cách nhắn tin trên tiktok

Truy cập thời gian nhanh một mục


Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Ai rất có thể gửi tin nhắn nhắn thẳng bên trên TikTok  •  Cách dò thám lời nhắn thẳng của bạn  •  Cách gửi tin nhắn nhắn trực tiếp  •  Cách dùng nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp  • Cách xóa, tắt giờ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp  •  Cách quản lý và vận hành những người dân rất có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp  •  Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng gọi tin tưởng nhắn  •  Cách dùng những tác dụng an toàn và đáng tin cậy mang lại lời nhắn trực tiếp  •  Tại sao chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp  •  Cách report lời nhắn trực tiếp  •  Cách ngăn ai đó 

Giới thiệu về lời nhắn thẳng bên trên TikTok

Bạn đang xem: cách nhắn tin trên tiktok

Ai rất có thể gửi tin nhắn nhắn thẳng bên trên TikTok


Tính năng lời nhắn thẳng bên trên TikTok khả dụng với:
•  Chủ thông tin tài khoản đang được ĐK đầy đủ 16 tuổi hạc trở lên trên. Phụ huynh và người giám hộ của người tiêu dùng kể từ 16-18 tuổi hạc rất có thể thiết bịa giới hạn so với tác dụng này trải qua mục hộ gia đình mưu trí.
•  Tất cả quý khách đều phải sở hữu quyền gửi tin nhắn nhắn thẳng cho tất cả những người không giống. quý khách rất có thể trấn áp những người dân rất có thể gửi tin nhắn nhắn thẳng cho chính mình nhập thiết đặt Quyền riêng lẻ.
Hãy lưu giữ rằng nếu như bạn update thiết đặt lời nhắn thẳng trở thành Không ai cả, các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng. quý khách vẫn rất có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi nhập phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới mẻ trong mỗi cuộc chat chit cơ.

Cách dò thám lời nhắn thẳng của bạn

Cách coi toàn bộ những lời nhắn thẳng của công ty bên trên TikTok:

1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào trong 1 thương hiệu nhập list Tin nhắn nhằm banh cuộc chat chit.

Cách gửi tin nhắn nhắn trực tiếp

Bạn rất có thể share nội dung, ví dụ như đoạn Clip TikTok, cảm giác, hashtag hoặc tiếng động trải qua lời nhắn thẳng.

Cách gửi nội dung trải qua lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy tiếp cận đoạn Clip hoặc nội dung rất có thể share không giống, ví dụ như cảm giác, hashtag hoặc tiếng động nhưng mà bạn thích share.
  ༚  Để dò thám dò thám, hãy nhấn nhập nút Tìm kiếm ở phía bên trên của screen rồi nhập ngoại dung bạn thích dò thám nhập thanh dò thám dò thám.
  ༚  quý khách cũng rất có thể nhấn nhập cảm giác, hashtag hoặc tiếng động thẳng kể từ đoạn Clip nhằm share.
2. Nhấn nhập nút Chia sẻ. Đối với đoạn Clip, chúng ta cũng rất có thể nhấn và lưu giữ đoạn Clip nhưng mà bạn thích share.
3. Nhấn nhập hình ảnh làm hồ sơ của người tiêu dùng nhưng mà bạn thích share. quý khách rất có thể lựa chọn nhiều người nhằm share đoạn Clip.
4. Nhập lời nhắn tùy lựa chọn rồi nhấn nhập Gửi.

Lưu ý: Không thể share những đoạn Clip riêng lẻ. Nếu căn nhà tạo ra đoạn Clip thay cho thay đổi hiện trạng đoạn Clip kể từ công khai minh bạch trở thành riêng lẻ sau khi chúng ta share đoạn Clip cơ nhập một lời nhắn, đoạn Clip này sẽ không tồn tại sẵn và các bạn sẽ ko thể coi được đoạn Clip cơ.

Cách gửi tin nhắn nhắn thẳng nhập một cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Từ đây:
  ༚  Nếu chúng ta sở hữu những lời nhắn thời gian gần đây, hãy nhấn nhập thương hiệu kể từ list Tin nhắn nhằm banh cuộc chat chit.
 

༚  Nếu chúng ta follow người nào là cơ và chúng ta follow lại chúng ta, hãy nhấn nhập nút Trò chuyện ở bên trên nằm trong, tiếp sau đó nhấn nhập thương hiệu của mình nhằm banh cuộc chat chit.
3. Nhập lời nhắn. quý khách cũng rất có thể nhấn nhập nút Biểu tượng xúc cảm để gửi GIF, hình tượng xúc cảm và nhãn dán.
4. Nhấn nhập nút Gửi.
5. Để vấn đáp lời nhắn, chúng ta cũng rất có thể dùng câu vấn đáp khêu ý hiện trên thanh lời nhắn hoặc bên dưới đoạn Clip được share sau thời điểm coi. Câu vấn đáp khêu ý mang lại đoạn Clip được share tiếp tục hiển thị dựa vào nội dung của đoạn Clip. Tính năng này hiện nay chỉ khả dụng so với một trong những người.
Ngoài đi ra, nếu như bạn follow người không giống và người này cũng follow lại chúng ta, chúng ta có thể nhập Hồ sơ của chúng ta và nhấn nhập Tin nhắn nhằm gửi tin nhắn nhắn thẳng.

Lưu ý: quý khách sẽ không còn thể gửi tin nhắn nhắn thẳng cho tất cả những người follow chúng ta nếu như chúng ta bịa thiết đặt quyền riêng lẻ của lời nhắn thẳng thành Không ai cả.

Cách dùng nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp

Để gửi nhãn dán nhập lời nhắn trực tiếp:
1. Trên phần mềm TikTok, hãy nhập cuộc chat chit nhập Hộp thư của công ty.
2. Nhấn nhập nút Biểu tượng cảm xúc nhập thanh lời nhắn.
3. Nhấn nhập nút Kho nhãn dán.
4. Chọn nhãn dán bạn thích dùng kể từ những tab Nhãn dán video hoặc Bộ nhãn dán.

Đối với nhãn dán video:
  

༚  Nhấn vào trong 1 nhãn dán đoạn Clip nhằm gửi nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Nhấn nhập cỗ thanh lọc phía trên nằm trong nhằm bố trí theo đuổi nhãn dán phổ cập nhất, tiên tiến nhất hoặc phổ cập.
  ༚  Để thêm thắt nhãn dán nhập mục Yêu thích của công ty, hãy nhấn nhập nút Yêu thích bên trên nhãn dán. Nhấn lại nhập nút cơ nhằm xóa ngoài mục Yêu thích của công ty.
  ༚  Để coi cụ thể nhãn dán, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán. Từ phía trên, chúng ta có thể lựa chọn coi toàn bộ nhãn dán trong phòng tạo ra bên trên làm hồ sơ của mình, coi đoạn Clip gốc và báo cáo nhãn dán.

Đối với cỗ nhãn dán:
  ༚  Để lưu cỗ nhãn dán, hãy nhấn nhập Thêm. Sở nhãn dán sẽ tiến hành thêm vô bảng nhãn dán và chúng ta có thể dùng nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Sau Lúc thêm thắt cỗ nhãn dán, hãy nhấn nhập Sử dụng. quý khách sẽ tiến hành gửi nhắm đến bảng nhãn dán nhằm gửi nhãn dán nhập lời nhắn thẳng.
  ༚  Để coi toàn bộ cỗ nhãn dán chúng ta đang được lưu, hãy nhấn nhập Đã thêm phía trên nằm trong. Từ phía trên, chúng ta có thể kéo và thả cỗ nhãn dán để thay thế thay đổi trật tự và nhấn nhập nút Xóa kế tiếp mặt mũi cỗ nhãn dán nhằm xóa.

Để tạo ra nhãn dán đoạn Clip nhập lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy truy vấn nhập lời nhắn thẳng nhập Hộp thư của công ty.
2. Nhấn nhập nút Biểu tượng cảm xúc.
3. Nhấn nhập nút Yêu thích, tiếp sau đó nhấn nhập nút Tạo nhãn dán.
4. Chọn một đoạn Clip kể từ những tab Đã thích, Đã đăng hoặc Yêu thích.
5. Chỉnh sửa nhãn dán nếu như cần thiết. quý khách rất có thể chọn lựa thêm văn bạn dạng và rời xén đoạn Clip. Sau Lúc kết thúc, hãy nhấn nhập Tiếp.
6. Để lựa chọn người rất có thể tìm hiểu và dùng nhãn dán đoạn Clip của công ty bên trên TikTok, hãy nhảy hoặc tắt mục thiết đặt Thêm nhập kho nhãn dán.
7. Nhấn nhập Tạo nhãn dán. Nhãn dán của công ty được thêm vô tab mục yêu thương mến nhập lời nhắn thẳng và sẵn sàng dùng. Để xóa nhãn dán ngoài mục yêu thương mến của công ty, hãy nhấn và lưu giữ nhãn dán, tiếp sau đó nhấn nhập Xóa.

Mọi nhãn dán chúng ta tạo ra cũng xuất hiện nay bên trên trang làm hồ sơ của công ty nhằm chúng ta gửi bọn chúng nhập lời nhắn thẳng, coi đoạn Clip gốc, thêm vô kho nhãn dán hoặc xóa. Tìm hiểu thêm thắt về nhãn dán bên trên TikTok.

Cách xóa, tắt giờ và thanh lọc lời nhắn trực tiếp

Cách xóa cuộc trò chuyện:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Cạnh bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc chat chit quý phái trái khoáy rồi nhấn nhập Xóa.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn nhập Xóa.

Cách xóa một lời nhắn trực tiếp:
1. Đi cho tới cuộc chat chit nhập mục Hộp thư.
2. Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi nhấn nhập Xóa.
Hãy chú ý rằng nếu như bạn xóa một cuộc chat chit hoặc lời nhắn thẳng, thì chỉ rất có thể xóa kể từ phía chúng ta. Người nhưng mà chúng ta gửi tin nhắn nhắn vẫn rất có thể coi những lời nhắn cơ.

Cách tắt thông đưa tin nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới screen.
2. Cạnh bên dưới mục Tin nhắn:
  ༚  Trên tranh bị iOS, hãy vuốt cuộc chat chit quý phái trái khoáy rồi nhấn vào Thêm, tiếp sau đó nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
  ༚  Trên tranh bị Android, hãy nhấn và lưu giữ rồi nhấn vào Tắt tiếng nhằm ngừng nhận thông tin.
Hoặc chúng ta cũng rất có thể tắt thông tin tức thì kể từ cuộc trò chuyện:
  ༚  Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác phía trên đầu cuộc chat chit, rồi nhảy hoặc tắt thiết đặt Tắt giờ thông báo.

Cách thanh lọc lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập những Tin nhắn đang được đợi, rồi nhấn nhập nút Cài bịa.
3. Chọn tùy lựa chọn cỗ thanh lọc của bạn:
  ༚  Yêu cầu đang được lọc: Lọc những lời nhắn dường như tới từ những mối cung cấp ko an toàn và đáng tin cậy. Sau khi chúng ta gật đầu những lời nhắn này, bọn chúng tiếp tục xuất hiện nay nhập Hộp thư của chúng ta.
  ༚  Luôn được chấp nhận lời nhắn doanh nghiệp: Nhận lời nhắn kể từ những Brand Name nhập TikTok Creator Marketplace. Họ rất có thể gửi cho chính mình tối nhiều 3 lời nhắn trước khi chúng ta gật đầu đòi hỏi của mình.

Xem thêm: ảnh đại diện facebook mặc định

Cách quản lý và vận hành những người dân rất có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp


Cách nhảy lời nhắn thẳng hoặc thay cho thay đổi những người dân rất có thể gửi cho chính mình lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài bịa và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng biệt tư.
5. Nhấn nhập Tin nhắn trực tiếp, tiếp sau đó nhấn nhập Tin nhắn thẳng chọn người nhưng mà bạn thích được chấp nhận gửi tin nhắn nhắn thẳng cho chính mình. Xin chú ý rằng một trong những mục thiết đặt này sẽ không được hỗ trợ mang lại toàn bộ quý khách.
  ༚  Mọi người: Bất kỳ người nào cũng rất có thể gửi cho chính mình lời nhắn thẳng. Tin nhắn kể từ bằng hữu công cộng và những người dân nhưng mà chúng ta follow xuất hiện nay nhập Hộp thư của công ty. Tin nhắn kể từ những người dân chúng ta ko follow xuất hiện nay nhập mục Tin nhắn đang được chờ. quý khách rất có thể lựa chọn gật đầu, xóa hoặc report những lời nhắn này.
  ༚  Bạn bè đề xuất: quý khách bè tương thích, bao hàm bạn bè bên trên Facebook và danh bạ Smartphone đang được đồng bộ, tương đương follower nhưng mà chúng ta follow lại, rất có thể gửi tin nhắn nhắn thẳng cho chính mình.
  ༚  Bạn bè: Bất cứ follower nào là nhưng mà chúng ta follow lại cũng rất có thể gửi tin nhắn nhắn thẳng cho chính mình.
  ༚  Không ai cả: quý khách ko thể nhận lời nhắn thẳng kể từ ngẫu nhiên ai. Xin chú ý rằng nếu như bạn update thiết đặt lời nhắn thẳng của tôi trở thành Không ai cả, thì các bạn sẽ ko thể có được lời nhắn thẳng. quý khách vẫn rất có thể truy vấn lịch sử hào hùng lời nhắn của tôi nhập phần Hộp thư, tuy nhiên các bạn sẽ không sở hữu và nhận được lời nhắn thẳng mới mẻ trong mỗi cuộc chat chit cơ.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng gọi tin tưởng nhắn

Trạng thái gọi lời nhắn được chấp nhận chúng ta hiểu rằng người không giống đang được gọi lời nhắn thẳng của công ty hoặc ko và ngược lại.

Cách nhảy hoặc tắt hiện trạng gọi tin tưởng nhắn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên.
3. Nhấn nhập Cài bịa và quyền riêng biệt tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng biệt tư, tiếp sau đó nhấn nhập Tin nhắn trực tiếp.
5. Bật hoặc tắt thiết đặt Trạng thái đọc. Đối với người tiêu dùng đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên, thiết đặt này được nhảy theo đuổi khoác ấn định.

Lưu ý: Người không giống chỉ hiểu rằng lúc nào độc giả lời nhắn của mình nếu như cả nhì người nằm trong nhảy tác dụng hiện trạng gọi lời nhắn.

Cách dùng những tác dụng an toàn và đáng tin cậy mang lại lời nhắn trực tiếp


Có một trong những tác dụng an toàn và đáng tin cậy mang lại lời nhắn thẳng nhằm đáp ứng những lời nhắn đều tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng. Đồng thời, nhờ những tác dụng này, chúng ta có thể report những lời nhắn ko mong ước hoặc ngăn ai cơ gửi tin nhắn nhắn cho chính mình.

Tại sao chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn trực tiếp

Nếu chúng ta ko thể gửi hoặc nhận lời nhắn thẳng bên trên TikTok thì rất có thể là vì nội dung hoặc lời nhắn của công ty đã trở nên gắn cờ hoặc bị report, hoặc thông tin tài khoản của công ty bị đình chỉ trong thời điểm tạm thời.

Nguyên tắc Cộng đồng của công ty chúng tôi thể hiện chỉ dẫn về những nội dung được quy tắc và ko được quy tắc xuất hiện nay bên trên TikTok nhằm quý khách giành được thưởng thức thân thuộc thiện, an toàn và đáng tin cậy và thú vị bên trên nền tảng. Nếu lời nhắn thẳng sở hữu chứa chấp nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của công ty chúng tôi, lời nhắn cơ rất có thể tự động hóa bị ngăn hoặc bị gắn cờ nếu như sở hữu người report lời nhắn cơ nhằm đội hình An toàn của công ty chúng tôi kiểm tra thêm thắt.

Nếu một lời nhắn thẳng vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng, công ty chúng tôi sở hữu thể:
•  Gửi chú ý nhập phần mềm Lúc nội dung của công ty thứ tự thứ nhất vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của công ty chúng tôi.
•  Cấm vĩnh viễn thông tin tài khoản của công ty nếu như lời nhắn thẳng vi phạm quyết sách ko dung loại. Chúng tôi cũng rất có thể ngăn tranh bị nhằm ngăn chúng ta tạo ra thông tin tài khoản nhập sau này.
•  Đình chỉ tài năng gửi tin nhắn nhắn thẳng của thông tin tài khoản nhập một khoảng chừng thời hạn (thường là kể từ 24 cho tới 48 giờ), tùy nhập cường độ nguy hiểm của vi phạm thứ tự này và những vi phạm trước cơ.
•  Giới hạn thông tin tài khoản của công ty ở trạng thái chỉ nhỏ coi (thường là kể từ 72 giờ cho tới một tuần). Vấn đề này Tức là thông tin tài khoản của công ty ko thể gửi tin nhắn nhắn thẳng.
•  Thông báo cho chính mình rằng thông tin tài khoản của chúng ta có thể bị cấm vĩnh viễn nếu như vi phạm rất nhiều lần. Vấn đề này Tức là nếu như bạn vẫn kế tiếp vi phạm, thông tin tài khoản của các bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.
Tìm hiểu thêm thắt về vi phạm nội dung và quy ấn định cấm.

Cách report lời nhắn trực tiếp

Nếu chúng ta có được một lời nhắn nhưng mà chúng ta nghĩ rằng ko tuân hành Nguyên tắc Cộng đồng của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi khuyến nghị chúng ta report lời nhắn cơ mang lại công ty chúng tôi.

Cách report lời nhắn trực tiếp:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc chat chit quý phái trái khoáy, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc chat chit, rồi nhấn vào Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
3. (Không bắt buộc) Nhấn nhập cuộc chat chit để sở hữu thêm thắt nhiều tùy lựa chọn báo cáo
  ༚  Nhấn nhập nút Báo cáo ở phía bên trên và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ nhằm report.
  ༚  Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Nhấn và lưu giữ lời nhắn thẳng, rồi lựa chọn Báo cáo và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.
  ༚  Trong một cuộc chat chit mới mẻ, nhấn nhập Báo cáo ở biểu ngữ bên dưới screen và tuân theo chỉ dẫn được hỗ trợ.

Cách ngăn một người gửi tin nhắn nhắn thẳng mang lại bạn

Bạn rất có thể ngăn một người nhằm chúng ta ko thể gửi tin nhắn nhắn thẳng cho chính mình hoặc coi đoạn Clip của công ty bên trên TikTok.

Cách ngăn một người nhập Hộp thư của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Trong mục Tin nhắn:
  ༚  Đối với tranh bị iOS, vuốt cuộc chat chit quý phái trái khoáy rồi nhấn nhập Thêm, tiếp sau đó nhấn nhập Chặn.
  ༚  Đối với tranh bị Android, nhấn và lưu giữ cuộc chat chit, rồi nhấn nhập Chặn.
3. Nhấn lại nhập Chặn nhằm xác nhận.
Hoặc,
1. Mở lời nhắn thẳng.
2. Nhấn nhập nút Tùy lựa chọn khác ở phía bên trên.
3. Bật thiết đặt Chặn.
4. Nhấn lại vào Chặn nhằm xác nhận.

Lưu ý: Nút Chặn tiếp tục xuất hiện nay ở kề bên lời nhắn bị ngăn.

Lưu ý: Tin nhắn thẳng bên trên TikTok được mã hóa cả nhập quy trình truyền tài liệu và Lúc tàng trữ. Hiện bên trên, công ty chúng tôi chưa xuất hiện tác dụng mã hóa trọn vẹn. Chúng tôi ưu tiên đảm nói rằng người tiêu dùng nhỏ tuổi hạc luôn luôn nhận được trải qua an toàn và đáng tin cậy Lúc dùng TikTok. Cũng tựa như nhiều doanh nghiệp, công ty chúng tôi luôn luôn sở hữu tài năng giải thuật tài liệu của những người dùng để làm tiến hành tiến độ pháp luật hợp thức và thực ganh đua Nguyên tắc Cộng đồng của công ty chúng tôi, mặt khác thông thường xuyên sản xuất Báo cáo sáng tỏ để giúp đỡ người tiêu dùng nắm vững hoạt động và sinh hoạt này. Chúng tôi luôn luôn giữ lại những giải pháp trấn áp nội cỗ nhằm đảm nói rằng chỉ những nhân viên cấp dưới được ủy quyền hợp thức và chứng tỏ được nhu yếu truy vấn nhằm tiến hành việc làm mới mẻ sở hữu quyền truy vấn nhập một trong những tài liệu được giải thuật như vấn đề contact hoặc lời nhắn thẳng.

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Xem thêm: code blox fruit mới nhất 2023

Tạo một đoạn Clip TikTok