Giải Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 1 Speaking Sách Mới Nhất Archives

-

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 12 Unit 1: Speaking trang 12, 13 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài tập giờ Anh 12 thí điểm dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh 12 unit 1 speaking sách mới


Tiếng Anh 12 Unit 1: Speaking trang 12, 13

Video giải giờ đồng hồ Anh 12 Unit 1: Life stories: Speaking

1. (Trang 12 - giờ anh 12): Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

(Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc nói chuyện giữa hai bạn bạn.)


a.Who is he?

b.Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c.Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience & the judges.

d.I want khổng lồ see my expression while I"m speaking.

John:Hi, Van. What are you doing? Why are you talking khổng lồ the mirror?

Van:Well … I"m practising for the storytelling contest next week. (1) __________

John:I see. The topic is the life of a historical figure, isn"t it?

Van:That"s right. I"ve decided khổng lồ talk about Nguyen Trai.

John:Nguyen Trai? (2) ___________

Van:He was a talented scholar & a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.


Quảng cáo


John:Wow! He is a real national hero. (3) ___________

Van:Yes. I"ll tell the mystery of the Lychee Garden. It"s about an incident which led lớn the deaths of Nguyen Trai"s extended families.

John:Gosh … So his life ended in tragedy?

Van:(4) ___________. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don"t you come khổng lồ the contest và listen to lớn my story?

John:OK. I will. I really want to know more about this famous man.

2. (Trang 12 - giờ anh 12):Practise the conversation with a partner.

(Luyện tập cuộc hội thoại với một người bạn.)Đáp án:

1.d

2.a

3.c

4.b

John:Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van:Well … I’m practising for the storytelling contest next week.I want to lớn see my expression while I’m speaking.

John:I see. The topic is the life of a historical figure, isn’t it?

Van:That’s right. I’ve decided khổng lồ talk about Nguyen Trai.

John:Nguyen Trai?Who is he?

Van:He was a talented scholar & a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15thcentury. I admire him for his dedication khổng lồ our nation.

John:Wow! He is a real national hero.Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience & the judges.

Van:Yes. I’ll tell the mystery of the Lychee Garden. It’s about an incident which led khổng lồ the deaths of Nguyen Trai’s extended families.

John:Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. Và he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don’t you come lớn the contest & listen to my story?

John:OK. I will. I really want lớn know more about this famous man.

Hướng dẫn dịch:

John:Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? tại sao bạn thủ thỉ với gương?

Văn:Ừ ... Tôi đang tập luyện cho hội thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi mong muốn nhìn thấy thể hiện của tôi trong khi tôi đang nói.

John:Tôi hiểu. Chủ đề là cuộc đời của một nhân vật kế hoạch sử, bắt buộc không?

Văn:Đúng. Tôi sẽ quyết định nói tới Nguyễn Trãi.

John:Nguyễn Trãi? Ông ấy là ai?

Văn:Ông là một trong học giả tài năng và một chiến lược gia lãoluyện. Ông sinh vào năm 1380. Ông đã hỗ trợ vua Lê Lợi nhằm giải phóng đất nước của công ty chúng tôi từ số đông kẻ xâm lấn trong nỗ lực kỷ 15. Tôi yêu mến ông bởi vì những góp sức của ông cho đất nước của bọn chúng tôi.

John:Wow! Ông là một hero dân tộc thực sự. Chúng ta có biết mẩu chuyện gì về ông không? Một mẩu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của người theo dõi và giám khảo.

Xem thêm: Kiềng vàng 9999 bộ vàng cưới 24k 1 cây, 2 cây giá bao nhiêu tiền 2023?

Văn:Có. Tôi đã kể về bí mật Lệ đưa ra Viên. Đó là về một sự cố dẫn đến chết choc của gia đình Nguyễn Trãi.

John:Trời ... Do vậy, cuộc sống của ông đã hoàn thành trong bi kịch?

Văn:Đúng, một giải pháp nào đó, tuy vậy hai mươi năm tiếp đến danh giờ của ông đã có phục hồi. Và ông đã có đề cử là 1 trong danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Vì sao bạn chưa tới với cuộc thi và lắng nghe mẩu chuyện của tôi?

John:OK. Tôi đã đến. Tôi thực sự mong muốn biết thêm về người đàn ông khét tiếng này.

3. (Trang 12 - giờ anh 12):Work with a partner. Use the information below or your own ideas to lớn talk about one of the historical figures below.

(Làm câu hỏi cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin tiếp sau đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về trong những nhân vật lịch sử dưới đây.)

Hướng dẫn dịch:

Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)

Sự kiện:

- chỉ huy quyết trọng điểm khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược công ty Minh (1418 - 1427), bắt buộc chịu đựng buồn bã và cực nhọc khăn

- Giải phóng giang sơn và biến hóa vua năm 1428

Lý vày được tôn sùng:

- Sự kiên trì của mình trong chiến tranh mười năm

Truyền thuyết thú vị:

- lịch sử dân tộc của hồ hoàn kiếm tại Hà Nội: sự trả lại thanh gươm huyền diệu mang đến một bé rùa kim cương sau cuộc chiến tranh phòng quân xâm lược

Lê Quý Đôn (1726-1784)

Sự kiện:

- Một nhà triết học, bên thơ và nhà chỉnh sửa nổi bật

- Phụ trách một số trong những lượng lớn những tác phẩm bách khoa, lịch sử vẻ vang và triết học

Lý vị được tôn sùng:

- trí thông minh sắc đẹp bén và kỹ năng và kiến thức rộng

Câu chuyện thú vị:

- Khi vẫn còn đó là một đứa trẻ, ông đã tạo ra một bài bác thơ, sử dụng những từ bao gồm hai nghĩa để biểu hiện các điểm lưu ý của những loài rắn khác nhau. Bài thơ cũng hoàn toàn có thể được hiểu là sự việc tự tố cáo một học viên lười biếng và hứa đã học chăm hơn.

Gợi ý:

Min:Hello Mai. Have you read anything interesting, recently?

Mai:Yes, I have. I read a lot of books about historical figures lớn prepare for my presentation at school.

Min:Really? Who vị you admire the most?

Mai:Well, the one I admire the most is Le Quy Don who is an outstanding philosopher & poet in the eighteenth century.

Min:Oh. I have no idea about him. Can you tell me more about him?

Mai:Sure. He served lots of important roles under Le Hien Tong reign. From 1760 to lớn 1762, he was appointed as Special Envoy lớn China, a favourable occasion for deeply studying Chinese literature & history.

Min:He seemed to lớn take important roles, right?

Mai:Yes. He was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopaedic, historical and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit và wide knowledge.

Min:Wow, he"s such an admiring man!

Mai:There was an interesting story about him. Bởi you want to lớn listen to?

Min:Of course, I do.

Mai:When he was a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student"s self-accusation và promise to lớn study harder.

Min:He"s so creative!

Mai:Yes.

Hướng dẫn dịch:

Min:Chào Mai. Các bạn có đọc vật gì thú vị cách đây không lâu không?

Mai:Có. Mình có đọc những sách về các nhân vật lịch sử để chuẩn bị cho bài xích thuyết trình sinh sống trường.

Min:Thật sao? fan bạn ngưỡng mộ nhất là ai?

Mai:Ừ, fan mình thích thú nhất là Lê Quý Đôn, ông là 1 nhà triết học tiêu biểu vượt trội ở cố gắng kỉ 18.

Min:Ồ. Mình băn khoăn gì về ông ấy cả.Bạn có thể kể nhiều hơn về ông ấy được không?

Mai:Chắc chắn rồi. Ông giữ những chức vụ đặc biệt quan trọng dưới triều vua Lê Hiến Tông.Từ năm 1760 mang lại năm 1762, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt quý phái Trung Quốc, đấy là một cơ hội thuận lợi góp ông học hỏi sâu về văn học tập và lịch sử dân tộc Trung Hoa.

Min:Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ bắt buộc không?

Mai:Đúng rồi. Ông là 1 trong những học giả tiêu biểu, danh tiếng với những tác phẩm về triết học, lịch sử dân tộc và bách khoa toàn thư.Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc đẹp bén với hiểu biết sâu rộng.

Min:Ồ, ông quả là một trong những người bầy ông đáng khâm phục!

Mai:Có một mẩu chuyện thú vị về ông.Bạn cũng muốn nghe không?

Min:Tất nhiên là mình thích nghe rồi.

Mai:Khi còn nhỏ, ông đã sáng tác ra một bài xích thơ sử dụng những từ gồm hai tầng nghĩa để tả những đặc trưng của những loài rắn.Bài thơ còn được hiểu như thể lời đầu thú và tiềm ẩn học hành siêng năng hơn của một học viên lười biếng.

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends. (Chọn câu đúng (a-d) để xong xuôi cuộc nói chuyện giữa hai bạn bạn.)


a. Who is he?b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.c. Bởi you knowany stories about him? An interestin story will hold the attention of your audience an the judges.d. I want khổng lồ see my expression while I"m speaking.


*

Tạm dịch: John: Hi, Văn. Chúng ta đang làm cái gi đấy? tại sao các bạn nói chuyện với gương?Văn: Vâng ... Tôi vẫn tập luyện cho hội thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi ao ước nhìn thấy biểu hiện của tôi trong lúc tôi đang nói.John: Tôi hiểu. Chủ thể là cuộc sống của một nhân vật định kỳ sử, cần không?Văn: Đúng. Tôi vẫn quyết định nói đến Nguyễn Trãi.John: Nguyễn Trãi? Ông là ai?Văn: Ông là một trong những học giả năng lực và một kế hoạch gia có trình độ chuyên môn cao. Ông sinh năm 1380. Ông đã hỗ trợ vua Lê Lợi để giải phóng đất nước của công ty chúng tôi từ phần đa kẻ xâm lăng trong nỗ lực kỷ 15. Tôi mếm mộ ông vì những góp sức của ông cho tổ quốc của bọn chúng tôi.John: Wow! Ông là một nhân vật dân tộc thực sự. Bạn có biết mẩu chuyện gì về ông không? Một mẩu truyện thú vị sẽ thu hút sự để ý của người theo dõi và giám khảo.Văn: Có. Tôi đã nói về việc kỳ túng của Lychee Garden. Đó là về một sự cầm dẫn đến chết choc của gia đình Nguyễn Trãi.John: Trời ... Bởi vì vậy, cuộc sống đời thường của ông đã dứt trong bi kịch?Vân: Vâng, một biện pháp nào đó, cơ mà hai mươi năm tiếp nối danh giờ đồng hồ của ông đã có phục hồi. . Và ông đã làm được đề cử là một trong danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào khoảng thời gian 1980. Lý do bạn không tới với hội thi và lắng nghe mẩu truyện của tôi?John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự mong mỏi biết thêm về người đàn ông khét tiếng này.


3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas lớn talk about one of the historical figures below.


(Làm câu hỏi cùng một bạn bạn. Sử dụng các thông tin tiếp sau đây hoặc ý tưởng phát minh của riêng bạn để nói về giữa những nhân vật lịch sử dưới đây.)


*

Tạm dịch:Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)Sự kiện:- lãnh đạo quyết trung tâm khởi nghĩa Lam Sơn kháng quân xâm lược bên Minh (1418 - 1427), bắt buộc chịu đựng gian khổ và cạnh tranh khăn- Giải phóng đất nước và biến vua năm 1428Lý bởi được tôn trọng:- Sự kiên trì của mình trong chiến tranh mười nămtruyền thuyết thú vui :- lịch sử hào hùng của hồ hoàn kiếm tại Hà Nội: sự trả lại thanh gươm huyền diệu mang đến một nhỏ rùa quà sau trận chiến tranh chống quân xâm lược
Lê Quý Đôn (1726-1784)Sự kiện:- Một nhà triết học , đơn vị thơ cùng nhà biên tập nổi bật- Phụ trách một vài lượng lớn những tác phẩm bách khoa, lịch sử dân tộc và triết học
Lý do được tôn trọng:- trí thông minh dung nhan bén và kiến thức rộng
Câu chuyện thú vị:- Khi vẫn còn là một đứa trẻ, ông đã tạo thành một bài bác thơ, sử dụng các từ gồm hai nghĩa để biểu thị các điểm lưu ý của các loài rắn khác nhau. Bài bác thơ cũng rất có thể được hiểu là việc tự cáo giác một học sinh lười biếng và hứa vẫn học siêng hơn.