mất thẻ bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm hắn tế Lúc bị mất thẻ bảo hiểm y tế rất có thể triển khai giấy tờ thủ tục van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế kèm cặp đơn van cấp cho lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai Báo hiểm xã hội sẽ được tương hỗ giải quyết và xử lý.

Bạn đang xem: mất thẻ bảo hiểm y tế

Đơn van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế

Quy quyết định về đơn van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế

1. Đơn van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật Báo hiểm hắn tế 2014 về cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế nêu rõ: Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế cần với đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn ý kiến đề nghị van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế theo đòi hình mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết quyết định 700/2006/QĐ-BHXH của Báo hiểm xã hội nước ta về việc cấp, vận hành và dùng Thẻ bảo đảm hắn tế.

1.1 Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ BHYT

Người van cấp cho lại thẻ BHYT rất có thể tìm hiểu thêm và vận tải về hình mẫu 02/THE theo đòi hình mẫu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm đôi mươi......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP.HCM .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý tự cấp cho lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị phòng ban Báo hiểm xã hội cấp cho lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện Lúc đi kiểm tra sức khỏe chữa trị căn bệnh theo đòi chính sách BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Mẫu 02/THE đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ BHYT vận tải về TẠI ĐÂY

Như vậy rất có thể thấy đơn van cấp cho lại thẻ BHYT là sách vở và giấy tờ cần thiết trong công việc triển khai van cấp cho lại thẻ BHYT theo như đúng quy quyết định.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo đảm hắn tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho tất cả những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế đã được triển khai giản dị và đơn giản và nhanh gọn lẹ tạo nên nhiều thuận tiện cho tất cả những người bị tổn thất thẻ BHYT. Theo cơ, người bị tổn thất thẻ BHYT rất có thể triển khai thực hiện giấy tờ thủ tục van cấp cho lại thẻ BHYT bởi vì 1 trong các 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua chuyện Cổng công ty công Quốc gia.

Quy quyết định về giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế

Quy quyết định về giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế

2.1 Thủ tục van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự việc người tổn thất thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT sẽ được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế. Về cơ bạn dạng tiếp tục bao gồm công việc triển khai như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị tổn thất thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ van cấp cho lại thẻ BHYT theo đòi quy quyết định. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế theo đòi Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) tự người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ van cấp cho lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau Lúc sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người van cấp cho thẻ BHYT thực hiện tại nộp làm hồ sơ bên trên một trong những vị trí được quy quyết định sau:

  1. Cơ quan tiền, tổ chức BHXH cấp cho thị trấn nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho thị trấn vận hành.

  2. Cơ quan tiền, tổ chức BHXH cấp cho tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho tỉnh vận hành.

Bước 3: Nộp phí cấp cho lại thẻ BHYT

Xem thêm: ngân hàng vietcombank có làm việc thứ 7 không

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ nộp lệ phí cấp cho lại thẻ theo đòi nút lệ phí quy quyết định của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau Lúc nộp làm hồ sơ, phòng ban BHXH tiếp tục đánh giá tính không thiếu và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cấp cho lại thẻ BHYT cho tất cả những người ý kiến đề nghị van cấp cho lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ là trong tầm 7 ngày thao tác làm việc kề kể từ thời khắc có được đơn ý kiến đề nghị. 

Trong thời hạn hóng thẻ người bị tổn thất thẻ BHYT vẫn thừa kế những quyền lợi và nghĩa vụ BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người tổn thất thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT bởi vì 1 trong các 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua đàng bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo đòi lịch hẹn;

Như vậy là kẻ tổn thất thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới mẻ nhập thời hạn không thực sự 7 ngày thao tác làm việc, trải qua công thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai Báo hiểm hắn tế như vẫn nêu bên trên.

2.2 Thủ tục van cấp cho lại thẻ bảo đảm hắn tế trực tuyến

Thực hiện tại Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự việc liên kết với Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia, Báo hiểm xã hội Việt nam giới vẫn phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những phòng ban nhằm tăng cấp khối hệ thống giao dịch thanh toán.

Sau Lúc Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia đầu tiên cút nhập hoạt động và sinh hoạt, BHXH nước ta vẫn với thông tin về sự việc tổ chức thực hiện những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới Báo hiểm xã hội bên trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia, nhập cơ với giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT tự hỏng, tổn thất.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT với thể triển khai thực hiện giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT online theo đòi công việc sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia theo đòi đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia (người vẫn tài giỏi khoản bên trên cổng công ty công gửi quý phái Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia bởi vì thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cấp cho lại thẻ BHYT tự hỏng, mất

Nhập kể từ khóa nhập dù dò xét tìm tòi với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên tuột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm hắn tế”

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Gõ dò xét tìm tòi kể từ khóa nhằm dò xét kiếm

Tại hạng mục khêu gợi ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT tự hỏng, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, screen tiếp tục gửi quý phái Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người sử dụng nối tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số Báo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm kết thúc.

Trong mục lựa lựa chọn địa điểm nhận làm hồ sơ, người làm việc rất có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận thành phẩm qua chuyện công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận ngôi nhà theo đòi địa điểm nhận làm hồ sơ vẫn ĐK. Trường hợp ý ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả thành phẩm thì cần cho tới phòng ban BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm kết thúc hồ nước sơ

Người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan tiền BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa ngày trả thành phẩm cho tới số điện thoại thông minh ĐK.

Như vậy là các bạn đã thực hiện tại kết thúc việc thực hiện giấy tờ thủ tục van cấp cho lại thẻ BHYT online qua chuyện cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực và ngân sách đi đi lại lại. Các giấy tờ thủ tục cũng rất được xử lý và giải quyết và xử lý nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian ngoan cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ theo đòi quy quyết định bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm hắn tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy quyết định thời hạn cấp cho lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày có được đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm hắn tế cần cấp cho lại thẻ cho tất cả những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế. Trong thời hạn hóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm hắn tế vẫn thừa kế quyền lợi và nghĩa vụ bảo đảm hắn tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết quyết định số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy quyết định từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cấp cho thẻ BHYT như sau:

  • Trường hợp ý không bao giờ thay đổi thông tin: cấp cho lại trong thời gian ngày Lúc nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy quyết định.

  • Trường hợp ý thay cho thay đổi thông tin: không thực sự 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy quyết định.

  • Trường hợp ý người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng nhà pha căn bệnh, chữa trị căn bệnh, triển khai trong thời gian ngày Lúc nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy quyết định.

Trường hợp ý cấp cho lại thẻ BHYT tự bị tổn thất hoặc thay đổi thẻ BHYT tự rách nát hỏng tuy nhiên ko cần thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục đặc biệt nhanh chóng nhằm mục tiêu đáp ứng quyền lợi cho tất cả những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được cần chữa trị bệnh

3. Khám chữa trị căn bệnh nhập thời hạn hóng cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ nhập Khoản 3, Điều 15, Nghị quyết định 146/2018/NĐ-CP, nhập thời hạn hóng cấp cho lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, chữa trị căn bệnh cần thiết xuất trình giấy tờ hứa thành phẩm cấp cho lại thẻ BHYT và sách vở và giấy tờ chứng tỏ nhân thân thiện (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết các bạn xuất không thiếu sách vở và giấy tờ theo đòi quy quyết định là rất có thể nhập cuộc nhà pha, chữa trị căn bệnh bởi vì BHYT. Các quyền lợi và nghĩa vụ nhập thời hạn hóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa kế thông thường.

Như vậy, tuy vậy hiện tại hiện nay đã với công thức thay cho thế mang lại thẻ BHYT tuy vậy trong tương đối nhiều tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang tới một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua chuyện những share nhập nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH hòng rằng với thể cung cấp cho nhiều vấn đề hữu ích cho chính mình hiểu.

Xem thêm: hàm trung bình trong excel