thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

C. Thêm phiên bản ghi

D. Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự phòng

Đáp án đích D.

Thao tác nào là tại đây ko cần là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ, vì chưng thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu thuở đầu, Sửa những tài liệu ko thích hợp, Thêm phiên bản ghi, Xóa phiên bản ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách trước tiên trong các công việc tạo ra lập một CSDL mối liên hệ là đưa đến một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành vấn đề đó, rất cần phải khai báo cấu hình bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ tấp tểnh loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng nhập Access ​

Xem thêm: tra số điện thoại lừa đảo

– Chọn khoá chủ yếu mang lại bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tao xác lập khoá tương thích trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.

– Tạo link trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong những bảng. Liên kết gom hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau Lúc tạo ra cấu hình tao hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang lại bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một trong những buộc ràng trọn vẹn và được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được cho phép đưa đến biểu khuôn nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản dễ dàng rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn năng lực lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập nhập hoàn toàn có thể được sửa đổi, thêm thắt, xoá:

+ Thêm phiên bản ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu nhập bảng

Xem thêm: gói cước viettel 50k/tháng

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá phiên bản ghi là sự xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ ko cần là thao tác update tài liệu.