Dạng So Sánh Hơn Của Little " Là "Least" Hay "Littlest"? So Sánh Và So Sánh Hơn Nhất

-

Tính tự so sánh

Tính từ đối chiếu được sử dụng để so sánh sự khác hoàn toàn giữa hai đối tượng người tiêu dùng mà chúng bổ nghĩa (larger, smaller, faster, higher). Chúng được sử dụng trong các câu bao gồm hai danh từ được so sánh, với mẫu sau:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Bạn đang xem: So sánh hơn của little

Đề mục sản phẩm hai được so sánh có thể được bỏ qua nếu nó đã cụ thể trong ngữ cảnh đó (ví dụ sau cuối bên dưới).


Ví Dụ
My house is larger than hers.This box is smaller than the one I lost.Your dog runs faster than Jim"s dog.The rock flew higher than the roof.Jim và Jack are both my friends, but I lượt thích Jack better. ("than Jim" is understood)

Tính từ đối chiếu hơn nhất

Tính từ so sánh hơn độc nhất được áp dụng để miêu tả một đối tượng người sử dụng nằm ở giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của chất lượng (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Bọn chúng được sử dụng trong các câu trong số đó chủ từ được đối chiếu với một nhóm túc từ.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

Nhóm được so sánh hoàn toàn có thể được bỏ qua nếu nó cụ thể trong ngữ cảnh đó (ví dụ sau cùng bên dưới).


Ví Dụ
My house is the largest one in our neighborhood.This is the smallest box I"ve ever seen.Your dog ran the fastest of any dog in the race.We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Cách hiện ra sự so sánh hơn nhất

Hình thành so sánh và so sánh nhất siêu dễ. Cách ra đời tùy nằm trong vào con số âm máu trong tính từ gốc.

Tính từ 1-1 âm

Thêm -er đối với so sánh với -est đối với hơn nhất.Nếu tính từ gồm phụ âm + nguyên âm đơn + phụ âm tất cả phát âm, phụ âm cuối cùng phải được tăng gấp hai trước lúc thêm kết thúc.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
talltallertallest
fatfatterfattest
bigbiggerbiggest
sadsaddersaddest
Tính từ có hai âm

Tính tự với nhì âm tiết rất có thể hình thành so sánh bằng phương pháp thêm -er hoặc bằng cách thêm more vào trước tính từ. Gần như tính tự này chế tạo thành đối chiếu hơn nhất bằng cách thêm -est hoặc thêm most trước tính từ.Trong nhiều trường hợp, cả hai bề ngoài được sử dụng, mặc dù một cách sử dụng sẽ thông dụng hơn so với bí quyết khác. Nếu khách hàng không dĩ nhiên liệu tính từ hai âm tiết rất có thể tạo thành so sánh hay so sánh hơn nhất bằng phương pháp nào, nên chọn lựa cách an ninh là thực hiện more với most . Đối với đầy đủ tính từ bỏ tận cùng bằng y, thay đổi y thành i trước lúc thêm đuôi đối chiếu vào.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
happyhappierhappiest
simplesimplersimplest
busybusierbusiest
tiltedmore tiltedmost tilted
tangledmore tangledmost tangled
Tính tự có bố âm hoặc hơn

Tính tự với tía hoặc những âm tiết tạo thành sự so sánh bằng phương pháp đặt more phía đằng trước tính từ, và đặt most trước tính từ đối chiếu hơn nhất.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
importantmore importantmost important
expensivemore expensivemost expensive

Ngoại lệ trong so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Những tính từ siêu phổ biến này có dạng đối chiếu hơn và đối chiếu hơn duy nhất ngoại lệ.

Tính từ
So sánh hơn
So sánh rộng nhất
goodbetterbest
badworseworst
littlelessleast
muchmoremost
farfurther / fartherfurthest / farthest

Ví Dụ
Today is the worst day I"ve had in a long time.You play tennis better than I do.This is the least expensive sweater in the store.This sweater is less expensive than that one.I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
Kiểm tra con kiến ​​thức của bạn

Trong giờ Anh, gồm 3 dạng so sánh gồm so sánh bằng, không bằng và đối chiếu hơn. Nội dung bài viết này, willthatbeall.net để giúp bạn cụ được các dạng so sánh hơn của trạng từ với sự khác biệt với tính từ.


*

Ex: He runs faster than she does. (Anh ấy chạy hơn cô ấy)

He drives more carelessly than I do. (Anh ta tài xế ẩu hơn tôi.)

Như vậy, sự khác biệt giữa so sánh hơn của tính từ với trạng từ là tính từ dùng để làm so sánh thân 2 danh từ bỏ chỉ người, sự vật, hiện tại tượng. Còn trạng từ áp dụng để so sánh 2 đụng từ chỉ hành động, tâm lý của fan hoặc vật.

Công thức so sánh hơn của trạng từ trong giờ anh

Trạng từ trong tiếng Anh tất cả trạng từ ngắn và trạng từ dài. Cùng với mỗi loại trạng từ, bí quyết chuyển sang trọng dạng so sánh có sự khác nhau. Gắng thể:

Cấu trúc các dạng đối chiếu hơn với trạng từ ngắn

Đối với trạng tự ngắn có một âm tiết, ta thêm “-er” khi đưa thành dạng so sánh. Đối với trạng từ tất cả tận thuộc là “-e” thì ta chỉ cần thêm “-r”

Công thức: S + (not) V + adv + er + than + noun/pronoun/clause

Ex: late => later, soon - sooner, fast => faster,...

Joe ran fast, but Mary came first because she ran faster.

(Joe chạy nhanh, tuy nhiên Mary sẽ đến trước tiên vì cô ấy chạy cấp tốc hơn.)

Bảng biến đổi dạng so sánh với trạng từ ngắn


Trạng từ

So sánh hơn của trạng từ

fast

faster

hard

harder

high

higher

late

later

long

longer

low

lower

wide

wider


Dạng đối chiếu hơn với trạng từ dài

Đối với trạng từ gồm 2 âm máu trở lên hay nói một cách khác là trạng từ dài (thường có đuôi “-ly”), khi gửi thành dạng so sánh, ta nên thêm “more” vậy cho “much/ many” hoặc “less” mang lại “little/ few”.

Công thức: S + (not) V + more/less + adv + than + noun/pronoun/clause

Ex: slowly => more slowly, happy => more happily, sadly => less sadly, dirtily => less dirtily

Bảng chuyển đổi dạng đối chiếu với trạng từ bỏ dài


Trạng từ

So sánh hơn của trạng từ

carefully

more/ less carefully

efficiently

more/ less efficiently

happily

more/ less happily

horribly

more/ less horribly

often

more/ less often

quickly

more/ less quickly

recently

more/ less recently

slowly

more/ less slowly

sadly

more/ less sadly

strangely

more/ less strangely


Dạng đối chiếu của trạng trường đoản cú bất quy tắc

Một số trạng từ bỏ khi đưa thành dạng so sánh không thêm “-er” mà chuyển đổi hoàn toàn.


Trạng từ

So sánh rộng của trạng từ

badly

worse

early

earlier

far

further/ farther

little

less

much

more

well

better


Một số trạng từ không tồn tại dạng so sánh hơn gồm:

again, first

daily, yesterday

here, there

now, then

never, sometimes

So sánh duy nhất của trạng từ

So sánh hơn tốt nhất của trạng từ dùng để làm so sánh hành vi của 1 người, sự vật, hiện tượng nổi trội nhất trong những đối tượng người dùng còn lại. Bởi vậy, đk để tiến hành phép đối chiếu này là vào câu cần có 3 đối tượng người tiêu dùng trở lên.

*

Công thức đối chiếu nhất cũng có 3 dạng so với mỗi loại trạng tự ngắn, dài & bất phép tắc như sau:

Trạng tự ngắn: S + (not) V + the + adv + est + noun

Trạng từ bỏ dài: S + (not) V + the + most/ least + adv + noun

Trạng trường đoản cú bất quy tắc: Đối cùng với trạng tự này, bạn phải ghi nhớ dạng so sánh hơn duy nhất của bọn chúng khi chuyển đổi.


Trạng từ

So sánh nhất của trạng từ

well

best

badly

worst

much

most

little

least

far

farthest/ furthest


Bảng so sánh trạng trường đoản cú bất phép tắc thông dụng


Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

well

better

best

badly

worse

worst

little (amount)

less

least

little (size)

smaller

smallest

much/ many

more

most

far (place + time)

further

furthest

far (place)

farther

farthest

late (time)

later

latest

near (place)

nearer

nearest

old (people and things)

older/ elder

oldest/ eldest


Một số dạng đối chiếu ngang bằng với trạng từ và tính từ

So sánh bằng với trạng tự là phép đối chiếu giữa 2 hành vi tương đương nhau. Còn cùng với tính từ là việc so sánh thân người, vật, hiện tượng lạ giống nhau.

Công thức đối chiếu bằng chung:

S + to lớn be/ V(not) + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

*

Ngoài cách làm chung, so sánh bằng của trạng từ & tính trường đoản cú còn được áp dụng theo 4 cấu tạo sau:

Công thức “so/ as”

Trong câu tủ định, thực hiện “so” nạm cho “as”

Công thức: S + not as/ so + adj/ adv + O

Công thức “the same as”

S + lớn be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Công thức “less… than = not as/ so… as”

S + to be + not + so/as + adj + as + noun/ pronoun/ clause

“Not as/ so…as” được dùng nhiều hơn thế khi nói thân mật.

Công thức “the same”

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Lưu ý khi dùng so sánh bằng

Sau “than” là đại từ bỏ nhân xưng làm chủ ngữ, chưa phải tân ngữ

Khi đối chiếu 1 vật hay là một người với những vật, người còn lại thì ta thêm “else”

Khi so sánh 1 thiết bị hoặc 1 bạn với những người hoặc vật còn lại thì ta yêu cầu thêm “else” sau anything/anybody.

Ở mệnh đề quan tiền hệ, nhà ngữ sau “than“, ”as” rất có thể lược vứt nếu 2 nhà ngữ giống nhau.

Các tân ngữ rất có thể bị lược bỏ sau những động từ trong mệnh đề sau “than” và “as“

Trong câu tủ định, chúng ta cũng rất có thể thay kết cấu “not as…as” bởi “not so…as” để nói rằng đồ vật gi không bằng cái tê (So sánh ko bằng), tuy thế KHÔNG cố “as…as” bởi “so…as” vào câu khẳng định.

3 dạng so sánh đặc biệt của tính từ & trạng từ giờ đồng hồ anh

Ngoài so sánh hơn, so sánh nhất với ngang bằng nói trên, trạng từ còn có các dạng so sánh đặc trưng sau:

*

So sánh kép của trạng từ

Trong phép so sánh này, chúng ta cũng có thể thực hiện tại theo 3 cấu trúc:

1. The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ex: The sooner you work, the better you will complete quickly.)

(Làm càng sớm, bạn sẽ càng xong nhanh.)

2. The more + S + V + the + comparative + S + V

Ex: The more you work the professional you will become

(Bạn càng có tác dụng nhiều, các bạn sẽ càng trở nên chuyên nghiệp hóa hơn)

3. Tính từ ngắn: S + V + adj + er + and + adj + er

Tính từ dài: S + V + more & more + adj

Ex: The success is more và more.

(Thành công ngày càng các hơn.)

So sánh gấp các lần

Đây là dạng đối chiếu theo “số lần” như 1 nửa(half), gấp rất nhiều lần (twice), gấp tía (three times)…Trong cấu tạo này, bạn cần dùng đối chiếu bằng với phải xác định được danh trường đoản cú là dạng đếm được hay không đếm được.

Công thức: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + O

Ex: Her bag costs twice as much as mine.

(Chiếc túi của cô ý ấy giá đắt hơn 2 lần của tôi.)

Lưu ý:

Trong câu phủ định, “as” vật dụng nhất hoàn toàn có thể được thay bởi “so”. Sau “as” là một trong những đại trường đoản cú nhân xưng, không được sử dụng tân ngữ.

Có thể cần sử dụng danh tự để đối chiếu trong trường hợp này nhưng khi thực hiện cần phải xác minh danh tự phải gồm tính từ tương đương không.

So sánh hơn nhát không cần sử dụng “THAN”

Khi triển khai phép đối chiếu này, phải tất cả “the” trước tính tự hoặc trạng từ để không lầm lẫn với đối chiếu nhất. Thông thường, trong câu sẽ có được cụm từ bỏ “of the two+noun” với ý nghĩa là 1 trong các 2, ai hoặc đồ vật gi hơn ai, mẫu gì.

Ex: Tom is the intelligent of the two boys.

(Tom hợp lý hơn trong hai cậu bé)

Bài tập so sánh hơn với trạng trường đoản cú trong giờ Anh

Qua phần trên, chúng ta đã cầm cố được so sánh hơn của trạng trường đoản cú và những dạng đối chiếu khác của loại từ này. Trong phần bài bác tập, các bạn cùng thực hành một trong những bài luyện sau đây để hiểu bài xích hơn nhé!

*

Bài 1: ngừng câu với tự gợi ý

1. I speak English (fluent) ___________ now than last year.

2. She greeted me (polite) ___________ of all.

3. She smiled (happy) ___________ than before.

Xem thêm: Rùa Cá Sấu Giá Bao Nhiêu - 20 Điều Cần Biết Về Giá Rùa Cá Sấu

4. This girl dances (graceful) ___________ of all.

5. Could you write (clear) ___________ ?

6. Planes can fly (high) ___________ than birds.

7. He had an accident last year. Now, he drives (careful) ___________ than before.

8. Jim can run (fast) ___________ than John.

9. Our team played (bad) ___________ of all.

10. He worked (hard) ___________ than ever before.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

1. I visit my parents ___________ (more often/the most often) than my brothers do.

2. He thinks he always knows ___________ . (better/best)

3. Out of all my siblings, I visit my parents ___________ (more often/the most often).

4. David did ___________ (worse/the worst) than he thought he would bởi vì on his test.

5. I did ___________ (worse/the worst) out of all the students on my test.

6. Out of all the students, Frank studied ___________ (less/the least), but got the best grade.

7. We argued ___________ (longer/the longest) than I thought we would.

8. My sisters laughed ___________ (louder/the loudest) out of the whole audience.

9. The two guys who enjoyed the game ___________ (more/most) were Tom và Robert.

10. George drives ___________ (more recklessly/the most recklessly) than his brother.

Bài 3: Chọn đáp án đúng xong câu

1. They arrived ___________ .

A. Earlier than us

B. More early than we

C. Earlier than we

2. Please, can you drive ___________ ?

A. Slowlier

B. More slowly

C. Most slowly

3. This is going khổng lồ be ___________ show you have ever seen.

A. The bigger

B. The bigest

C. The biggest

4. My current job is ___________ more stressful than my last job.

A. Much

B. Very

C. Lot

5. He isn"t as ___________ you.

A. Smarter as

B. Smart as

C. Smarter than

6. What is the ___________ option in the menu?

A. Healthiest

B. Most healthy

C. Healthier

7. You aren"t as determined ___________ .

A. Than me

B. As I

C. As I am

8. My great-grandmother is the oldest person ___________ the family.

A. Of

B. From

C. In

9. This is the greatest evening I ___________ .

A. ‘ve never had

B. Ever had

C. ‘ve ever had

10. York is a bit ___________ than Leeds.

A. Farer

B. Further

C. More far

11. The south is _____ the north.

A. Hotter than

B. More hotter than

C. More hot than

12. We work _____ now with the new manager.

A. Most happily

B. More happily

C. Happilier

13. He is ______ England.

A. The most famous painter in

B. The famousest painter in

C. The most famous painter of

14. Tuesdays are _____ than Mondays.

A. Much more busy

B. Much more busier

C. A lot busier

15. It"s the worst experience _____.

A. I"ve never had

B. I ever had

C. I"ve ever had

16. She eats better _____.

A. Than I

B. Than me

C. That I do

17. He doesn"t run _____ his brother.

A. As faster as

B. As fast as

C. Fast as

18. The bus is a bit _____ the train.

A. Comfortabler than

B. More comfortable as

C. More comfortable than

19. This year we are having _____ summer since 1976.

A. The most hot

B. The hottest

C. The hotter

20. We finished _____ we expected.

A. More quickly than

B. Quicklier than

C. More quick than

Đáp án bài xích tập đối chiếu hơn với trạng từ

Sau khi hoàn thành, chúng ta hãy kiểm tra đáp án bài tập so sánh trạng từ dưới đây: