thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào

Thế năng thú vị là 1 trong những định nghĩa cơ bạn dạng trong nghề vật lý cơ, nó được dùng nhằm tế bào miêu tả tích điện tương tác thân thuộc vật và Trái Đất nhập một ngôi trường thống nhất lăm le. Trong nội dung bài viết sau của Dapanchuan.com, tất cả chúng ta tiếp tục dò xét hiểu thế năng thú vị tùy thuộc vào nguyên tố nào là. Qua bại, kỳ vọng các bạn sẽ đạt được tầm nhìn tổng quan lại về định nghĩa thế năng thú vị và cơ hội vận dụng nó nhập những vấn đề vật lý cơ thực tiễn.

Thế năng thú vị là gì?

Bạn đang xem: thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào

Cơ năng của một vật thể tùy thuộc vào chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất hoặc địa điểm không giống được lựa chọn thực hiện mốc nhằm tính chừng cao, này được gọi là thế năng thú vị. Một ví dụ điển hình nổi bật là lúc viên đạn cất cánh theo hướng ngang, chừng cao của chính nó hạn chế dần dần và thế năng thú vị cũng thuyên giảm.

Khi nào là vật với thế năng hấp dẫn?

Vật với thế năng thú vị khi vật bại trực thuộc tình huống tương tác với ngôi trường thú vị của Trái Đất, tức là vật với lượng và đang được ở một chừng cao đối với mặt mày khu đất hoặc địa điểm không giống được lựa chọn thực hiện mốc nhằm tính chừng cao. Thế năng thú vị của vật bên trên một địa điểm nào là bại tùy thuộc vào lượng của vật và chừng cao của chính nó đối với mặt mày khu đất hoặc địa điểm không giống được lựa chọn.

Đặc điểm của thế năng hấp dẫn

Thế năng thú vị là 1 trong những đại lượng vô phía, có mức giá trị hoàn toàn có thể là dương hoặc âm. Khi một vật dịch chuyển từ vựng trí A cho tới địa điểm B, sự đổi thay thiên của thế năng và công của trọng tải được xem vị công thức sau:

W(AB) = Wt(A) – Wt(B)

Trong bại Wt là thế năng của trọng tải bên trên từng địa điểm. Trong tình huống vật rơi tự tại, thế năng có khả năng sẽ bị hạn chế và fake thành công xuất sắc nhằm vật rơi tự tại. Nếu vật được ném lên kể từ mốc thế năng, lực ném tiếp tục fake thành công xuất sắc nhằm ngăn trở trọng tải cho tới khi trọng tải triệt chi phí lực ném, khiến cho vật rơi tự tại.

Công thức tính thế năng hấp dẫn

Thế năng thú vị là dạng tích điện tương tác thân thuộc vật và Trái Đất, tùy thuộc vào địa điểm của vật nhập ngôi trường trọng tải. Để tính thế năng thú vị, tao hoàn toàn có thể lựa chọn thế năng của vật bên trên mặt mày khu đất với lượng m và chừng cao h đối với lực thú vị Trái Đất.

Ta với công thức tính thế năng thú vị là: Wt = m.g.h

Trong đó:

 • Wt là thế năng của vật bên trên địa điểm có tính cao h, đơn vị chức năng đo là joule (J)
 • m là lượng của vật, đơn vị chức năng đo là kilogram (kg)
 • h là chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất, đơn vị chức năng đo là mét (m)
 • g là vận tốc trọng ngôi trường, có mức giá trị là khoảng tầm 9,81 m/s².

Thế năng thú vị tùy thuộc vào nguyên tố nào?

Thế năng thú vị tùy thuộc vào những nguyên tố sau:

thế năng thú vị tùy thuộc vào nguyên tố nào
Thế năng thú vị tùy thuộc vào nguyên tố nào?
 • Khối lượng của vật: Thế năng thú vị của một vật tăng theo đòi tỉ trọng thuận với lượng của vật.
 • Độ cao của vật: Thế năng thú vị của một vật tăng theo đòi tỉ trọng thuận với chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất hoặc địa điểm không giống được lựa chọn thực hiện điểm tham ô chiếu nhằm tính chừng cao.
 • Gia tốc trọng trường: Thế năng thú vị của một vật tăng theo đòi tỉ trọng thuận với vận tốc trọng ngôi trường bên trên địa điểm của vật.
 • Vị trí của vật nhập ngôi trường trọng lực: Thế năng thú vị của một vật tùy thuộc vào địa điểm của vật nhập ngôi trường trọng tải, được xem dựa vào chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất hoặc địa điểm không giống được lựa chọn thực hiện điểm tham ô chiếu nhằm tính chừng cao.

Tóm lại, thế năng thú vị là dạng tích điện tương tác thân thuộc vật và ngôi trường trọng tải, tùy thuộc vào lượng của vật, chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất, vận tốc trọng ngôi trường và địa điểm của vật nhập ngôi trường trọng tải.

Ví dụ về thế năng hấp dẫn

Dưới đấy là một vài ví dụ ví dụ về thế năng hấp dẫn:

 • Một ngược bóng bên trên đỉnh một con cái cồn với thế năng thú vị cao hơn nữa đối với khi nó ở mặt đáy cồn.
 • Khi một ngược táo rơi kể từ bên trên cây xuống khu đất, nó với thế năng thú vị cao hơn nữa khi nó phía trên cây.
 • Một trạm ngoài hành tinh với thế năng thú vị to hơn đối với khi nó phía trên mặt mày khu đất.
 • Khi một nhân loại trèo lên một núi cao, thế năng thú vị của khung hình của mình cũng tăng thêm vì thế chừng cao của mình đối với mặt mày khu đất.
 • Khi một tàu ngoài hành tinh tách ngoài Trái Đất và ra đi, thế năng thú vị hạn chế dần dần theo đòi khoảng cách tăng thêm thân thuộc tàu và Trái Đất.

Bài tập dượt áp dụng tương quan cho tới thế năng hấp dẫn

Bài tập dượt 1: Tính thế năng của một vật với lượng 2kg lúc đặt bên trên một chừng cao 10m đối với mặt mày khu đất.

Giải:
Sử dụng công thức Wt = mgh, tao có:
Wt = 2kg x 9.8m/s^2 x 10m = 196J

Vậy thế năng của vật là 196J.

Bài tập dượt 2: Một vật rơi tự tại kể từ chừng cao 20m đối với mặt mày khu đất. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật khi va khu đất.

Xem thêm: giải phẫu cơ thể người

Giải:
Trong tình huống rơi tự tại, cơ năng của vật được quy đổi trở nên tích điện động khi va khu đất. Từ bại, tao hoàn toàn có thể dùng lăm le luật bảo toàn tích điện nhằm tính véc tơ vận tốc tức thời của vật.

Ta biết:

Thế năng lúc đầu (W1) = mgh1 = 2kg x 9.8m/s^2 x 20m = 392J
Thế năng cuối (W2) = mgh2 = 2kg x 9.8m/s^2 x 0m = 0J (vì vật đang được va khu đất nên chừng cao vị 0)
Năng lượng động lúc đầu (K1) = 0J (vì vật đang được yên)
Năng lượng động cuối (K2) = 1/2mv^2
Do bại, tao có:
W1 + K1 = W2 + K2
K2 = W1 – W2 = 392J – 0J = 392J
1/2mv^2 = 392J
v^2 = 2 x 392J / 2kg = 392m^2/s^2
v = sqrt(392) = 19.8m/s

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của vật khi va khu đất là 19.8m/s.

Bài tập dượt 3: Một con cái nhấp lên xuống đơn với lượng 0.5kg và chừng nhiều năm 1m. Tính thế năng của con cái nhấp lên xuống bên trên điểm tối đa và thấp nhất.

– Để tính thế năng thú vị của con cái nhấp lên xuống bên trên điểm tối đa và thấp nhất, tao dùng công thức:
W = mgh
trong đó:

 • W là thế năng thú vị của con cái lắc
 • m là lượng của con cái nhấp lên xuống, m = 0.5kg
 • g là vận tốc trọng ngôi trường, g = 9.8 m/s^2
 • h là chừng cao của con cái nhấp lên xuống đối với mặt mày khu đất.

– Để tính thế năng thú vị bên trên điểm tối đa, tao lấy chừng cao của điểm tối đa vị chừng nhiều năm của con cái nhấp lên xuống (h = 1m).
W = mgh = 0.5kg x 9.8 m/s^2 x 1m = 4.9 J
Vậy thế năng thú vị của con cái nhấp lên xuống bên trên điểm tối đa là 4.9 J.

– Để tính thế năng thú vị bên trên điểm thấp nhất, tao lấy chừng cao của điểm thấp nhất vị 0 (h = 0).
W = mgh = 0.5kg x 9.8 m/s^2 x 0 = 0 J
Vậy thế năng thú vị của con cái nhấp lên xuống bên trên điểm thấp nhất là 0 J.

Câu căn vặn thông thường gặp gỡ tương quan cho tới thế năng hấp dẫn

1. Thế năng thú vị với tác động ra sao cho tới một vật?

Thế năng thú vị tác động cho tới tích điện của vật. Năng lượng của vật càng rộng lớn nếu như thế năng thú vị của vật càng tốt.

2. Vật nặng trĩu với thế năng thú vị cao hơn nữa vật nhẹ nhàng không?

Không, thế năng thú vị tùy thuộc vào lượng và chừng cao của vật. Vật nặng trĩu và vật nhẹ nhàng hoàn toàn có thể với nằm trong thế năng thú vị nếu như bọn chúng nằm tại và một chừng cao.

3. Thế năng thú vị của vật hoàn toàn có thể âm không?

Có, nếu như vật ở bên dưới mặt mày khu đất hoặc địa điểm được lựa chọn thực hiện mốc nhằm tính chừng cao, thì thế năng thú vị của vật tiếp tục âm.

Qua nội dung bài viết này, tất cả chúng ta đang được hiểu rằng thế năng thú vị tùy thuộc vào nguyên tố nào là. Đó đó là chừng cao của vật đối với mặt mày khu đất và lượng của vật bại. Dường như, tất cả chúng ta đang được dò xét nắm chắc công thức tính thế năng thú vị và cơ hội vận dụng nó nhập những vấn đề. Hi vọng rằng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho chính mình trong các việc nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về thế năng thú vị và phần mềm nó nhập thực tiễn biệt.

Xem thêm: tra cứu họ tên ra số cmnd