soạn toán 7 kết nối tri thức

Mời những em theo đòi dõi nội dung bài học kinh nghiệm vì thế thầy cô ngôi trường Trung học tập Bình Chánh biên soạn sẽ hỗ trợ những em cầm vững chắc kỹ năng nội dung bài học kinh nghiệm chất lượng rộng lớn.

Giải bài xích tập dượt Toán 7 Bài tập dượt cuối chương 1 trang 25 

Bạn đang xem: soạn toán 7 kết nối tri thức

bài tập dượt Toán 7 Bài tập dượt cuối chương 1 trang 25 

Giải Toán 7 trang 25 Tập 1

Bài 1.35 trang 25 Toán 7 Tập 1: Hình 1.14 tế bào phỏng địa điểm của năm điểm A, B, C, D, E đối với mực nước đại dương. sành rằng phỏng cao (tính theo đòi đơn vị chức năng kilômét) đối với mực nước đại dương của từng điểm là một trong trong số số sau: 3312;  7930;  2512;  56;  0.

Quan sát hình và cho biết thêm phỏng cao của từng điểm.

Tài liệu trung học cơ sở Bình Chánh

Lời giải:

Quan sát Hình 1.14 tao thấy:

+) Điểm A và điểm B phía trên mực nước đại dương nên phỏng cao đối với mực nước đại dương của nhì điểm A và điểm B là nhì số dương. Điểm A ở bên dưới điểm B nên phỏng cao của điểm A thấp rộng lớn phỏng cao của điểm B.

Xét nhì số hữu tỉ dương:  3312;7930.

Ta có 3312=16560;  7930=15860.

Vì 165 > 158 nên 16560>15860  hay 3312>7930.

Vậy phỏng cao của điểm A là 7930,  độ cao của điểm B là 3312.

+) Điểm C ở trùng với mực nước đại dương nên phỏng cao đối với mực nước đại dương của điểm C là 0.

Vậy phỏng cao của điểm C là 0.

+) Điểm D và điểm E ở bên dưới mực nước đại dương nên phỏng cao đối với mực nước đại dương của nhì điểm D và điểm E là nhì số âm. Điểm D ở bên dưới điểm E nên phỏng cao của điểm D thấp rộng lớn phỏng cao của điểm E.

Xét nhì số hữu tỉ âm: 2512;  56

Ta có 56=1012;2512=2512

Vì –25 25121012  hay 2512  56.

Vậy phỏng cao của điểm D là 2512  độ cao của điểm E là 56. 

Bài 1.36 trang 25 Toán 7 Tập 1: Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau:

a) 312+3151+33;

b) 2:12232+0,1253.83124:64.

Lời giải:

a) 312+3151+33

=312+312+31+33

=312+312.331+33

=312.1+331+33

=312

Vậy  312+3151+33=312.

b) 2:12232+0,1253.83124:64.

=2:36462+0,125.8312464

Xem thêm: mã bưu chính quảng ninh

=2:162+1312464

=2:1262+11264

= 2.62 + 1 – (– 2)4

= 2.36 + 1 – 16

= 72 + 1 – 16

= 73 – 16

= 57.

Vậy 2:12232+0,1253.83124:64=57. 

Bài 1.37 trang 25 Toán 7 Tập 1:

Chị Trang đang xuất hiện phụ vương mon thực tập dượt bên trên Mỹ. Gần không còn thời hạn thực tập dượt, chị Trang và chúng ta lên kế hoạch tổ chức triển khai một buổi tiệc chia ly trước lúc về nước. Chị ấy dự tính mua sắm 4 cái bánh pizza, từng cái giá chỉ 10,25 USD. Chị Trang với phiếu hạn chế giá chỉ 1,5 USD cho từng cái bánh pizza, hãy tính tổng số chi phí chị ấy dùng để làm mua sắm bánh.

Lời giải:

Số chi phí chị Trang dùng để làm mua sắm 1 cái bánh pizza khi sử dụng phiếu hạn chế giá chỉ là:

10,25 – 1,5 = 8,75 (USD).

Tổng số chi phí chị Trang dùng để làm mua sắm 4 cái bánh pizza sau khi sử dụng phiếu hạn chế giá chỉ là:

4.8,75 = 35 (USD).

Vậy chị Trang người sử dụng không còn 35 USD để sở hữ 4 cái pizza. 

Bài 1.38 trang 25 Toán 7 Tập 1: Bố của Hà sẵn sàng cút công tác làm việc sử dụng máy cất cánh. Theo plan, máy cất cánh tiếp tục chứa chấp cánh khi 14 giờ 40 phút. Cha của Hà rất cần phải xuất hiện ở trường bay trước tối thiểu 2 tiếng đồng hồ nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục, hiểu được cút kể từ căn nhà Hà cho tới trường bay rơi rụng khoảng chừng 45 phút. Hỏi phụ vương của Hà nên cút kể từ căn nhà muộn nhất là khi bao nhiêu giờ nhằm cho tới trường bay mang đến kịp giờ bay?

Lời giải:

Tổng thời hạn phụ vương Hà cần thiết dịch chuyển kể từ căn nhà cho tới trường bay và thực hiện giấy tờ thủ tục trước lúc cất cánh là:

2 giờ + 45 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút.

Đổi 14 giờ 40 phút = 13 giờ 100 phút.

Để kịp mang đến đem cất cánh chứa chấp cánh khi 14 giờ 40 phút thì phụ vương của Hà nên cút kể từ căn nhà muộn nhất là lúc:

13 giờ 100 phút – 2 tiếng đồng hồ 45 phút = 11 giờ 55 phút.

Vậy phụ vương của Hà nên cút kể từ căn nhà muộn nhất là khi 11 giờ 55 phút nhằm cho tới trường bay mang đến kịp giờ cất cánh. 

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt Toán lớp 7 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 5: Làm quen thuộc với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học

Bài 7: Tập phù hợp những số thực

Luyện tập dượt công cộng trang 37, 38

Bài tập dượt cuối chương 2 trang 39

Xem tăng tư liệu Toán lớp 7 Kết nối học thức hay, cụ thể khác:

Xem thêm: tải line 98 cổ điển

Lý thuyết Ôn tập dượt chương 1

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Giải Toán 7 Kết nối tri thức