giúp tôi dịch tiếng anh

vi bạn hoàn toàn có thể gom tôi? = en

volume_up

can you help me?

Bạn đang xem: giúp tôi dịch tiếng anh

chevron_left

chevron_right

VI

Xem thêm: cách đăng ảnh facebook không bị vỡ

Nghĩa của "bạn hoàn toàn có thể gom tôi?" nhập giờ đồng hồ Anh

bạn hoàn toàn có thể gom tôi? [ví dụ]

Bản dịch

VI

Xem thêm: cách sử dụng hàm countif

bạn hoàn toàn có thể gom tôi? [ví dụ]

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "bạn hoàn toàn có thể gom tôi?" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Bạn thể giúp tôi điền kiểu mẫu đơn này được không?

Could you help má fill out the form?