cách xóa trang trắng trong word 2016

Để xóa một trang với chứa chấp văn bạn dạng, hình đồ họa hoặc đoạn văn rỗng, nên chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể triển khai điều này:

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình thích xóa, nhấn Ctrl+G.

  Bạn đang xem: cách xóa trang trắng trong word 2016

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người sử dụng, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  Xem thêm: mở tài khoản vpb online

 1. Bấm hoặc nhấn vô địa điểm ngẫu nhiên vô trang mình thích xóa, nhấn Option+⌘+G.

 2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: cách tải play together quốc tế

 3. Nhấn Enter bên trên keyboard của người sử dụng, rồi lựa chọn Đóng.

 4. Xác minh vẫn lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang rỗng ở thân thích hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang rỗng.