giải sách giáo khoa toán lớp 4

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 4: bên trên đây

Sách giáo khoa toán lớp 4

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 4

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 4 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất 2021

 • Ôn tập dượt những số cho tới 100 000
 • Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức với có một chữ
 • Luyện tập
 • Các số với sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh những số có không ít chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự động nhiên
 • Viết số ngẫu nhiên nhập hệ thập phân
 • So sánh và xếp trật tự những số tự động nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số khoảng cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ dùng (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức với chứa chấp nhị chữ
 • Tính hóa học uỷ thác hoán của quy tắc cộng
 • Biểu thức với chúa phụ thân chữ
 • Tính hóa học phối hợp của quy tắc cộng
 • Luyện tập
 • Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng liền mạch vuông góc
 • Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc
 • Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Nhân với số với cùng một chữ số
 • Tính hóa học uỷ thác hoán của quy tắc nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia mang đến 10, 100, 1000
 • Tính hóa học phối hợp của quy tắc nhân
 • Nhân với số với tận nằm trong là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một vài với cùng một tổng
 • Nhân một vài với cùng một hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số với nhị chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số với nhị chữ số với 11
 • Nhân với số với phụ thân chữ số
 • Nhân với số với phụ thân chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Chia một tổng cho 1 số
 • Chia mang đến số với cùng một chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một vài cho 1 tích
 • Chia một tích cho 1 số
 • Chia nhị số với tận nằm trong là những chữ số 0
 • Chia mang đến số với nhị chữ số
 • Chia mang đến số với nhị chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia mang đến số với nhị chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương với chữ số 0
 • Chia mang đến số với phụ thân chữ số
 • Luyện tập
 • Chia mang đến số với phụ thân chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 9
 • Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • Phân số
 • Phân số và quy tắc phân chia số tự động nhiên
 • Phân số và quy tắc phân chia số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số vày nhau
 • Rút gọn gàng phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng kiểu số những phân số
 • Quy đồng kiểu số những phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • So sánh nhị phân số nằm trong kiểu số
 • Luyện tập
 • So sánh nhị phân số không giống kiểu số
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Phép nằm trong phân số
 • Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép phân chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Tìm nhị số lúc biết hiệu Và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Τỉ lệ bạn dạng đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ
 • Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ dùng (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số tự động nhiên
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với số ngẫu nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Ôn tập dượt về phân số
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về đại lượng
 • Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về hình học
 • Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về mò mẫm số khoảng cộng
 • Ôn tập dượt về mò mẫm nhị số lúc biết tổng Và hiệu của nhị số đó
 • Ôn tập dượt về mò mẫm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhị số đó
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung

Xem thêm thắt những sách tìm hiểu thêm liên quan:

Xem thêm: app edit video trên máy tính

 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
 • Giải Toán Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2