thế giới di dộng cần thơ

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Mã số thuế 0303217354-108
Địa chỉ 1066/6, Quốc lộ 91, điểm 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Người đại diện QUÁCH VĨNH NAM
Ngoài đi ra QUÁCH VĨNH NAM còn thay mặt những doanh nghiệp:
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NGHỆ AN - KHO CHI NHÁNH ĐIỆN MÁY XANH HOÀNG MAI
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG TÂN PHÚ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG (CẤP NGÀY 1/8/2011)
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG 454 HÙNG VƯƠNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG-CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG 390 LÊ DUẨN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG DẦU GIÂY - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG (NTNN)
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG ĐỨC HÒA HẠ
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- CỬA HÀNG TOPZONE 13878
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
 • CỬA HÀNG SỐ 1- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG TÂN BIÊN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH ĐỊNH QUÁN
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG TAM HIỆP - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG TRỊ AN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG PHƯỚC LONG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NINH BÌNH - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI BẮC NINH
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HÀ NỘI – CỬA HÀNG TOPZONE 11761
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG SỐ X - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN
 • CỬA HÀNG SỐ XI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 10
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - KHO CHỨA HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XAN
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH HẢI DƯƠNG SỐ I - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG - CỬA HÀNG SỐ 10
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG - CỬA HÀNG SỐ 08
 • CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH HẢI DƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG - CỬA HÀNG SỐ 09
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HẢI DƯƠNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG (339 TRẦN CAO VÂN)
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CN CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG-CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG(212-214 PHAN CHU TRINH)
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY (ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU)
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG (540 PHAN CHÂU TRINH)
 • ��A �I�M KINH DOANH CHI NH�NH C�NG TY C� PH�N TH� GI�I DI ��NG- C�A H�NG TH� GI�I DI ��NG S� 23
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH NGÔ QUYỀN
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH ĐỒ SƠN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH QUÁN TOAN
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH LÊ HỒNG PHON
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - KHO ĐIỆN MÁY XANH HẢI PHÒNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH KIẾN AN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - KHO ĐIỆN MÁY XANH KIẾN AN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH BẠCH ĐẰNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - KHO ĐIỆN MÁY XANH TRẦN THÀNH NGỌ
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH LẠCH TRAY
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CỬA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH HẢI TRIỀU
 • CỬA HÀNG SỐ II - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN
 • CỬA HÀNG SỐ VIII - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN
 • CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH PHỐ NỐI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI HƯNG YÊN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH ĐẠI PHƯỚC
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 12
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH TRỊ AN
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 32
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 34
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH NHƠN TRẠCH
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 21
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG- CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 15
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 35
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG-KHO CHỨA HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 8
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - KHO CHỨA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH ĐỒNG XO
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH ĐỒNG XOÀI
 • ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 6
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG - CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG 5
Điện thoại 028-38125960
Ngày hoạt động2011-08-05
Quản lý bởi Chi viên Thuế Quận 1
Loại hình DNCông ty CP ngoài NN
Tình trạngĐang sinh hoạt (đã được cấp cho GCN ĐKT)
Cập nhật mã số thuế 0303217354-108 thứ tự cuối vô 2023-07-26 13:11:43. Quý khách hàng ham muốn update vấn đề mới nhất nhất?

Ngành nghề ngỗng kinh doanh

Ngành
2610 Sản xuất linh phụ kiện năng lượng điện tử
(không sinh hoạt bên trên trụ sở).
4321 Lắp bịa khối hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái mét chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện bên trên trụ sở)
4329 Lắp bịa khối hệ thống thi công khác
(trừ gia công cơ khí, tái mét chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện bên trên trụ sở)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý giao thương mua bán, ký gửi mặt hàng hóa
4632 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản (không sinh hoạt bên trên trụ sở).
4649 Bán buôn vật dụng không giống mang đến gia đình
Chi tiết: Mua chào bán máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy coi phim nghệ thuật số.
4651 Bán buôn máy vi tính, vũ trang nước ngoài vi và phần mềm
Chi tiết: Mua chào bán vũ trang tin yêu học tập.
4652 Bán buôn vũ trang và linh phụ kiện năng lượng điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua chào bán điện thoại cảm ứng thông minh cố định; điện thoại cảm ứng thông minh di động; linh phụ kiện và phụ khiếu nại năng lượng điện thoại; thẻ sim năng lượng điện thoại
4669 Bán buôn thường xuyên doanh không giống không được phân vô đâu
Chi tiết: Bán buôn nhà bếp gas và những phụ khiếu nại đem tương quan (trừ khí dầu lửa hóa lỏng LPG)
4741 Bán lẻ máy vi tính, vũ trang nước ngoài vi, ứng dụng và vũ trang viễn thông trong số siêu thị thường xuyên doanh
4742 Bán lẻ vũ trang nghe coi trong số siêu thị thường xuyên doanh
4759 Bán lẻ đồ vật năng lượng điện gia dụng, chóng, tủ, bàn, ghế và đồ vật thiết kế bên trong tương tự động, đèn và cỗ đèn khí, vật dụng mái ấm gia đình không giống không được phân vô đâu trong số siêu thị thường xuyên doanh
4773 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa không giống mới nhất trong số siêu thị thường xuyên doanh
(trừ nhỏ lẻ bình ga, súng -đạn loại người sử dụng săn bắt hoặc thể thao, chi phí kim loại )
4933 Vận vận chuyển sản phẩm & hàng hóa vày đàng bộ
Chi tiết: Vận vận chuyển sản phẩm & hàng hóa vày dù tô
5210 Kho bến bãi và lưu lưu giữ mặt hàng hóa
5229 Hoạt động cty tương hỗ không giống tương quan cho tới vận tải
Chi tiết: Giao nhận sản phẩm & hàng hóa.
6190 Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý cung ứng cty bưu chủ yếu viễn thông (không marketing đại lý cung ứng cty Internet). Cung cấp cho những cty độ quý hiếm tăng thêm bên trên mạng viễn thông và mạng internet (trừ cty truy vấn, truy nhập internet).
6311 Xử lý tài liệu, mang đến mướn và những sinh hoạt liên quan
6312 Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang vấn đề năng lượng điện tử tổng hợp
6810 Kinh doanh BDS, quyền dùng khu đất nằm trong công ty chiếm hữu, công ty dùng hoặc là đi thuê
Chi tiết: Cho mướn kho bến bãi, xưởng sản xuất, mặt phẳng, văn chống.
7310 Quảng cáo
7830 Cung ứng và vận hành mối cung cấp lao động
Chi tiết: Cung ứng và vận hành mối cung cấp làm việc nội địa (trừ mang đến mướn lại lao động).
8532 Đào tạo ra trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề
9511 Sửa chữa trị máy vi tính và vũ trang nước ngoài vi
Chi tiết: BH, thay thế vũ trang tin yêu học tập (trừ gia công cơ khí, tái mét chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện bên trên trụ sở).
9512 Sửa chữa trị vũ trang liên lạc
Chi tiết: BH, thay thế điện thoại cảm ứng thông minh cố định; điện thoại cảm ứng thông minh di động; linh phụ kiện và phụ khiếu nại năng lượng điện thoại; thẻ sim điện thoại cảm ứng thông minh (trừ gia công cơ khí, tái mét chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện bên trên trụ sở).
9521 Sửa chữa trị vũ trang nghe coi năng lượng điện tử gia dụng
Chi tiết: BH, thay thế máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy coi phim nghệ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái mét chế truất phế thải, xi mạ năng lượng điện bên trên trụ sở).

Mã số thuế chi nhánhCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Lô S, Tầng 2 Trung Tâm Mua Sắm Aeon Mall Bình Tân - Lô PT1, Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Sài Gòn, Việt Nam
Tra cứu vãn mã số thuế doanh nghiệp lớn bên trên Phường Châu Văn Liêm

Tra cứu vãn mã số thuế doanh nghiệp lớn bên trên Quận Ô Môn

Tra cứu vãn mã số thuế doanh nghiệp lớn bên trên Cần Thơ

Tra cứu vãn mã số thuế doanh nghiệp lớn mới nhất cập nhật


LÊ THỊ XINH

Thôn 1 - Xã Đắk Wer - Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông.

VŨ VĂN CỨU

Điệp Sơn - Xã Yên Nam - Thị Xã Duy Tiên - Hà Nam.