cách gỡ phần mềm trên máy tính

Gỡ thiết lập kể từ thực đơn Bắt đầu

Bạn đang xem: cách gỡ phần mềm trên máy tính

 1. Chọn Bắt đầu > Tất cả ứng dụng và mò mẫm tìm tòi phần mềm nhập list được hiển thị.

 2. Nhấn và lưu giữ (hoặc bấm vào cần vào) phần mềm bại, rồi lựa chọn Gỡ mua sắm đặt.

Gỡ thiết lập nhập Cài đặt 

 1. Chọn Bắt đầu mua sắm > Cài đặt  > Ứng> ứng dụng và & năng .

 2. Tìm phần mềm mình muốn xóa, lựa chọn Xem thêm nhằm >  mua sắm đặt.

Lưu ý: Không thể gỡ thiết lập một số trong những phần mềm kể từ phần mềm Cài bịa đặt ngay lập tức giờ đây. Để được trợ chung gỡ thiết lập những phần mềm này, hãy tuân theo chỉ dẫn nhằm gỡ thiết lập ngoài Panel tinh chỉnh và điều khiển.  

Gỡ thiết lập ngoài Panel điều khiển 

 1. Trong mò mẫm tìm tòi bên trên thanh tác vụ, nhập Panel điều khiển rồi lựa chọn kể từ thành quả.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và lưu giữ (hoặc bấm vào cần vào) công tác tuy nhiên mình muốn xóa rồi lựa chọn Gỡ mua sắm đặt hoặc Gỡ mua sắm đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo phía dẫn bên trên màn hình hiển thị.

Bạn cần thiết trợ chung thêm?

 • Nếu chúng ta ko thể nhìn thấy một phần mềm hoặc công tác, test những mẹo nhập Xem toàn bộ những phần mềm của doanh nghiệp nhập Windows 10 và Chương trình ko được liệt kê nhập thêm/xóa công tác sau khoản thời gian thiết lập.

 • Nếu chúng ta sẽ có được thông tin lỗi Khi gỡ thiết lập, test Sở chỉ dẫn xử lý trục trặc Cài bịa đặt và Gỡ thiết lập Chương trình.

 • Nếu chúng ta đang được mò mẫm cơ hội xóa ứng dụng rất có hại cho sức khỏe, hãy coi Luôn được bảo đảm an toàn với chỉ mật Windows nhằm mò mẫm hiểu cơ hội chạy tiến độ quét dọn. Hoặc nếu như bạn dùng một công tác ứng dụng kháng vi rút không giống, hãy đánh giá những tùy lựa chọn bảo đảm an toàn kháng vi rút của công tác bại.

Xem thêm: lệnh phóng to trong cad

Gỡ thiết lập kể từ thực đơn Bắt đầu

 1. Chọn Bắt đầu và mò mẫm phần mềm hoặc công tác nhập list được hiển thị.

 2. Nhấn và lưu giữ (hoặc bấm vào cần vào) phần mềm bại, rồi lựa chọn Gỡ mua sắm đặt.

Gỡ thiết lập kể từ trang Cài đặt

 1. Chọn Bắt đầu , rồi lựa chọn Cài bịa đặt > Ứng> ứng dụng và & năng

 2. Chọn phần mềm tuy nhiên mình muốn xóa, tiếp sau đó lựa chọn Gỡ mua sắm đặt.

Gỡ thiết lập kể từ Panel Điều khiển (dành cho tới chương trình)

 1. Trong vỏ hộp mò mẫm tìm tòi bên trên thanh tác vụ, nhập Panel Điều khiển rồi lựa chọn Panel Điều khiển kể từ list thành quả.

 2. Chọn Chương trình Chương trình và Tính năng.

 3. Nhấn và lưu giữ (hoặc bấm vào cần vào) công tác tuy nhiên mình muốn xóa rồi lựa chọn Gỡ mua sắm đặt hoặc Gỡ mua sắm đặt/Thay đổi. Sau đó làm theo phía dẫn bên trên màn hình hiển thị.

Bạn cần thiết trợ chung thêm?

 • Nếu chúng ta ko thể nhìn thấy một phần mềm hoặc công tác, test những mẹo nhập Xem toàn bộ những phần mềm của doanh nghiệp nhập Windows 10 và Chương trình ko được liệt kê nhập thêm/xóa công tác sau khoản thời gian thiết lập.

 • Nếu chúng ta sẽ có được thông tin lỗi Khi gỡ thiết lập, test Sở chỉ dẫn xử lý trục trặc Cài bịa đặt và Gỡ thiết lập Chương trình.

 • Nếu chúng ta đang được mò mẫm cơ hội xóa ứng dụng rất có hại cho sức khỏe, hãy coi Luôn được bảo đảm an toàn với chỉ mật Windows nhằm mò mẫm hiểu cơ hội chạy tiến độ quét dọn. Hoặc nếu như bạn dùng một công tác ứng dụng kháng vi rút không giống, hãy đánh giá những tùy lựa chọn bảo đảm an toàn kháng vi rút của công tác bại.

  Xem thêm: ứng dụng đặt đồ ăn