hàm ngày tháng năm trong excel

Khi đo lường và tính toán ngày vô Excel, DATE là hàm cơ bạn dạng nhất. Như chúng ta có thể biết, Excel ko tàng trữ ngày, mon bên dưới format ngày. Thay vô bại, Microsoft Excel tàng trữ ngày như 1 mặt hàng số và đó là đó là vẹn toàn ngân chủ yếu khiến cho lầm lẫn. Hãy nằm trong coi Học Excel Online tiếp tục mang về những gì với Hàm Date vào trong ngày thời điểm ngày hôm nay nhé!

Cú pháp hàm DATE

Bạn đang xem: hàm ngày tháng năm trong excel

Những gì hàm DATE thực hiện là trả về thành phẩm số cho 1 ngày ví dụ. Nó sở hữu công thức sau:

DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel thao diễn giải đối số thời gian theo đòi khối hệ thống ngày được thiết lập bên trên PC của khách hàng. Theo khoác tấp tểnh, Microsoft Excel cho tới Windows dùng khối hệ thống 1900. Trong khối hệ thống tháng ngày này:

  • Nếu năm trong tầm 1900 và 9999, chủ yếu độ quý hiếm này được dùng vô năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) trả về ngày 31 mon 12 năm năm ngoái.
  • Nếu năm trong tầm thân thiết 0 và 1899, Excel tính năm bằng phương pháp thêm vào đó số được chỉ định và hướng dẫn vô năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 31) trả về ngày 31 mon 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nhỏ rộng lớn 0 hoặc to hơn 9999, hàm DATE tiếp tục trả về #NUM! lỗi.

Mẹo. Để tách lầm lẫn, luôn luôn trực tiếp ghi tứ chữ số của năm. Ví dụ: nếu như khách hàng nhập “01” hoặc “1” vô đối số thời gian, hàm DATE tiếp tục trả về thành phẩm năm 1901.

Month – một số trong những vẹn toàn đại diện thay mặt cho tới mon vô năm, từ một (January) cho tới 12 (December).

  • Nếu mon to hơn 12, Excel tiếp tục nằm trong số bại vô mon 1 của năm được chỉ định và hướng dẫn. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về thành phẩm ngày một mon 3 năm năm nhâm thìn (ngày 5 mon một năm năm ngoái cùng theo với 15 tháng).
  • Nếu mon nhỏ rộng lớn 1 (số ko hoặc độ quý hiếm âm), Excel trừ cút số mon bại và trừ thêm một, Tính từ lúc mon trước tiên của năm được chỉ định và hướng dẫn. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày một mon 7 năm năm trước (ngày 1 mon một năm năm ngoái trừ cút 6 tháng).

Day – một số trong những vẹn toàn ứng với ngày vô mon, từ một cho tới 31.

Cũng như mon, đối số ngày rất có thể được hỗ trợ như một số trong những dương và âm, và Excel tính độ quý hiếm của chính nó dựa vào những lý lẽ tương tự động như tế bào mô tả phía trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc hỗ trợ độ quý hiếm âm vô đối số mon hoặc ngày của hàm DATE dường như như vô lý, tuy nhiên bên trên thực tiễn nó rất có thể trở thành khá hữu ích, ví dụ vô công thức phức tạp quy đổi tuần.

Hàm DATE đã có sẵn vô toàn bộ những phiên bạn dạng của Excel năm nhâm thìn, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 gần giống vô Excel năm nhâm thìn.

Xem thêm: Làm ngôi nhà Excel vô 7 ngày, tăng 300% hiệu suất công việc

Ví dụ hàm DATE

Hãy chính thức kể từ những loại đơn giản và giản dị nhất.

Đây là cơ hội dùng rõ nét nhất của hàm DATE vô Excel:

= DATE (2015, 5, 20) – trả về thành phẩm ngày trăng tròn mon 5 năm năm ngoái.

Thay vì như thế chỉ định và hướng dẫn những độ quý hiếm đại diện thay mặt cho tới năm, mon và ngày thẳng vô một công thức, chúng ta có thể cảm nhận được một số trong những hoặc toàn bộ những đối số như thể thành phẩm của những hàmkhác:

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) – cho tới thành phẩm ngày trước tiên của năm thời điểm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1)– cho tới thành phẩm ngày trước tiên của mon thời điểm hiện tại vô năm thời điểm hiện tại.

Ví dụ 2. HàmDATE nhằm trả lại một ngày dựa vào những độ quý hiếm trong những dù khác

Hàm DATE đặc biệt hữu ích cho tới việc tính những ngày tuy nhiên những độ quý hiếm năm, mon và ngày được lấy kể từ dù không giống. Ví dụ:

= DATE (A2, A3, A4) – trả về thành phẩm ngày, mon , năm kể từ dù A2, A3 và A4.

Ví dụ 3. Hàm DATE quy đổi một chuỗi văn bạn dạng trở thành một ngày

Khi những ngày được tàng trữ ở format tuy nhiên Microsoft Excel không sở hữu và nhận rời khỏi, ví dụ DDMMYYYY. Trong tình huống này, chúng ta có thể dùng DATE với những hàm không giống nhằm quy đổi một ngày được tàng trữ như là một trong chuỗi văn bạn dạng trở thành ngày:

= DATE (RIGHT (A2,4), MID (A2,3,2), LEFT (A2,2))

Xem thêm: cách ứng tiền viettel khi không đủ điều kiện

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày vô Excel

Như đang được nhắc, Microsoft Excel tàng trữ những ngày như là một trong chuỗi số và sinh hoạt bên trên những số lượng vô công thức và đo lường và tính toán. Đó là nguyên nhân vì sao Khi mình thích nằm trong hoặc trừ một số trong những ngày vô / từ là 1 ngày chắc chắn, bạn phải quy đổi ngày bại thanh lịch số trật tự trước tiên bằng phương pháp dùng hàm DATE. Ví dụ:

Thêm ngày vào một trong những ngày:

= DATE (2015, 5, 20) + 15

Công thức thêm vào đó 15 ngày cho một ngày trăng tròn mon 5 năm năm ngoái và trả về thành phẩm ngày 4 mon 6 năm năm ngoái.

Trừ ngày Tính từ lúc ngày:

= DATE (2015, 5, 20) – 15

Kết trái ngược của công thức bên trên là ngày 5 mon 5 năm năm ngoái, tức là ngày trăng tròn mon 5 năm năm ngoái trừ cút 15 ngày.

Để trừ một ngày từ thời điểm ngày hôm nay:

= TODAY () – NGÀY (2015,5,20)

Công thức tính số ngày nằm trong lòng ngày thời điểm hiện tại và một ngày không giống tuy nhiên các bạn chỉ định và hướng dẫn.

Nếu các bạn nằm trong hoặc trừ nhị tháng ngày được tàng trữ vô 2 dù, thì công thức đơn giản và giản dị là = A1 + B1 hoặc A1-B1.

Xem thêm: Định dạng tháng ngày vô Excel

Sử dụng hàm DATE vô format sở hữu điều kiện

Trong tình huống các bạn không những đo lường và tính toán mà còn phải khắc ghi tháng ngày vô bảng tính Excel, tiếp sau đó tạo ra những quy tắc format sở hữu ĐK dựa vào hàm DATE.

Giả sử các bạn sở hữu một list những ngày vô cột A và mình thích tô color cam ngày trước thời gian ngày 01/05 năm năm ngoái và xanh rớt lá cây những ngày xẩy ra sau ngày 31 mon 5 năm năm ngoái.

Công thức DATE mình thích là như sau:

Màu cam: = $A2 <NGÀY (2015, 5, 1) – tô color ngày trước 01/05 năm 2015

Màu xanh rớt lá cây: = $A2> NGÀY (2015, 5, 31) – tô color những ngày to hơn 31 mon 5 năm năm ngoái.

Nguồn: Ablebits, dịch và chỉnh sửa vày Hocexcel Online.

Xem thêm: Cách trừ tháng ngày năm vô Excel đơn giản

Để rất có thể phần mềm chất lượng tốt Excel vô vào việc làm, tất cả chúng ta không những nắm rõ được những hàm mà còn phải cần dùng chất lượng tốt cả những dụng cụ của Excel. Những hàm nâng lên canh ty vận dụng chất lượng tốt vô việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những dụng cụ thường được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn cỗ những kỹ năng này chúng ta đều rất có thể học tập được vô khóa huấn luyện Excel cơ bạn dạng cho tới Chuyên Viên dành riêng cho những người cút làm

Xem thêm: code ×2 blox fruit