cách tính tuổi trong excel

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online tiếp tục giúp đỡ bạn tính tuổi hạc từ thời điểm ngày sinh vô Excel. quý khách sẽ tiến hành học tập những công thức tính tuổi hạc nhờ vào ngày sinh gần giống hiểu rằng tuổi hạc đúng chuẩn theo gót ngày, mon, năm tính cho tới ngày ngày hôm nay hoặc một ngày không giống giúp người mua có thể tự học excel văn phòng tại nhà một cách hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: cách tính tuổi trong excel

Tuy ko có một hàm quan trọng đặc biệt nhằm tính tuổi hạc, tuy nhiên với vô số cách thức không giống nhau nhằm tiến hành đòi hỏi. Bài ghi chép tiếp tục lý giải ưu, lỗi của những sử dụng phương pháp này, mặt khác thể hiện phương án cực tốt và cơ hội phần mềm vô những việc làm ví dụ.

 Tính tuổi vô Excel (theo năm tròn)

Trong cuộc sống thường ngày hằng ngày, thắc mắc “Bạn từng nào tuổi?” ám chỉ thời gian các bạn vẫn sinh sống bên trên đời. Nhưng với Excel, chúng ta cũng có thể tạo ra công thức nhằm tính đúng chuẩn số tuổi hạc rời khỏi ngày, mon, năm, thậm chí là là giờ, phút. Nhưng tất cả chúng ta tiếp tục Theo phong cách truyền thống cuội nguồn, tính tuổi hạc rời khỏi số năm trước đó.

Công thức Excel đơn giản để tính số năm tuổi:

Bình thông thường, các bạn tính số tuổi hạc như vậy nào? Đơn giản là trừ năm thời điểm hiện tại mang lại năm sinh. Công thức này cũng sử dụng mang lại Excel.

Giả sử tháng ngày năm sinh ở dù B2, công thức tính tuổi hạc như sau:

=(TODAY()-B2)/365

Phần đầu của công thức (TODAY()-B2) trả hiệu thân thuộc tháng ngày năm thời điểm hiện tại và tháng ngày năm sinh, rồi các bạn phân tách số lượng mang lại 365 để sở hữu thời gian tuổi hạc.

Công thức bên trên rất rõ ràng ràng và dễ dàng lưu giữ, song, có một yếu tố nhỏ. Với phần rộng lớn tình huống, nó sẽ bị trả sản phẩm dạng thập phân như vô hình bên dưới.

Để thể hiện nay sản phẩm rời khỏi năm tròn trặn, sử dụng hàm INT nhằm thực hiện tròn trặn số thập phân.

=INT((TODAY()-B2)/365)

Hạn chế:

Dùng công thức này vô Excel đã tạo ra sản phẩm kha khá đúng chuẩn, tuy nhiên ko nên ko sai. Chia mang lại số ngày khoảng vô một năm đúng trong những đa số từng tình huống, tuy nhiên đôi lúc đã tạo ra sản phẩm sai. Ví dụ, nếu như với người sinh ngày 29/2 và ngày hôm nay là 28/2, công thức tiếp tục khiến cho người cơ già cả rộng lớn 1 tuổi hạc.

Do cơ, chúng ta cũng có thể phân tách mang lại 365,25 chứ không 365 vì thế cứ 4 năm lại có một năm nhuận 366 ngày. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này cũng không hẳn cực tốt. Ví dụ, nếu khách hàng tính tuổi hạc 1 em nhỏ xíu ko sinh sống qua loa năm nhuận, phân tách mang lại 365,25 tiếp tục đã tạo ra sản phẩm sai.

Xem thêm: Cách điền tháng ngày vô Excel, tăng vấn đề tháng ngày thời điểm hiện tại, tự động hóa điền tháng ngày vô cột

Tóm lại, lấy tháng ngày năm sinh thời điểm hiện tại trừ chuồn tháng ngày năm sinh trúng với cuộc sống thường ngày thông thường, tuy nhiên phát sinh yếu tố vô Excel. Tại những phần tiếp theo sau, các bạn sẽ học tập những hàm quan trọng đặc biệt gom tính tuổi hạc đúng chuẩn với bất kì năm nào là.

TÍNH TUỔI VỚI HÀM YEARFRAC:

Một phương pháp tính tuổi hạc uy tín rộng lớn vô Excel là sử dụng hàm YEARFRAC.

Cú pháp hàm YEARFRAC:

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Trong đó:

 • Start_date: Ngày bắt đầu
 • End_date: Ngày kết thúc
 • Basis: Một số lượng quy quyết định loại tính
 • Để tính tuổi hạc, tăng vấn đề sau vô hàm:
 • Start_date: Ngày sinh
 • End_date: Ngày hiện nay tại
 • Basis: 1 (yêu cầu Excel tính theo gót số ngày thực tiễn của mon và số ngày thực tiễn của năm).

Từ cơ, hoàn toàn có thể suy ra sức thức tính tuổi hạc như sau:

YEARFRAC(date of birth, TODAY(), 1)

Giả sử ngày sinh ở vô dù B2, sản phẩm tiếp tục như sau:

Như ở vô ví dụ trước, sản phẩm hàm YEARFRAC là số thập phân. Để gửi trở thành số nguyên vẹn, sử dụng hàm ROUNDDOWN, tăng số 0 vào thời gian cuối công thức bên trên.

TÍNH TUỔI TRONG EXCEL VỚI HÀM DATEIF:

Một cách tiếp theo nhằm tính tuổi hạc là sử dụng hàm DATEIF:

DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Hàm này trả sản phẩm là thời hạn thân thuộc 2 ngày tính theo gót ngày, mon hoặc năm tuỳ theo gót đơn vị chức năng tuy nhiên các bạn lựa chọn.

 • Y – thời hạn tính theo gót năm tròn trặn thân thuộc 2 ngày.
 • M –  thời hạn tính theo gót mon tròn trặn thân thuộc 2 ngày.
 • D – thời hạn tính theo gót ngày tròn trặn thân thuộc 2 ngày.
 • YM – số mon chênh nghiêng, bỏ dở ngày, năm.
 • MD – Số ngày chênh nghiêng, bỏ dở mon, năm.
 • YD – Số ngày chênh nghiêng, bỏ dở năm.

Vì tất cả chúng ta tính tuổi hạc theo gót năm, sử dụng “Y”.

DATEDIF(date of birth, TODAY(), “y”)

Ví dụ, ngày sinh vô dù B2, sản phẩm như sau:

Không cần thiết thực hiện tròn trặn vì thế vô hàm DATEIF, đơn vị chức năng năm tính theo gót năm tròn trặn.

CÁCH TÍNH TUỔI RA NGÀY THÁNG NĂM CHÍNH XÁC:

Như các bạn một vừa hai phải thấy, tính tuổi hạc của một người rời khỏi năm tròn trặn rất giản đơn tuy nhiên ko nên khi nào thì cũng đầy đủ. Nếu bạn thích biết đúng chuẩn số tuổi hạc, từng nào ngày, mon, năm, hãy ghi chép rời khỏi 3 hàm DATEIF không giống nhau:

 1. Để với số năm: =DATEDIF(B2, TODAY(), “Y”)
 2. Để với số tháng: =DATEDIF(B2, TODAY(), “YM”)
 3. Để với số ngày: =DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Trong cơ B2 là dù với chứa chấp tháng ngày năm sinh.

Và nối những hàm vô trong một công thức, như sau:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Công thức bên trên tiếp tục trả những số lượng ngày, mon, năm về 1 chuỗi như hình bên dưới.

Để sản phẩm rõ rệt rộng lớn, tách bọn chúng bởi vì vết phẩy và khái niệm những số lượng này là gì:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Xem thêm: Tổng hợp các bộ tài liệu hướng dẫn về Excel nâng lên mới nhất

Công thức bên trên hoàn toàn có thể hoàn hảo nhất rộng lớn nếu như những độ quý hiếm bởi vì 0 được lấp liếm chuồn. Thêm 3 mệnh đề IF nhằm đánh giá cho từng công thức DATEIF:

=IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)&” years, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)&” months, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)&” days”)

Hình bên dưới minh hoạ sản phẩm công thức bên trên – không hề những độ quý hiếm 0.

Mẹo nhỏ. Nếu các bạn chỉ việc tính tuổi hạc theo gót ngày, mon, sử dụng công thức bên trên và vứt mệnh đề IF(DATEDIF()) sau cùng.

VÍ DỤ TÍNH TUỔI TRONG EXCEL:

Công thức tính tuổi hạc ở ví dụ bên trên trúng với đa số những tình huống. Nhưng đôi lúc bạn phải vấn đề cực kỳ ví dụ, tuy rằng ko nên vào cụ thể từng tình huống. Các ví dụ sau tiếp tục giúp đỡ bạn dựa vào công thức tính tuổi hạc, tiến hành những câu hỏi tương tự động.

Tính tuổi hạc từ thời điểm ngày mon năm sinh cho tới một ngày cụ thể

Nếu bạn phải tính tuổi hạc từ thời điểm ngày mon năm sinh cho tới một ngày ví dụ, ko nên cho tới ngày ngày hôm nay, sử dụng hàm DATEIF như bên trên, thay cho TODAY() bởi vì ngày ví dụ.

Giả sử ngày sinh vô dù B1, cần thiết tính tuổi hạc cho tới ngày 1/1/2000:

=DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020”, “MD”) & ” Days”

Để công thức tính tuổi hạc linh động rộng lớn, chúng ta cũng có thể nhập ngày vô 1 dù và tăng dù cơ vô công thức:

=DATEDIF(B1, B2,”Y”) & ” Years, “& DATEDIF(B1,B2,”YM”) & ” Months, “&DATEDIF(B1,B2, “MD”) & ” Days”

Xem thêm: cách tạo chữ ký trong gmail

Khi B1 chứa chấp ngày sinh, B2 chứa chấp ngày tuy nhiên bạn thích tính tuổi hạc đến:

 

THỜI GIAN TÍNH TUỔI KHÔNG CỤ THỂ:

Công thức tính tuổi hạc vẫn hoàn toàn có thể vận dụng trong cả Khi thời hạn kết cổ động chỉ mất năm, ko rõ rệt tháng ngày.

Giả sử các bạn thao tác làm việc với hạ tầng tài liệu hắn tế, tiềm năng của khách hàng là lần rời khỏi số tuổi hạc của người bệnh vô đợt cuối bọn họ Khi nhà tù dịch.

Giả sử ngày sinh của mình ở cột B, chính thức kể từ sản phẩm 3, và năm người bệnh nhà tù đợt cuối ở cột C, công thức tính tuổi hạc như sau:

=DATEDIF(B3,DATE(C3, 1, 1),”y”)

Vì ngày nhà tù dịch đợt cuối ko rõ rệt, các bạn sử dụng hàm DATE với phương pháp tính tháng ngày đem quyết định, ví dụ: DATE(C3, 1, 1).

Hàm DATE trừ năm kể từ dù B3, đem quyết định tăng ngày, mon mang lại năm các bạn cung ứng (ví dụ: 1/1) và trả tháng ngày năm ví dụ vô hàm DATEIF. Kết trái khoáy là các bạn với tuổi hạc người bệnh tính cho tới ngày 1/1 của năm nào là cơ.

TÌM NGÀY KHI 1 NGƯỜI ĐẠT BAO NHIÊU TUỔI:

Giả sử 1 người sinh vào năm 8/3/1978, thực hiện thế nào là nhằm nghe biết ngày nào là anh tao 50 tuổi? Thông thông thường, các bạn tăng 50 năm vào trong ngày mon năm sinh của những người cơ. Trong Excel, các bạn sử dụng hàm DATE.

=DATE(YEAR(B2) + 50, MONTH(B2), DAY(B2))

A2 là dù chứa chấp ngày sinh.

Thay vì vậy nhập năm đúng chuẩn vô công thức, chúng ta cũng có thể dẫn cho tới 1 dù bất kì với chứa chấp tháng ngày năm cơ.

TÍNH TUỔI VỚI NGÀY, THÁNG, NĂM SINH Tại CÁC Ô KHÁC NHAU:

Khi tháng ngày năm sinh ở 3 dù không giống nhau (ví dụ năm ở dù B3, mon ở dù C3 và ngày ở D3), chúng ta cũng có thể tính tuổi hạc Theo phong cách này:

Lấy tháng ngày năm sinh bằng phương pháp sử dụng hàm DATE và DATEVALUE

DATE(B3,MONTH(DATEVALUE(C3&”1″)),D3)

Thêm công thức bên trên vô hàm DATEIF nhằm tính tuổi:

TẠO MÁY TÍNH TUỔI TRONG EXCEL

Khi các bạn vẫn biết công thức tính tuổi hạc, chúng ta cũng có thể tạo ra PC tuổi hạc của riêng rẽ bản thân như sau.

Với PC này, tất cả chúng ta sử dụng những công thức sau nhằm tính tuổi hạc dựa vào ngày sinh ở dù A3 và ngày lúc này.

Công thức ở dù B5 tính tuổi hạc theo gót ngày, mon, năm:

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Công thức ở dù B6 tính tháng:

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”m”)

Công thức ở dù B7 tính ngày:

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”d”)

Nếu các bạn đã trải Excel Form, chúng ta cũng có thể nâng cao PC tuổi hạc giản dị và đơn giản này bằng phương pháp được cho phép người tiêu dùng tính tuổi hạc cho tới một ngày ví dụ, như hình dưới:

Để với PC tuổi hạc mưu trí ở Excel, các bạn vô Developer tab > Insert > Form controls > Option Button và link cho tới dù. Sau cơ, ghi chép công thức IF/DATEIF nhằm tính tuổi hạc cho tới ngày thời điểm hiện tại hoặc một ngày không giống. Công thức sinh hoạt như sau:

Nếu vỏ hộp Today’s date được lựa chọn, độ quý hiếm 1 xuất hiện nay ở dù được link (ví dụ I5), và công thức tính tuổi hạc như sau:

IF($I$5=1, DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”)

Nếu vỏ hộp Specific date được lựa chọn, và một ngày ví dụ được nhập vô dù B7, tuổi hạc được xem cho tới ngày đó:

IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Cuối nằm trong, các bạn lồng những hàm vô nhau, và công thức tính tuổi hạc được hoàn thành xong (trong dù B9):

=IF($I$5=1,DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”, IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Công thức ở dù B10 và B11 cũng sinh hoạt tương tự động. Dĩ nhiên tiếp tục giản dị và đơn giản rộng lớn vì thế hàm DATEIF chỉ việc trả độ quý hiếm là mon tròn trặn, ngày tròn trặn.

ĐÁNH DẤU TUỔI :

Trong một số trong những tình huống, các bạn ko chỉ việc tính tuổi hạc tuy nhiên cần thiết lưu lại dù chứa chấp số tuổi hạc bên trên hoặc bên dưới 1 nấc nào là cơ.

Nếu công thức tính tuổi hạc đã tạo ra thời gian tuổi hạc tròn trặn, chúng ta cũng có thể tăng công thức ĐK như vậy này:

Để lưu lại số tuổi hạc to hơn hoặc bởi vì 18: =$C2>=18

Đánh vết số tuổi hạc nhỏ rộng lớn 18: =$C2<18

C2 là dù bên trên nằm trong vô cột Age

Nhưng Khi công thức đã tạo ra tuổi hạc ở dạng mon, năm hoặc ngày, mon, năm? Trong tình huống cơ, các bạn nên tạo ra ĐK dựa vào công thức DATEIF (để tính tuổi hạc rời khỏi số năm).

Giả sử tháng ngày năm sinh ở cột B kể từ sản phẩm 2, công thức như sau:

Đánh vết số tuổi hạc nhỏ rộng lớn 18 (vàng)

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<18

Đánh vết số tuổi hạc kể từ 18 cho tới 65 (xanh)

=AND(DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>=18, DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<=65)

Đánh vết số tuổi hạc bên trên 65 (lam)

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>65

Để với những ĐK nhờ vào công thức như bên trên, lựa chọn dù hoặc sản phẩm bạn thích lưu lại, cho tới Home tab > Styles group > Conditional Formatting > New Rule… > Use a formula to tướng determine which cells to tướng format.

Để hoàn toàn có thể phần mềm chất lượng tốt Excel vô vào việc làm, tất cả chúng ta không những nắm rõ được những hàm mà còn phải nên dùng chất lượng tốt cả những khí cụ của Excel. Những hàm nâng lên gom vận dụng chất lượng tốt vô việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những khí cụ thường được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức này chúng ta đều hoàn toàn có thể học tập được vô khóa học EX101 – Excel kể từ cơ phiên bản cho tới chuyên nghiệp gia của Học Excel Online. Hiện ni khối hệ thống đang sẵn có ưu đãi rất rộng cho chính mình Khi ĐK nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo. Chi tiết coi tại: HocExcel.Online

Xem thêm: cách thoát tài khoản google