CHỈ DÙNG THÊM QUỲ TÍM NHẬN BIẾT: NAOH, NA2CO3, KCL LÀM QUỲ TÍM CHUYỂN MÀU GÌ

-
OH, Na2CO3,KCl, NH4NO3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, (NH4)2CO3 - Olm
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Cho quì tím vào những dd trên sẽ thu được các hiệu quả sau:

KCl, (NH4)2CO3quì tím không thay đổi màu. (nhóm 1).

Bạn đang xem: Kcl làm quỳ tím chuyển màu gì

Na
OH, Na2CO3 đổi màu xanh (nhóm 2).

Các chất còn lại chuyển màu sắc đỏ. (nhóm 3).

Cho lần lượt những chất ở team 2 vào những chất ở nhóm 1. Nếu chất nào cho vô nhóm 1 thấy có khí mùi khai bay ra là Na
OH, hóa học kia là (NH4)2CO3, hai chất sót lại là KCl và Na2CO3 không có hiện tượng gì.

Cho Na
OH sẽ biết vào team 3. Trường hợp dd như thế nào có xuất hiện thêm khí hương thơm khai cất cánh ra là NH4NO3, hóa học nào xuất hiện thêm kết tủa trắng bền khi mang đến dư Na
OH là Mg(NO3)2.

Còn lại 2 hóa học là Al(NO3)3 cùng Pb(NO3)2.

Cho Na2CO3 vào 2 dung dịch trên, nếu dung dịch nào cho kết tủa màu trắng thì đó là Pb(NO3)2, dd còn lại không có hiện tượng gì là Al(NO3)3.


Đúng(0)
Dangtheanh

de


Đúng(0)
Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
Có 5 dung dịch riêng biệt, đựng trong các lọ mất nhãn là Ba(NO3)2; NH4NO3; NH4HSO4; Na
OH; K2CO3. Chỉ dùng quỳ tím hoàn toàn có thể nhận biết được từng nào dung dịch trong các các hỗn hợp trên? A.2 dung dịch B.3 dung dịch C.4 dung dịch D.5 dung...
Đọc tiếp

Có 5 dung dịch riêng biệt, đựng trong các lọ mất nhãn là Ba(NO3)2; NH4NO3; NH4HSO4; Na
OH; K2CO3. Chỉ sử dụng quỳ tím rất có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong các các hỗn hợp trên?

A.2 dung dịch

B.3 dung dịch

C.4 dung dịch

D.5 dung dịch


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn lời giải D

Có thể nhận biết được toàn thể 5 dung dịch.Cho quỳ vào thấy lọ nào:

Không thay đổi màu sắc là Ba(NO3)2

Hóa xanh là Na
OH hoặc K2CO3 cần sử dụng Ba(NO3)2 phân biệt được

Hóa đỏ là NH4NO3; NH4HSO4 cần sử dụng Ba(NO3)2 phân minh được


Đúng(0)

Có 5 dung dịch riêng biệt, đựng trong các nọ mất nhãn là Ba(NO3)2; NH4NO3; NH4HSO4; Na
OH. K2CO3. Chỉ cần sử dụng quỳ tím rất có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các hỗn hợp trên?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 5 dung dịch


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn đáp án D

Có thể nhận ra được toàn thể 5 dung dịch.Cho quỳ vào thấy lọ làm sao :

Không đổi màu là Ba(NO3)2

Hóa xanh là Na
OH hoặc K2CO3 dùng Ba(NO3)2 minh bạch được

Hóa đỏ là NH4NO3; NH4HSO4 sử dụng Ba(NO3)2 phân biệt được


Đúng(0)
Cho những chất: Al, Al2(SO4)3, Zn
O, Mg(OH)2, Na
HS, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất phần nhiều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch Na
OH là A. 4 B. 5 C. 6 D....
Đọc tiếp

Cho các chất: Al, Al2(SO4)3, Zn
O, Mg(OH)2, Na
HS, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất những phản ứng được với hỗn hợp HCl, dung dịch Na
OH là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh
Đúng(0)
Cho những chất: Al, Al2(SO4)3, Zn
O, Mg(OH)2, Na
HS, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất số đông phản ứng được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp Na
OH là A. 4. B. 5. C. 6. D....
Đọc tiếp

Cho những chất: Al, Al2(SO4)3, Zn
O, Mg(OH)2, Na
HS, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3. Số chất rất nhiều phản ứng được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp Na
OH là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Có 5 chất phản ứng được Na
OH với HCl: Al, Zn
O, Na
HS, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3.

Các phương trình chất hóa học

* 2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2

* Zn
O + 2Na
OH → Na2Zn
O2 + H2O

Zn
O + 2HCl → Zn
Cl2 + H2O

* Na
HS + Na
OH → Na2S + H2O

Na
HS + HCl → Na
Cl + H2S

* Fe(NO3)2 + 2Na
OH → Fe(OH)2 + 2Na
NO3

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 4Fe
Cl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O

* (NH4)2CO3 + 2Na
OH → Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O

(NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + CO2

* Al2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

* Mg(OH)2 + 2HCl → Mg
Cl2 + 2H2O


Đúng(0)
Để nhận biết các dung dịch muối (đựng riêng lẻ trong các ống nghiệm): Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NH4NO3, Mg
Cl2 có thể dùng hỗn hợp A. Na
OH B. Ba(OH)2 C. Ba
Cl2 D....
Đọc tiếp

Để nhận ra các dung dịch muối (đựng riêng lẻ trong những ống nghiệm): Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NH4NO3, Mg
Cl2 rất có thể dùng dung dịch

A. Na
OH

B. Ba(OH)2

C. Ba
Cl2

D. Ag
NO3


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án : B

Dùng Ba(OH)2 :

+) Al(NO3)3 : Kết tủa keo dán rồi rã dần

+) (NH4)2SO4 : Kết tủa trắng cùng khí mùi hương khai

+) NH4NO3 : khí mùi hương khai

+) Mg
Cl2 : kết tủa trắng


Đúng(0)

Cho quỳ tím vào lần lượt những dung dịch: CH3COOK, Fe
Cl3, NH4NO3, K2S, Zn(NO3)2, Na2CO3. Số hỗn hợp làm chuyển màu giấy quỳ là:

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Trừ Zn(NO3)2, còn lại những dung dịch phần đa làm thay đổi màu quỳ

=> Đáp án C


Đúng(0)
Cho những dung dịch riêng biệt mỗi chất sau : KCl, Cu
SO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 đặc nóng. Nếu cho một ít bột fe lần lượt vào mỗi hỗn hợp thì tổng trường hợp tất cả phản ứng tạo thành muối Fe2+ là A. 5 B. 6 C. 7 D....
Đọc tiếp

Cho những dung dịch đơn nhất mỗi chất sau : KCl, Cu
SO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 sệt nóng. Nếu cho thêm một ít bột fe lần lượt vào mỗi dung dịch thì tổng trường hợp gồm phản ứng tạo ra muối Fe2+ là

A. 5

B. 6

C. 7

D.

Xem thêm: Tổng hợp 100 của gẩy light tóc nam mohican cho nam sành điệu, cực chất

4


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án D

*

*


Đúng(0)
Cho những dung dịch riêng biệt lẽ mỗi hóa học sau: KCl, Cu
SO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 sệt nóng. Nếu cho thêm một chút bột fe lần lượt vào mỗi hỗn hợp thì tổng ngôi trường hợp gồm phản ứng tạo thành muối Fe2+ là A. 5 B. 6 C. 7 D....
Đọc tiếp

Cho những dung dịch riêng rẽ lẽ mỗi chất sau: KCl, Cu
SO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 sệt nóng. Nếu cho thêm một chút bột sắt lần lượt vào mỗi dung dịch thì tổng ngôi trường hợp bao gồm phản ứng tạo nên muối Fe2+ là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Các chất thỏa mãn nhu cầu là : Cu
SO4 ; Pb(NO3)2 ; HCl ; Fe(NO3)3

=> bao gồm 4 TH thỏa mãn

=>D


Đúng(0)

Chỉ dùng phenolphtalein nhận biết các chất sau: Na2CO3, Na
HSO4, Al
Cl3, Fe(NO3)3, Na
Cl, Ca(NO3)2


#Mẫu giáo
1
hóa

Trước hết, bởi màu sắc, ta nhận ra đưỡc Fe(NO3)3 màu kim cương nâu, những dd còn sót lại trong suốt ko màu.Cho phenolphtalein vào 5 lọ dd còn lại, dd đưa sang màu hồng là Na2CO3.Lấy Na2CO3 cho vào 4 lọ còn lại, lọ bao gồm khí thoát ra là Na
HSO4, tất cả kết tủa keo dán trắng với khí thoát ra là Al
Cl3, bao gồm kế tủa trắng là Ca
CO3, ko hiện tượng lạ là Na
Cl.Thật ra nếu ko rành mạch ngay từ trên đầu Fe(NO3)3 thì khi mang đến Na2CO3 vào, sẽ có được kết tủa nâu đỏ và bao gồm khí thoát ra


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn thân thương ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng

KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc gì ? đó là thắc mắc được vô cùng nhiều các bạn học sinh quan tâm. Thứ với nội dung bài viết lần này chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn giải đáp vấn đề này nhé. Nhưng truosc khi bọn họ tìm hiểu câu hỏi trên thì họ nên biết rằng giấy quỳ là gì? làm sao giấy quỳ hoàn toàn có thể phân biệt được những chất tê nhé .


*

Giấy quỳ tím là gì?
Các nhiều loại quỳ tím phổ biến hiện nay
KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm cho quỳ tím thay đổi màu gì ?

Quỳ tím hay còn được gọi là giấy quỳ là một trong những loại giấy được tẩm bởi dung dịch etanol hoặc nước với hóa học màu được tách từ rễ cây địa y (ngành thực vật cùng sinh giữa nấm cùng tảo) Dendrographa với Roccella. Giấy quỳ tím lúc đầu có color tím và thường được áp dụng trong ngành hóa học để thử nghiệm độ p
H. Sau khoản thời gian có phần đông phản ứng thì giấy quỳ sẽ đổi màu thành các màu khác nhau.

Bên cạnh câu hỏi về có mang và màu sắc của quỳ tím thì “quỳ tím hóa trị mấy?”, “quỳ tím có độc không?” cũng là những thắc mắc được đa số người quan tâm. Với thắc mắc quỳ tím hoá trị mấy thì câu vấn đáp rất dễ dàng là nó không có hoá trị vị nó chỉ là một chất thông tư màu axit-bazo. Quỳ tím chuyển màu dựa vào vào quý giá p
H của dung dịch.

Bên cạnh đó, những loại giấy quỳ đều được gia công từ gỗ cùng trải qua các giai đoạn tựa như như có tác dụng giấy. Điểm biệt lập duy độc nhất giữa giấy quỳ tím và giấy thường thì đó là chúng được bổ sung cập nhật thêm hoạt hóa học quỳ vào bột giấy với được sấy khô. Vì được làm từ gỗ nên loại giấy này sẽ không gây ô nhiễm và độc hại và ko có ảnh hưởng tới sức mạnh của người dùng.

Các một số loại quỳ tím phổ biến hiện nay

Giấy quỳ tím được chia thành hai loại đó là quỳ xanh với quỳ đỏ. Rứa thể:


Loại giấy quỳ đỏ

Loại giấy quỳ đỏ được gia công từ giấy trơn tuột và loại thuốc nhuộm gồm màu đã được ngâm vào một một số loại dung dịch axit sulfuric loãng vừa đủ kế tiếp sẽ được mang theo sấy cho khô lại bằng phương pháp cho giáy quỳ xúc tiếp trực tiếp với ko khí bên ngoài môi trường từ bỏ nhiên.

Loại giấy quỳ xanh

Khi các bạn học sinh thực hiện thao tác làm việc là nhúng quỳ xanh vào dung dịch trong các thí nghiệm: ví như dung dịch bao gồm tính acid mạnh, sẽ xẩy ra hiện tượng quỳ tím hóa đỏ, còn nếu hỗn hợp ở đk cơ bản thì giấy quỳ xanh sẽ không thay đổi màu xanh. Giấy quỳ xanh thường xuyên được vận dụng để thử các loại acid và giấm.

Ngoài 2 nhiều loại quỳ tím phổ biến trên, tín đồ ta còn chia quỳ tím thành quỳ tím khô cùng quỳ tím ẩm. Nếu chúng ta học sinh mang đến giấy quỳ tím thô vào amoniac thì quỳ tím không đổi màu. Cùng khi các bạn học sinh cho giấy quỳ độ ẩm vào thì quỳ tím chuyển màu xanh.

KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm quỳ tím chuyển màu gì ?

CH3COOH làm quỳ tím đổi màu gì ?

CH3COOH là công thức hóa học tập của axit axetic với tên tiếng anh là Acid Acetic. CH3COOH (Axit Axetic) là 1 trong những hợp chất gồm tính axit cực mạnh, lỏng, ko màu, gồm vị chua với tan vô hạn sống trong nước, dễ dàng cháy, dễ cất cánh hơi. CH3COOH (Axit Axetic) được tra cứu thấy và thực hiện từ rất mất thời gian đời.

CH3COOH (Axit Axetic)được vận dụng cao trong các ngành cấp dưỡng công nghiệp, chế tạo thực phẩm hay nghành nghề y học.. Không tính ra, CH3COOH (Axit Axetic) còn tồn tại những thương hiệu gọi khác biệt như: etanoic, Hydro axetat (HAc), Ethylic acid, Axit metanecarboxylic, dấm, acetic acid, Acid ethanoic…

CH3COOH là một trong những axit nên nó có những tính chất đặc trưng của một axit như có tác dụng giấy quỳ tím đổi màu thành hóa đỏ, công dụng với bazơ chế tác thành muối cùng nước, chức năng với kim loại để giải phóng H2, tác dụng với muối hạt của Axit yếu đuối hơn, tác dụng với rượu tạo thành este cùng nước

Dung dịch CH3COOH (axit axetic) làm cho quỳ tím chuyển màu thành đỏ. CH3COOH (axit axetic) cũng có thể làm quỳ tím gửi sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, sắt kẽm kim loại trước H cùng với muối, cũng chính vì trong phân tử gồm chứa.

KOH làm quỳ tím thay đổi màu gì ?

KOH là bí quyết hóa học tập của Kali hydroxit là 1 trong những bazo mạnh, dễ dàng dàng chức năng với nước với cacbonic trong không khí để tạp thành Kali cacbonat.

KOH khi ở dạng dung dịch thì KOH có công dụng ăn mòn thủy tinh, vải, giấy, da. Còn lúc KOH nghỉ ngơi dạng chất rắn nóng chảy, KOH còn hoàn toàn có thể ăn mòn được sứ, platin.

KOH được ứng dụng để triển khai những quy trình chiết bóc tách mà Natri hidroxit không thể dùng được hoặc sử dụng được nhưng kết quả kém như chiết quặng dolomit nhằm thu alumin.

KOH được vận dụng sản xuất các chất tẩy cọ như xà phòng, dầu gội, chất tẩy white răng giả,.. Những chất tẩy rửa công nghiệp, vệ sinh chuồng trại,… thêm vào xà phòng bằng phương pháp hòa trộn chất béo với nước với KOH dưới công dụng của ánh nắng mặt trời cao.

Vì là 1 bazơ cần dung dịch KOH có tác dụng quỳ tím chuyển màu sắc thành xanh.

KCl làm quỳ tím chuyển màu sắc gì ?

KCl là cách làm hóa học của Kali chloride. KCl(Kali chloride) là 1 trong muối của kali cùng với ion chloride không mùi và bao gồm tinh thể thủy tinh màu trắng hoặc ko màu. Ở dạng hóa học rắn KCl(Kali chloride) tung trong nước và dung dịch của nó có vị giống như muối ăn.

Trong sản xuất thực phẩm, muối KCl(Kali chloride) sử dụng làm chất bất biến giúp bề mặt thực phẩm đồng nhất, phân toại nguyện đều. Dùng nhiều Na
Cl vẫn dẫn đến náo loạn chuyển hoá protein đề nghị nhiều đơn vị sản xuất gia vị, nước chấm dùng KCl sửa chữa cho muối hạt Na
Cl.

KCl(Kali chloride) được ứng dụng trong xử lý nước thải khá nhiều. Kali Clorua tan những trong nước, thâm nhập vào các bề mặt của nước để lọc không bẩn nước thải bên máy, nước sinh hoạt, nước bể bơi.

KCl(Kali chloride) được vận dụng trong y học để chế tao thuốc và thuốc tiêm nhằm mục tiêu điều trị dịch thiếu kali máu. KCl(Kali chloride) là nhiều loại chất rất cần thiết cho cơ thể, trong các chức năng hoạt động vui chơi của hệ tiêu hóa, tim, thậm, cơ cùng cả hệ thần kinh. Chính vì như thế lượng kali trong ngày tiết thấp là cực kỳ nguy hiểm.

KCl không làm quỳ tím gửi màu vị KCl là 1 trong những muối mà lại với tính chất của muối hạt thì bắt buộc làm đổi màu của giấy quỳ.

Amoniac (NH3) có tác dụng quỳ tím thay đổi màu gì ?

Khí amoniac có công thức phân tử là NH3. Trong thoải mái và tự nhiên khí amoniac được xuất hiện trong quy trình bài tiết cùng thối rữa xác sinh vật.

Khí amoniac là hóa học khí độc nặng mùi khai, tung trong nước dễ hóa lỏng, nếu hít những khí ammoniac sẽ có tác dụng rát cổ họng, rộp đường hô hấp. Khí amoniac được sử dụng để chế phân đạm hoặc làm hóa học tẩy cọ gia dụng.

Với thành phần phương pháp phân tử như trên khí amoniac có tác dụng giấy quỳ tím đưa sang màu xanh. => NH3 + H2O → NH4OH

Tuy nhiên khi cho quỳ tím khô vào bình đựng khí amoniac thì giấy quỳ tím không đưa màu. Còn nếu mang đến quỳ tím ẩm vào bình đựng khí amoniac thì quỳ tím đã hóa màu sắc xanh.

Hi vọng với bài viết KOH, CH3COOH, KCl, amoniac làm quỳ tím thay đổi màu sắc gì ? để giúp đỡ các bạn bổ sung cập nhật phần nào kiến thức và kỹ năng hóa học của minh


Danh mục Hóa,Môn thoải mái và tự nhiên Thẻ hóa học không làm thay đổi màu quỳ tím,chất làm sao làm chuyển màu quỳ tím thành xanh

Bài viết mới

Infofinance.vn tài bao gồm giáo dục

5 bí quyết tính diện tích s tam giác2003 học tập lớp mấyaxitbazobài tập oxi hóabài tập về hình học tập phẳngbài tập về hóa trịbài tập về đơn vị tam giác cânchất ko làm chuyển màu sắc quỳ tímchất làm sao làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanhchất nào dưới đây không chức năng với naohchất phụ gia trong chất hóa học thực phẩmcác phương án tu từ thường xuyên dùngcách tìm kiếm hóa trị của thành phần hóa họccân bằng phương trình hóa họccầu vồng bao hàm màu gìcầu vồng tiếng anh là gìdiện tích tam giác lúc biết 3 cạnhdung dịch naoh không tác dụng với hỗn hợp nào sau đâydung dịch naoh phản nghịch ứng được với dung dịch của chất nào sau đâyhóa trị của chất hóa họchóa trị của yếu tố hóa họchóa trị là gì
Hợp chất hóa học Natri hydroxide Na
OHnahco3 phản ứng được cùng với dung dịchnahco3 tính năng với số đông chất nào
Na
OH có tính năng với tê mê khôngnaoh bội nghịch ứng với chất nàonaoh tác dụng với nướcnaoh chức năng với oxit axitnaoh chức năng được với gần như chất nào
Natri bicacbonat Na
HCO3natri hidroxit công dụng với muốioxi hóaphenol
Phản ứng Na
OH tính năng với HClquỳ tím gửi màutam giác cântác dụng với hỗn hợp Na
OHtính chu vi và mặc tích hình họctính hóa học hóa họctính diện tích s tam giác abctừ vĩnh cửu tại ngơi nghỉ đâutừ trường bao quanh dây dẫnđiều chế chất hóa học trong chống thí nghiệm