giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 Vở bài xích tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 bài xích 90 Vở bài xích tập dượt (VBT) Toán 4 tập dượt 2. 1. Viết tiếp vô địa điểm chấm:
Trong những số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

1. Viết tiếp vô địa điểm chấm:

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2

Trong những số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

a) Các số phân chia không còn cho tới 2 là: ………………………

b) Các số phân chia không còn cho tới 5 là: ………………………

c) Các số phân chia không còn cho tới 3 là: ………………………

d) Các số phân chia không còn cho tới 9 là: ………………………

2. Viết tiếp vô địa điểm chấm:

Trong những số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là : ……………………

b) Các số phân chia không còn cho tất cả 3 và 2 là: ………………………

c) Số phân chia không còn cho tất cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là: ……………………

3. Viết số tương thích vô dù trống rỗng, sao cho:

4. Viết số tương thích vô địa điểm chấm sao cho tới số đó:

a) Chia không còn cho tới 2 và phân chia không còn cho tới 5: 23 <…< 31; 31 <…< 45.

b) Chia không còn cho tới 2 và phân chia không còn cho tới 3: 15<…< 21 ; 21 <…< 25.

c) Chia không còn cho tới 9 và phân chia không còn cho tới 2: 10 <….< 30; 30 <….< 40.

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Xem thêm: cách tìm fb bằng sđt

1. 

Trong những số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

a) Các số phân chia không còn cho tới 2 là: 676 ; 984 ; 2050.

b) Các số phân chia không còn cho tới 5 là: 6705 ; 2050.

c) Các số phân chia không còn cho tới 3 là: 984 ; 6705 ; 3327 ; 57663.

d) Các số phân chia không còn cho tới 9 là: 6705 ; 57 663.

2. 

Trong những số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) Các số phân chia không còn cho tất cả 2 và 5 là : 64 620 ; 3560.

b) Các số phân chia không còn cho tất cả 3 và 2 là: 48 432 ; 64 620.

c) Số phân chia không còn cho tất cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là: 64 620

3. 

4. 

a) Chia không còn cho tới 2 và phân chia không còn cho tới 5: 23 < 30 < 31; 31 < 40 < 45.

b) Chia không còn cho tới 2 và phân chia không còn cho tới 3: 15< 18 < 21 ; 21 < 24 < 25.

c) Chia không còn cho tới 9 và phân chia không còn cho tới 2: 10 < 18 < 30; 30 < 36 < 40.

5. 

Xem thêm: code blox fruit mới nhất 2023