BÀI TẬP SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH, TỔNG HỢP BÀI TẬP SO SÁNH KÉP CÓ ĐÁP ÁP CHI TIẾT

-

So sánh kép – Double Comparison là dạng bài so sánh dùng để biểu đạt sự việc ngày càng cách tân và phát triển về số lượng, hóa học lượng. Trong những bài thi giờ Anh ngoài những dạng bài thường thấy như đối chiếu hơn, so sánh nhất, đối chiếu bằng thì đối chiếu kép cũng là dạng bài xích tập đối chiếu cũng mở ra trong những bài thi. Vì chưng vậy, nội dung bài viết này đưa về những bài tập đối chiếu kép trong giờ đồng hồ Anh giúp cho bạn luyện tập, thực hành cải thiện kiến thức về mảng đối chiếu này.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh kép

*

Tóm tắt cấu trúc so sánh kép

Cấu trúc 1: Comparative & comparative (càng … càng …)

Short adjective – er và short adjective – er (dùng chung một tính từ)

More and more + long adjective

Ví dụ: He is taller & taller. (Anh ấy ngày càng cao)

He is getting more and more handsome. (Anh ấy càng ngày đẹp trai)

Cấu trúc 2: The comparative … the comparative … (càng … thì càng …)

The + short adj/adv – er + S + V, the + short adj/adv – er +S +V

The more + long adj/adv + S + V, the more + long adj/adv +S +V

The + short adj/adv – er + S + V, the more + long adj/adv +S +V

The more + long adj/adv – er + S + V, the + short adj/adv – er +S +V

Ví dụ: The hotter the weather, the faster they walk. (Thời huyết càng rét thì họ quốc bộ càng nhanh)

*

Chú ý: Cấu trúc trên ta dùng hình thức so sánh hơn hết hai mệnh đề.

Ngoài ra, có một trong những mẫu cấu trúc biến thể không giống như:

The less + long adj/adv + S + V, the less + long adj/adv + S + V

More and more + Noun

Less & less + Noun

Ví dụ: More và more people are workers. (càng ngày càng nhiều người làm công nhân)

Bài tập đối chiếu kép Violet

Bài tập khoanh tròn vào giải đáp đúng.

________ I study about endangered species, the more I worry about their extinction.Bad
Better
More better
The better
Lan is becoming _______ .Tall and tall
More tall & more tall
Taller & taller
More tall & taller________ people work farmers
Less & less
More & less
Less và more
Fewer________ she got, ________ she became.The more older/the quieter
Older/quieter
Older/more quieter
The older/the quieter_______ I live, _______ time I realize.The longer/the more precious
Longer/more precious
More longer/more precious
The more longer/the more precious

*

Đáp án

D. Dựa vào kết cấu The + short adj– er + S + V, the + short adj– er +S +V với từ “good” là tính từ bất quy tắc cùng là tính trường đoản cú ngắn nên chọn lựa “the better”. Dịch: càng nghiên cứu nhiều về những loài có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng, tôi càng lo ngại về sự hay chủng của chúng.C. Vị “tall” là tính từ ngắn phải ta phụ thuộc cấu trúc: Short adjective – er & short adjective – er (dùng chung một tính từ). Dịch: Lan càng ngày cao.A. Dựa vào cấu trúc Less & less + Noun. Dịch: càng ngày càng ít bạn làm nông.D. Càng béo tuổi, cô ấy càng trở cần im lặng.A. “Long” là tính từ ngắn, “precious” là tính tự dài buộc phải sử dụng cấu tạo The + short adj– er + S + V, the more + long adj +S +V. Dịch: Càng sinh sống lâu, tôi càng nhận thấy thời gian thiệt quý giá.

Bài tập so sánh kép giỏi thi

Điền từ bỏ vào địa điểm trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc

The (hard) …….. You work, (good) ……… you will study.The (mature) ……… she is the (beautiful) ……… .(little) ……… I am getting lazy.The (high) ……… the unemployment rate is getting, the more the crime rate is becoming.The weather is (hot/hot)…….. .

Đáp án:

Harder/the better. “hard” là tính trường đoản cú ngắn gồm quy tắc nên chuyển thành “harder”, “good” là tính từ bất quy tắc yêu cầu chuyển thành “better”, câu phân chia với câu trúc The + short adj– er + S + V, the + short adj– er +S +V. Dịch: các bạn càng thao tác chăm chỉ, chúng ta càng học tốt hơn.More mature/more beautiful. Do “mature” và “beautiful” hồ hết là tính trường đoản cú dài cần thêm “more” vào trước tính từ. Dịch: Càng trưởng thành, cô ấy càng xinh đẹp.Less và less. Phân tách theo cấu tạo Less and less + Noun. Dịch: Càng ngày tôi càng lười.Higher. Bởi “high” là tính tự ngắn phải thêm đuôi “er” vào cuối của tính từ. Dịch: phần trăm thất nghiệp càng cao, phần trăm tội phạm càng trở đề xuất cao.Hotter và hotter. Dựa vào cấu trúc Short adjective – er & short adjective – er (dùng tầm thường một tính từ) với từ “hot” xong xuôi bằng một nguyên âm + một phụ âm nên những khi chia nhân song chữ “t” rồi thêm đuôi “er”. Dịch: thời tiết ngày càng nóng.

Bài viết “Bài tập đối chiếu kép trong giờ đồng hồ Anh – bài xích tập nâng cao kiến thức” trên để giúp đỡ bạn nắm vững kiến thức, nâng cao khả năng làm cho bài. Cùng qua một số trong những bài tập trên một trong những phần giúp được chúng ta cũng có thể hoàn thành giỏi dạng bài bác tập so sánh kép trong những bài kiểm tra, bài bác thi tiếng Anh.

So sánh kép – Double Comparisonlà dạng bài so sánh dùng để diễn đạt sự câu hỏi ngày càng cách tân và phát triển về số lượng, chất lượng. So sánh kép là phần thí sinh dễ mắc lỗi giữa những bài thi giờ Anh. Do vậy, trong bài viết này willthatbeall.net sẽ đem lại những bài bác tập so sánh kép trong giờ đồng hồ Anh giúp đỡ bạn luyện tập, thực hành nâng cấp kiến thức về mảng so sánh này.


1. định hướng So sánh kép (Double comparison)

1.1. Khái niệm so sánh kép

So sánh kép (Double comparison)là một dạng so sánh gồm tất cả hai mệnh đề áp dụng khi muốn biểu đạt về bạn hoặc đồ vật nào để có sự biến hóa và ảnh hưởng tới người hoặc vật dụng khác. Nó được hình thành bởi tính từ với trạng từ.


*
*

Bài tập 1

Viết lại các câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more …………………………………………………

2. The apartment is big. The rent is high.

-> The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have much knowledge.

→ The more …………………………………………………………………….

7. He speaks too much and people feel bored.

→ The more …………………………………………………………………….

Xem thêm: Apple iphone 7 plus 64gb giá bao nhiêu, điện thoại iphone 7

8. The growth in the economy makes people’s living condition better.

→ The more …………………………………………………………………….

9. He learned a lot of things as he traveled far.

→ The farther……………………………………………………………………

Bài tập 2

Tìm lỗi không đúng (nếu có) với sửa lại

The more she study, the smarter she will become.The more I looks into your eyes, the more I love you.The bigger the apartment is, the high the rent is.The more difficult the games are, the excited the children are
The more money he has, the most he wants lớn spend

Bài tập 3

Viết lại các câu

The shorter, the better The closer khổng lồ the Earth’s pole, the greater the gravitational force The bigger they are, the faster they fall The sooner you take your medicine, the better you will feel

Bài tập 4

Điền dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

The weather gets __________________. (cold)Bob is getting ____________________. (fat)Jim’s situation became _____________. (difficult)__________ my grandparents get, _____________ they are. (old – happy)__________ it is, ___________ Hoa is. (hot – weak)The company expended rapidly. It grew ______________ all the priod. (big)Life got __________ for Viet as the company became __________. (good – successful)____________ we eat, _____________ we get. (many – fat)As Microsoft grew, Bill Gates got _________________. (rich)Her job gets _________________ every year. (hard)

Bài tập 5

Chọn giải đáp đúng nhất

1._______ I study for these exams, _______ I will do.

a. The harder / the better

b. The more / the much

c. The hardest / the best

d. The more hard / the more good

2. My younger brother is ________________.

a. More & more naughty

b. Much và much naughty

c. Most and most naughty

d. Naughtier and naughtier

3. Hill is becoming ________________.

a. More & more tall

b. Taller và taller

c. Tall & tall

d. Much và much tall

4. _____________ the demo is,_____________her score is.

a. Harder / lower

b. The harder / the lower

c. Hard / low

d. The more hard / the more low

5. _____________ my father is,____________ I feel.

a. Angrier / worse

b. The more angrier / the more worse

c. Angry / bad

d. The angrier / the worse

6. _____________ she thinks of, ____________ she makes.

a. Idea / post

b. Ideas / posts

c. The more ideas / the moreposts

d. The ideas / the posts

7. ____________ babies cry, _______________ my aunt feeds them.

a. Theharder / the more quickly

b. Hard / quickly

c. The more harder/the morequickly

d. Harder / quicklier

8. Many students think that ______ they graduate from university, ____ chance they have lớn find a good job.

a. Thesooner / the better

b. Soon / good

c. The soon / the good

d. The more soon / the more good

9. Women’s employment rate is getting ____________.

a. High và high

b. Higher & the highest

c. High and higher

d.higher & higher

10. _____________ the chạy thử is, _______________ it is to lớn succeed.

a. The more difficult / the sweeter

b. Difficult / sweet

b. More difficult / sweeter

d.The more difficult / the more sweeter

Bài tập 6

Viết lại câu sử dụng cấu trúc so sánh kép

The apartment is small. The rent is cheap.Tung spends much money & time with his girlfriend, he becomes happy.The joke is talented. The laughter is loud.She goes khổng lồ bed late. She feels tired.As her father gets older, he wants khổng lồ travel less.As this road gets busy, it becomes dangerous.They are young, they learn easily.The hotel is cheap, the services are bad.He uses much electricity, his bill will be high.When technology is modern, the world’s environment becomes worse và worse.

Đáp án bài bác tập ứng dụng

Đáp án bài bác tập 1The more he works, the more tired he feels.The bigger the apartment is, the higher the rent is.The better the joke is, the louder the laughter is.The fatter she gets, the more tired she feels.The more difficult the games are, the more excited the children are.The more books you read, the more knowledge you will have.The more he speaks, the more bored people feel.The more the economy grows, the better people’s living condition is.The farther he traveled, the more he learned.Đáp án bài bác tập 2Sai: study -> Sửa: studies
Sai: looks -> Sửa: look
Sai: high -> Sửa: higher
Sai: the excited -> Sửa: the more excited
Sai: the most -> Sửa: the more
Đáp án bài tập 3-> It is short. It is best-> The Earth’s pole is close. The gravitational force is great-> They are big. They fall fast.-> You take your medicine soon. You will fell well.Đáp án bài xích tập 4colder và colderfatter and fattermore and more difficult
The older – the happier
The less hot – the less weakbigger and biggerbetter và better – more and more successful
The more – the fatterricher và richerharder & harder
Đáp án bài xích tập 5Chọn a. The harder / the better
Chọn a. More & more naughty
Chọn b. Taller and taller
Chọn b. The harder / the lower
Chọn d. The angrier/the worse
Chọn c. The more ideas / the more posts
Chọn a. The harder / the more quickly
Chọn a. The sooner / the better
Chọn d.higher và higher
Chọn a. The more difficult / the sweeter
Đáp án bài xích tập 6The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.The more money & time Tung spends with his girlfriend, the happier he becomes.The more talented the joke is, the louder the laughter is.The later she goes lớn bed, the more tired she feels.The older her father gets, the less he want lớn travel.The busier this road gets, the more dangerous it becomes.The younger they are, the more easily they learn.The cheaper the hotel is, the worse the services are.The more electricity he uses, the higher his bill will be.The more modern công nghệ is, the worse the world’s environment becomes.

Bài viết đã hỗ trợ kiến thức tổng quan của mẫucâu đối chiếu képtrong tiếng Anh. Đi kèm với cówillthatbeall.netcòn tổng thích hợp bài tập ứng dụng so sánh kép có kèm đáp án để bạn luyện tập sau khi học kỹ năng mới. Hy vọng những loài kiến thức có lợi này đã giúp các bạn trong học tập.