cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

Cài bịa giới hạn mức gửi tiền

Bạn đang xem: cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

1

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài bịa giới hạn mức gửi tiền

2

Khởi tạo nên phú dịch:

- Nhấn lựa chọn một giới hạn mức KH mong muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH soát lại vấn đề.

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí phú dịch: Smart OTP, SMS OTP.

Xem thêm: ip 11 pro và 11 pro max

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực phú dịch

- Xác thực vì như thế mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập singin ứng dụng

- Xác thực vì như thế Smart OTP: (nếu KH đang được ĐK Smart OTP): KH nhập mật khẩu đăng nhập VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực phú dịch

- Xác thực vì như thế SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn nối tiếp nhằm hoàn thành xong phú dịch

5

Kết ngược phú dịch:

- Hiển thị screen thành phẩm triển khai giao dịch thanh toán thành công xuất sắc.

Xem thêm: lỗi khi thực hiện yêu cầu lỗi không xác định