chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Brom là 1 trong những vô số không nhiều dung dịch test chung nhận thấy và phân biệt những ăn ý Hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học nào là làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brome? Chất nào là ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp chất vấn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Bạn đang xem: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Những chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh rất có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, ví dụ bao gồm những hóa học sau:

Chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Các ăn ý hóa học cơ học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Các ăn ý hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken tuy nhiên ví dụ là etilen. 

Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom đem kể từ màu sắc cam lịch sự white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom. Khi mang đến hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp lúc đầu red color nâu đem lịch sự white color đục.

Phản ứng thân thiết Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom sẽ tạo đi ra ăn ý hóa học brom hóa, nước brom bị mất mặt màu sắc và tạo ra kết tủa Trắng.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra thân thiết anilin và Brom là hỗn hợp lúc đầu red color nâu đem lịch sự white color đục, sở hữu kết tủa Trắng và sở hữu khí gold color nâu cất cánh đi ra.

Phương trình thân thiết Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen thuộc tính với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hỗn hợp lúc đầu màu sắc cam đem lịch sự white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom tiếp theo sau là Ethylbenzene. Khi mang đến ăn ý hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục đem lịch sự white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu mặt dưới bình.

Phương trình phản xạ thân thiết Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì ăn ý hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, hiện tượng kỳ lạ phản xạ là hỗn hợp đem lịch sự white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân thiết Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân thiết glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội chung tất cả chúng ta phân biệt thân thiết glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân thiết glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

Xem thêm: cách chuyển dữ liệu từ android sang iphone

9. Xeton: Phản ứng thân thiết xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit thuộc tính với nước brom và bị lão hóa tạo ra hỗn hợp ko màu sắc.

Phương trình phản xạ thân thiết andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Các ăn ý hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, ăn ý hóa học vô sinh sở hữu tính khử mạnh tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp Brom và làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân thiết Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brome, thành phầm tạo ra trở nên là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân thiết SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất nào là ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, điểm lưu ý công cộng của những hóa học ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là sở hữu tính lão hóa yếu ớt hoặc sở hữu link vững chắc và kiên cố.

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom vì thế benzen sở hữu link song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng sở hữu link pi ổn định toan và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Ankan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom vì thế nó là hiđrocacbon no.

Các ăn ý hóa học cơ học không giống ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án mang đến thắc mắc những hóa học nào là làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom cụ thể và không thiếu nhất.

Xem thêm: cách chỉnh ngày tháng trong excel