góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung là kỹ năng và kiến thức rất rất cần thiết vô công tác hình học tập Toán 9. Đây là dạng bài xích thông thường xuất hiện nay trong số bài xích đánh giá, kỳ ganh đua vào cuối kỳ hoặc trả cung cấp. Trong nội dung bài viết này, HOCMAI sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện kỹ năng và kiến thức về khái niệm, hệ thức và cơ hội giải bài xích luyện trắc nghiệm, tự động luận của dạng toán này.

 

Bạn đang xem: góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài viết lách tìm hiểu thêm thêm:

 • Góc ở tâm. Số đo cung
 • Góc nội tiếp

 

A. Tóm tắt lý thuyết: Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung

1. Định nghĩa

Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung là góc sở hữu đỉnh phía trên lối tròn trặn và một cạnh là tia tiếp tuyến còn cạnh cơ ko chạc cung của lối tròn trặn cơ.

Như vậy, góc tạo nên vày tiếp tuyến và chạc cung cần thiết vừa lòng những ĐK sau:

 • Đỉnh phía trên lối tròn
 • Một cạnh chứa chấp tiếp điểm của lối tròn
 • Cạnh sót lại tiếp tục chứa chấp chạc cung của lối tròn

Vậy chỉ việc thiếu thốn tối thiểu một trong 3 ĐK bên trên thì góc cơ ko nên là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung.

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-1

Ví dụ: Xét lối tròn trặn (O) và Ax là tiếp tuyến của (O) bên trên A.

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-2

a) Góc BAx là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung vì thế vừa lòng 3 điều kiện:

 • Đỉnh A ∈ lối tròn trặn (O)
 • Cạnh Ax là tiếp tuyến
 • Cạnh AB là chạc cung của lối tròn trặn và góc BAx chắn cung nhỏ AB.

b) Góc BAx ko nên là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung vì:

 • Đỉnh A ∈ lối tròn trặn (O)
 • Cạnh Ax là tiếp tuyến
 • Cạnh AB ko chứa chấp chạc cung chạc cung của lối tròn

2. Định lý

Số đo của góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung vày 50% (1/2) số đo góc của cung bị khuất.

Chứng minh tấp tểnh lý:

Ta xét những tình huống sau:

a) Tâm O phía trên cạnh ko chạc cung AB (Hay chạc AB là lối kính).

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-3

Vì O ∈ AB nên AB là lối kính

=> Góc BAx = 90° => Số đo cung AB = 180°.

Do đó: Góc BAx = 50% Số đo cung AB (ĐPCM).

b) Tâm O ở phía bên phía ngoài góc BAx.

Kẻ lối cao AH và ký hiệu những góc như hình vẽ sau. Ta tiếp tục bọn chúng minh góc BAx = 50% Số đo cung AB.

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-4

Vì OH ⊥ AB => góc OHA = 90° => góc O1 + góc A1 = 90° (1)

Vì Ax là tiếp tuyến của lối tròn trặn (O) nên OA ⊥ Ax

=> góc A1 + góc A2 = 90° (2)

Từ (1) và (2) => góc O1 = góc O2

Lại sở hữu ΔOAB cân nặng bên trên O nên lối cao OH mặt khác là phân giác của góc AOB

=> Góc AOB = gấp đôi góc O1 = gấp đôi góc A2

mặt không giống, góc AOB là góc ở tâm chắn cung nhỏ BC nên góc AOB = số đo cung AB

=> gấp đôi góc A2 = số đo cung AB => Góc A2 = 50% số đo cung AB (ĐPCM)

c) Tâm O nằm ở vị trí bên phía trong góc BAx.

Kẻ 2 lần bán kính AC và ký hiệu những góc như hình bên dưới. Ta cần thiết chỉ ra: góc BAx = 50% số đo cung Ngân Hàng Á Châu ACB.

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-5

Khi cơ góc BAx bao hàm nhì góc A1 và góc A2.

Theo câu a, tao sở hữu góc A2 = 50% số đo cung AC

Lại sở hữu góc A2 là góc nội tiếp chắn cung nhỏ BC 

=> Góc A1 = 50% số đo cung BC

Do đó: 

Góc A1 + góc A2 = 50% số đo cung AC + 50% số đo cung BC

=> Góc BAx = 50% số đo cung Ngân Hàng Á Châu ACB (ĐPCM).

Hệ quả

Trong một lối tròn trặn, góc được tạo nên vày tiếp tuyến và chạc cung và góc nội tiếp nằm trong chắn một cung thì đều nhau.

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-6

Góc BAC là góc nội tiếp chắn cung nhỏ BmC.

Góc BCy là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến Cy và chạc cung CB chắn cung nhỏ Bmc.

Khi đó: góc BAC = góc BCy = 50% số đo cung BmC.

 

Bài luyện Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung

Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho 50% lối tròn trặn (O) và 2 lần bán kính AB. Trên tia đối AB lấy điểm M. Vẽ tia tiếp tuyến MC với nửa lối tròn trặn (O). Gọi điểm H là hình chiếu của điểm C bên trên AB. Tia CA là tia phân giác của góc nào?

A. Góc MCB
B. Góc MCO
C. Góc MCH
D. Góc CMB

Lời giải: 

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-7

Xét xử lối tròn trặn tâm O có: Góc MCA = Góc CBA (1)

Lại sở hữu góc Ngân Hàng Á Châu ACB là góc vuông = 90° (Góc nội tiếp chắn nửa lối tròn)

=> Góc ACH = Góc CBA (2) (Cùng phụ với góc CAB)

Từ (1) và (2) => Góc MCA = Góc ACH => CA là tia phân giác của góc MCH

Vậy C là đáp án đúng

Câu 2: Cho 50% lối tròn trặn (O) và 2 lần bán kính AB. Trên tia đối AB lấy điểm M. Vẽ tiếp tuyến với nửa lối tròn trặn là MC. Gọi điểm H là hình chiếu của C bên trên AB. Giả sử OA = a; MC = 2a . Độ nhiều năm của CH là:

A. √5a/5
B. 2a/5
C. 2√5a/5
D. 3√5a/5

Lời giải:

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-8

Có OA = OC = a

Xét tam giác vuông MCO vuông bên trên C (MC là tiếp tuyến của lối tròn)

=> MO = a√5

Xét tam giác MCO có: 

Diện tích ΔMCO = 1/2CH.MO = 50% MC.CO

=> CH = (MC.CO)/MO = (a.2a)/a√5 = 2√5a/5

Vậy C là đáp án đúng

Xem thêm: cách lấy lại ảnh đã xóa trên điện thoại

Câu 3: Cho lối tròn trặn tâm (O), điểm M ở ngoài lối tròn trặn. Qua điểm M dựng tiếp tuyến MA cho tới lối tròn trặn tâm O và dựng cát tuyến MBC. Đẳng thức này sau đấy là chính ?

A. MA² = MB.MC
B. MB² = MA.MC
C. MC² = MA.MB
D. (1/MA)² = (1/MB)² + (1/MC)²

Lời giải:

Xét ΔMAB và ΔMCA có:

 • Góc M chung
 • Góc MAB = Góc MCA (Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung và góc nội tiếp nằm trong chắn cung AB) 

=> ΔMAB ∼ ΔMAC (góc – góc)

=> MA/MC = MB/MA => MA² = MB.MC

Vậy A là đáp án đúng

Câu 4: Cho lối tròn trặn (O) và chạc BC = √2R. Hai tiếp tuyến của lối tròn trặn (O) bên trên tiếp điểm B và C tách nhau bên trên A. 

A. 45°
B. 30°
C. 60°
D. 75°

Lời giải:

Xét tam giác OBC có:

OB² + OC² = BC² = 2R² => Tam giác OBC vuông bên trên O => Góc BOC = 90°

Vì góc BOC là góc chắn cung BC => Số đo cung BC là 90°

Góc ABC là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung chắn cung BC 

=> Góc ABC = 50% số đo cung BC = 45°

Vậy A là đáp án đúng

Câu 5: Cho lối tròn trặn (O; R) sở hữu chạc BC ko nên 2 lần bán kính. Dựng nhì tiếp tuyến bên trên điểm B và C và bọn chúng tách nhau bên trên A. lõi rằng góc ABC = 30°. Tính BC theo đuổi R?

A. BC = √3R
B. BC = √2R
C. BC = R
D. Đáp án khác

Lời giải:

Ta có: 

Góc ABC là góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung chắn cung BC

=> Góc ABC = 50% số đo cung BC => Số đo cung BC = 60°

Góc BOC là góc nằm ở vị trí tâm chắn cung BC 

=> Góc BOC = Số đo cung BC = 60°

Xét tam giác OBC có:

OB = OC = R và góc BOC = 60° => Tam giác OBC là tam giác đều

Do đó: BC = OB = OC = R

Vậy D là đáp án đúng

Bài luyện tự động luận

Bài 1: Cho điểm C nằm trong nửa lối tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB. Từ điểm D nằm trong đọan AO, kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AO và tách AC, BC thứu tự bên trên 2 điểm E và F. Tiếp tuyến qua quýt điểm C với nửa lối tròn trặn tách EF bên trên điểm M và tách AB bên trên điểm N.

a) Chứng minh rằng M đó là trung điểm của EF.

b) Tìm địa điểm của điểm C bên trên lối tròn trặn (O) nhằm ΔACN cân nặng bên trên C.

Lời giải:

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-9

a) Ta có: 

Góc MCA = 50% số đo cung AC (góc thân thuộc tiếp tuyến và chạc cung chắn cung AC) (1)

Lại sở hữu góc MEC = góc AED = 90° – góc EAD = 90° – 50% số đo cung BC = 50% số đo cung AC (2)

Từ (1) và (2) => Góc MCE = Góc MEC

=> ΔMEC cân nặng bên trên M => MC = ME.

Chứng minh tương tự động tao tìm kiếm ra MC = MF.

=> ME = MF hoặc M đó là trung điểm của EF.

b) ΔACN cân nặng bên trên C Lúc và chỉ Lúc góc CAN = góc CNA

Vì MN là tiếp tuyến với lối tròn trặn (O) bên trên điểm C 

=> OC ⊥ MN 

=> Góc CNA = 90° – Góc COB = 90° – gấp đôi Góc CAN

Góc CAN = Góc CNA ⇔ Góc CAN = 90° – gấp đôi góc CAN ⇔ 3 đợt góc CAN = 90°

=> Góc CAN = 30° => Số đo cung BC = 60°

Vậy ΔACN cân nặng bên trên C Lúc C phía trên nửa lối tròn trặn (O) sao mang lại Số đo cung BC = 60°.

Bài 2: Cho hai tuyến phố tròn trặn (O) và (O’) xúc tiếp ngoài cùng nhau bên trên M. Kẻ đường thẳng liền mạch d xúc tiếp với lối tròn trặn tâm O bên trên điểm A và tách (O’) bên trên điểm B và điểm C (Điểm B nằm trong lòng A và C). Gọi D là gửi gắm điểm của CM và lối tròn trặn tâm O. Chứng minh rằng:

a) MA là phân giác của ∠BMD

b) MA² = MB.MD

Lời giải:

goc-tao-boi-tia-tiep-tuyen-va-day-cung-10

a) Kẻ tiếp tuyến cộng đồng của hai tuyến phố tròn trặn (O) và (O’) là Mx

Ta có:

Góc BAM = Góc AMx (Góc thân thuộc tia tiếp tuyến và chạc cung nằm trong chắn cung AM của (O)).

Góc BMx = Góc BCM (Góc thân thuộc tia tiếp tuyến và chạc cung nằm trong chắn cung MB của (O’)).

Mặt không giống Góc AMD = Góc MAB + Góc MCB (Góc AMD là góc ngoài của tam giác AMC)

=> Góc AMD = Góc AMx + Góc BMx = Góc BMA

=> MA là phân giác của Góc BMD (DPCM).

b) Xét ΔMAD và ΔBMD có:

 • Góc AMD = Góc BMA (Theo chứng tỏ a)
 • Góc ADM = Góc BAM

=> ΔMAD ∼ ΔMBA (góc – góc)

=> MA/MB = MD/MA hoặc MA² = MB.MD (DPCM).

 

Vậy là nội dung bài viết về Góc tạo nên vày tia tiếp tuyến và chạc cung đang được kết đốc. HOCMAI ngóng rằng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ những em học viên nhận thêm tư liệu có lợi nhằm ôn và rèn luyện. Đừng quên truy vấn vô willthatbeall.net thông thường xuyên nhằm lần kiếm những kỹ năng và kiến thức có lợi và update những nội dung bài viết tiên tiến nhất bên trên trang chúng ta nhé!

Xem thêm: cách sử dụng máy tính casio