cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

Câu hỏi: Cường chừng phong hóa xẩy ra vượt trội nhất ở đâu?

A. Tại điểm có khá nhiều đồng bởi vì và khu đất đai phì nhiêu màu mỡ.

Bạn đang xem: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

B. Tại điểm với những địa hình núi cao và nhiều sông suối.

C. Tại điểm với sự thay cho thay đổi rộng lớn sức nóng chừng, nước, loại vật.

D. Tại điểm với sự dịch chuyển của loại vật và loài người.

Đáp án đích thị C.

Cường chừng phong hóa xẩy ra vượt trội nhất ở đâu: ở điểm với sự thay cho thay đổi rộng lớn sức nóng chừng, nước, loại vật, phong hóa là quy trình đập phá bỏ khu đất đá và những khoáng chất vô cơ, bên dưới tính năng của không khí, đa phần là bầu không khí và nước, phong hóa được phân thành nhị loại đó là phong hóa cơ học tập và phong hóa chất hóa học.

Giải quí nguyên nhân vì thế sao lựa chọn C là đúng

– Quá trình phong hóa là quy trình đập phá bỏ và thực hiện thay đổi những loại đá và khoáng chất bởi hiệu quả của sự việc thay cho thay đổi sức nóng chừng, của ôxi, khí cacbonic, những loại axit với vô vạn vật thiên nhiên và loại vật.

– Phong hóa cơ học: Là quy trình đập phá bỏ đá trở nên những khối vụ với độ dài rộng vĩ đại, nhỏ không giống nhau tuy nhiên ko thực hiện thay đổi về sắc tố, bộ phận khoáng chất và chất hóa học của bọn chúng.

+ tại sao xẩy ra đa phần bởi sự thay cho thay đổi sức nóng chừng, sự ngừng hoạt động của nước, sự kết tinh anh của những hóa học muối bột. Tác động ma mãnh sát hoặc va đập của gió máy, sóng, nước chảy, hoạt động và sinh hoạt phát triển của loài người cũng chính là những tác nhân của loại phong hóa này.

Xem thêm: hát karaoke trên máy tính

+ Kết trái ngược của phong hóa cơ học tập là làm những công việc mang lại đá bị rạn vỡ, vỡ trở nên những tảng và miếng vụn.

– Phong hóa hóa học: Là quy trình đập phá bỏ, đa phần thực hiện thay đổi bộ phận, đặc điểm chất hóa học của đá và khoáng chất.

+ Nguyên nhân: Những tác nhân đa phần của phong hóa chất hóa học là nước và những hợp ý hóa học hòa tan nội địa, khí cacbonic, ôxi và axit cơ học của loại vật trải qua những phản xạ chất hóa học.

+  Kết quả: Đá và khoáng chất bị đập phá huỷ, thay đổi bộ phận, đặc điểm hoá học tập.

– Phong hóa sinh học: Là sự đập phá bỏ đá và những khoáng vậy bên dưới hiệu quả của loại vật như vi trùng, nấm, rễ cây,…các loại vật này thực hiện ch đá và khoáng chất một vừa hai phải bị đập phá hủy

– Nguyên nhân: Sự vững mạnh của rễ cây, sự bài trừ những hóa học,…

– Kết quả: Đá bị đập phá bỏ về mặt mũi cơ giới và mặt mũi chất hóa học.

– Sản phẩm: Một phần tạo nên trở nên lớp vỏ phong hóa, một trong những phần tạo nên thành phầm mang lại quy trình vận gửi và bồi tụ.

Xem thêm: cách đăng ký tài khoản netflix