nâng hạn mức chuyển tiền vietcombank

Cài bịa đặt giới hạn trong mức gửi tiền

1

Bạn đang xem: nâng hạn mức chuyển tiền vietcombank

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài bịa đặt giới hạn trong mức gửi tiền

2

Khởi tạo nên phú dịch:

- Nhấn lựa chọn một giới hạn trong mức KH ham muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH ra soát vấn đề.

Xem thêm: rút tiền ví trả sau momo

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí phú dịch: Smart OTP, SMS OTP.

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực phú dịch

- Xác thực vày mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập singin ứng dụng

- Xác thực vày Smart OTP: (nếu KH đang được ĐK Smart OTP): KH nhập mật khẩu đăng nhập VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực phú dịch

- Xác thực vày SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn nối tiếp nhằm hoàn thiện phú dịch

5

Xem thêm: tạo chữ ký trong gmail

Kết trái ngược phú dịch:

- Hiển thị screen thành phẩm tiến hành giao dịch thanh toán thành công xuất sắc.