diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật giúp những em học viên lớp 5 tìm hiểu thêm, làm rõ rộng lớn về định nghĩa, đặc điểm, công thức, những dạng bài bác thói quen diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bên cạnh tê liệt, còn tồn tại cả những bài bác tập dượt áp dụng, gom những em rèn luyện thiệt thuần thục dạng bài bác thói quen diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật, nhằm càng ngày càng học tập chất lượng môn Toán lớp 5. Vậy cụ thể mời mọc những em nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết sau đây của pgdyenthanh.edu.vn:

1. Khái niệm hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 trong hình không khí với 6 mặt mày đều là hình chữ nhật. Hai mặt mày đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhị mặt mày lòng của hình chữ nhật. Các mặt mày sót lại đều là mặt mày mặt của hình chữ nhật.

2. Tính hóa học hình vỏ hộp chữ nhật

 • Diện tích của nhị mặt mày đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Chu vi của nhị mặt mày đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Hình chữ nhật với 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mày.
 • Các đàng chéo cánh với nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

3. Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật

 • Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.
 • Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu vị lời: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vị tích của độ cao và chu vi lòng.

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu vị lời: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật vị tổng diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mày sót lại.

– Giải quí kí hiệu:

 • Sxq là kí hiệu diện tích S xung xung quanh hình chữ nhật
 • Stp là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b theo thứ tự là chiều nhiều năm và chiều rộng
 • h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

– Đơn vị diện tích S: mét vuông (m2)

Ví dụ: Cho một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 7m, chiều rộng lớn là 5m và độ cao của chống học tập là 4m. Tính diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập tê liệt là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(m2)

Tổng diện tích S nhị lòng của căn chống tê liệt là:

2 x 7 x 5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống tê liệt là:

96 + 70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

4. Các dạng toán tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: sát dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: thạo diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, dò xét chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

– Tìm độ cao h bám theo công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq: (a + b) : 2;

– Tìm tổng chu vi lòng bám theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tớ cũng thay cho nhập công thức nhằm dò xét những đại lượng chưa chắc chắn.

Dạng 3: Toán với câu nói. văn (thường là dò xét diện tích S vỏ hộp, căn chống, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết dò xét là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

5. Bài tập dượt áp dụng tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều nhiều năm trăng tròn m, chiều rộng lớn 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều nhiều năm 7/3 centimet, chiều rộng lớn 5/3 centimet, độ cao 2/3 cm

c) Chiều nhiều năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều nhiều năm 15 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet, độ cao 3 cm

Lời giải:

Các em tự động thực hiện bài bác tập dượt này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật bên trên nhằm giải.

Bài 2: Một dòng sản phẩm thùng hình chữ nhật với độ cao là 2,3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet. Hỏi:

Xem thêm: tắt ứng dụng khởi chạy cùng win 10

a) Diện tích xung xung quanh của dòng sản phẩm thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của dòng sản phẩm thùng đó?

Lời giải:

Tương tự động như bài bác tập dượt 1, dùng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 7 m, chiều rộng lớn vị frac{1}{2} chiều nhiều năm và độ cao là 1 trong những,5 m. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của bể nước tê liệt.

Lời giải:

Các em giải bài bác tập dượt này như sau:

 • Bước 1: Tìm chiều rộng lớn của bể nước
 • Bước 2: Tìm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần vị công thức đang được với.

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật nhiều năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m rất cần được tô tường và xà nhà. Tính diện tích S cần thiết quét dọn tô của căn chống biết tổng diện tích S những cửa ngõ vị 8,1 m2.

Lời giải:

* Cách làm: Không kể diện tích S cửa ngõ thì diện tích S xung xung quanh chống học tập đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài bác đang được mang lại.

– Diện tích cần thiết quét dọn tô của chống học tập tiếp tục vị diện tích S cần thiết quét dọn tô xung xung quanh (trừ diện tích S cửa) cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn tô của chống học tập tê liệt là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Bài 5: Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và với độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật tê liệt.

Lời giải:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vị chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật vị diện tích S xung xung quanh phân tách mang lại độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Bài 6: Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vị bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện ông tơ dòng sản phẩm vỏ hộp tê liệt. (không tính mép dán)

Lời giải:

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Bài 7: Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét dọn vôi nhập những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống tê liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ vị 8 m2. (chỉ quét dọn bên phía trong phòng)

Lời giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Xem thêm: lấy lại facebook bị hack