cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Bài ghi chép tiếp sau đây World Research Journals tiếp tục tổ hợp cho những em học viên tè học tập những công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật, thể hiện những ví dụ và bài xích luyện ôn luyện, gia tăng kỹ năng rưa rứa kĩ năng giải Toán hình học tập. Mời cha mẹ và những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

Cách tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Cách tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

công thức diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật
Hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Để tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật, tao vận dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật như sau:

Sxq = 2 x h x (a + b)

Công thức bên trên được biểu diễn giải như sau: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vị độ cao nhân chu vi lòng. Trong số đó, công thức tính chu vi lòng hình vỏ hộp chữ nhật là C = 2 x (a + b).

Trong đó:

 • Sxq: ký hiệu diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Đơn vị diện tích: xăng ti mét vuông (cm2), đề-xi-mét vuông (dm2), mét vuông (m2),…

Ví dụ: Một thùng carton hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 10 dm, chiều rộng lớn 6 dm, độ cao 10 dm. Tính diện tích S xung xung quanh của thùng carton ê.

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của thùng carton là:

Sxq = 2 x 10 x (10 + 6) = 320 (dm2)

Đáp số: 320 dm2

công thức diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Cách tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, tao vận dụng công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật như sau:

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

Trong đó:

 • Sxq:là kí hiệu diện tích S xung xung quanh hình chữ nhật
 • Stp: là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b :lần lượt là chiều lâu năm và chiều rộng
 • h: là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Diễn giải công thức: Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tính vị tổng diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mày sót lại.

Đơn vị diện tích: xăng ti mét vuông (cm2), đề-xi-mét vuông (dm2), mét vuông (m2),…

cách tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật
Công thức tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Ví dụ: Cho 1 căn chống hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm là 8 m, chiều rộng lớn là 6 m và độ cao của chống học tập là 5 m. Hãy diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập ê là:

Sxq = 2 x 5 x (8 + 6) = 140 (m2)

Tổng diện tích S nhì lòng của căn chống ê là:

S2 lòng = 2 x 8 x 6 = 96 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống ê là:

140 + 96 = 236 (m2)

Đáp số: 236 m2

Công thức tính chu vi hình vỏ hộp chữ nhật

C = 4 x (h + a + b)

Trong đó:

 • C: là chu vi hình vỏ hộp chữ nhật
 • h: là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật
 • a: là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật
 • b: là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật

Ví dụ: Cho một hình vỏ hộp chữ nhật biết chiều lâu năm = 7 centimet, chiều rộng lớn = 3 centimet, và độ cao = 8 centimet. Tính chu vi của hình vỏ hộp chữ nhật ê vị bao nhiêu?

Bài giải

Áp dụng công thức, tao đem chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là:

C = 4 x (h + a + b)

= 4 x (8 + 7 + 3)

= 72 cm

Xem thêm: kiểm tra trình độ tiếng anh

Đáp số: 72 cm

Các dạng toán về tính chất diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích S toàn phần hoặc diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp giải: sít dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần đã có sẵn như tiếp tục ra mắt phía trên.

Dạng 2: sành diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, dò la chu vi lòng hoặc chiều cao

Phương pháp giải:

 1. Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:
 • Chiều cao h được xem theo đòi công thức sau: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2
 • Tìm chu vi lòng theo đòi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.
 1. Nếu biết diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật, tao cũng thay cho nhập công thức nhằm dò la những đại lượng chưa chắc chắn.

Dạng 3: Toán đem câu nói. văn

Phương pháp giải: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết dò la của hình vỏ hộp chữ nhật là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc.

Bài thói quen diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm 7,5 m, rộng lớn 6,4 m, cao 4,7 m rất cần được tô tường và xà nhà. Tính diện tích S phần cần thiết tô biết tổng diện tích S những cửa ngõ vị 8,6 m2.

 

* Hướng dẫn: Không kể diện tích S những cửa ngõ thì diện tích S xung xung quanh chống học tập cũng đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài xích tiếp tục mang đến.

Diện tích phần cần thiết quét dọn tô của chống học tập tiếp tục = diện tích S cần thiết quét dọn tô xung xung quanh – trừ diện tích S cửa ngõ + với diện tích S một lòng (trần nhà).

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

Sxq = 2 x 4,7 x (7,5 + 6,4) = 130,66 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

Strần mái ấm = 7,5 x 6,4 = 48 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn tô của chống học tập ê là:

S = (130,66 + 48) – 8,6 = 170,06 (m2)

Đáp số: 170,06 m2

Bài 2: Một phiến băng hình vỏ hộp chữ nhật đem Sxq = 460 dm2 và đem độ cao là 8 dm. Tính chu vi lòng của phiến băng ê.

Bài giải:

Vì diện tích S xung xung quanh của phiến băng hình vỏ hộp chữ nhật vị chu vi lòng x độ cao nên => chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật = Sxq : độ cao, tao có:

Chu vi lòng của phiến băng là:

C = 460 : 8 = 57,5 (dm)

Đáp số: 57,5 dm

Bài 3: Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp vị bìa cứng rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 0,2 m, chiều rộng lớn 13 centimet và độ cao 9 centimet. Tính diện tích S bìa cứng dùng làm thực hiện 1 kiểu mẫu vỏ hộp ê (không tính mép dán).

Hướng dẫn: diện tích S bìa cứng dùng làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bài giải:

Đổi 0,2 m = đôi mươi cm

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ê là:

Sxq = (20 + 13) x 2 x 9 = 594 (cm2)

Diện tích bìa cứng dùng làm thực hiện một hộp là:

S = 594 + đôi mươi x 13 x 2 = 1114 (cm2)

Đáp số: 1114 cm2

Hi vọng với những công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật đem trong nội dung bài viết tiếp tục phần nào là canh ty những em gia tăng lại kỹ năng và học tập môn toán chất lượng rộng lớn. Chúc những em thành công xuất sắc.

Xem thêm: cục sạc dự phòng 20000mah