tiếng anh 8 unit 9 getting started

Rate this post

Unit 9: Natural disasters

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 getting started

Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

1. Listen and read. (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Dương: Quý khách hàng đang được coi thông tin tối qua chuyện chưa?

Nick: Chưa. Chuyện gì xẩy ra vậy?

Dương: Có một cơn lốc nhiệt đới gió mùa ở tỉnh Tỉnh Nam Định.

Nick: Chính xác thì bão nhiệt đới gió mùa là gì? Chúng bản thân không tồn tại bọn chúng ở Anh.

Dương: Nó là một trong cơn lốc vùng nhiệt đới gió mùa rất rất nguy hiểm.

Nick: Ồ không! Thật xịn khiếp! Nó đổ xô vô chống tê liệt Khi nào?

Dương: Họ bảo rằng vào lúc 10 giờ sáng sủa.

Nick: Có ai bị thương không?

Dương: Chỉ vài ba người bị thương theo đòi như trần thuật. Hầu không còn người xem đang được dịch rời cho tới những chống đáng tin cậy Khi bão ùa đến.

Nick: Thật thoải mái. Nó có tạo ra nên ngẫu nhiên thiệt sợ hãi gia tài nào là không?

Dương: phần lớn mái ấm, tòa căn nhà công nằm trong nhịn nhường như bị phá huỷ bỏ hoặc bị lụt lội và mặt hàng ngàn con người bị rơi rụng căn nhà cửa ngõ.

Nick: Thật tệ! Mặc mặc dù toàn bộ technology tiến bộ đã có sẵn xung quanh tao, tất cả chúng ta vẫn bất lực trước những thảm họa vạn vật thiên nhiên. nhà nước đang được hùn những người dân dân ở tê liệt như vậy nào?

Dương: Họ đang được cử group cứu hộ cứu nạn cho tới giải cứu vớt những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm bị lụt. Khi những trận mưa nặng trĩu phân tử tạm dừng, bọn họ tiếp tục chính thức lau chùi và vệ sinh những tàn tích. Việc cung ứng nó tế, thức ăn và tranh bị cứu hộ cứu nạn đang rất được gửi cho tới.

Nick: Tuyệt! Vậy những người dân tuy nhiên không tồn tại căn nhà thì sao?

Dương: Họ được đưa tới một điểm đáng tin cậy tuy nhiên địa điểm ở trong thời điểm tạm thời sẽ tiến hành cung ứng mang đến bọn họ.

a. Read the conversation again and fill the blank with no more than vãn three words. (Đọc lại bài bác đối thoại và điền vô địa điểm rỗng tuếch vói không thật tía kể từ.)

1. Nam Dinh Province was hit by a severe ________.

2. Only a few people were ________.

3. The storm caused extensive ________ to tướng property.

4. Rescue workers have freed those who were ________ in flooded homes.

5. The government has sent rescue equipment, food, and ________.

6. People without homes will be provided with ________.

Đáp án:

1. tropical storm2. injured 3. damage 4. trapped 5. medical supplies6. temporary accommodation

Giải thích:

1. Thông tin: Duong: There was a typhoon in Nam Dinh Province. (Dương: Có một cơn lốc nhiệt đới gió mùa ở tỉnh Tỉnh Nam Định.)

2. Thông tin: Duong: Only a few minor injuries were reported. (Dương: Chỉ vài ba người bị thương theo đòi như trần thuật.)

3. Thông tin:

– Nick: That’s a relief. Did it cause any damage to tướng property? (Nó có tạo ra nên ngẫu nhiên thiệt sợ hãi gia tài nào là không?)

– Duong: It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless.

4. Thông tin: Duong: They’ve sent rescue workers to tướng không tính tiền people who were trapped in flooded homes. (Dương: Họ đang được cử group cứu hộ cứu nạn cho tới giải cứu vớt những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm bị lụt.)

5. Thông tin: Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent. (Việc cung ứng nó tế, thức ăn và tranh bị cứu hộ cứu nạn đang rất được gửi cho tới.)

6. Thông tin: Duong: They’ve been taken to tướng a safe place where temporary accommodation will be provided for them. (Dương: Họ được đưa tới một điểm đáng tin cậy tuy nhiên địa điểm ở trong thời điểm tạm thời sẽ tiến hành cung ứng mang đến bọn họ.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tỉnh Tỉnh Nam Định đã trở nên một cơn lốc nhiệt đới gió mùa tiến công vô.

2. Chỉ vài ba người bị thương.

3. Cơn bão tạo ra thiệt sợ hãi ở diện rộng lớn về gia tài.

4. Lính cứu hộ cứu nạn đang được giải tỏa những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm bị lụt.

5. nhà nước đã mang tranh bị cứu hộ cứu nạn, thức ăn và tranh bị nó tế cho tới.

6. Người tuy nhiên không tồn tại căn nhà sẽ tiến hành cung ứng địa điểm ở trong thời điểm tạm thời.

b. Responding to tướng news (Phản ứng trước tin yêu tức)

Nick uses the expression ‘That’s terrible!’ to tướng react to tướng the news of the tropical storm. Read the conversation again and find similar responses.(Nick dùng cơ hội diễn đạt ‘Thật kinh khủng!’ nhằm phản xạ trước thông tin về cơn lốc nhiệt đới gió mùa. Đọc bài bác đàm thoại lần tiếp nữa và lần rời khỏi những cơ hội diễn đạt tương tự động.)

Similar responses:

– Oh no! (Ồ không!)

– That’s relief! (Thật nhẹ nhàng nhõm!)

– That’s awful! (Thật tệ!)

2.a Write the responses into the correct columns. Then listen, kiểm tra and repeat. (Viết những sự phản xạ vô cột phù hợp. Sau tê liệt lắng tai, đánh giá và tái diễn.)

Bài nghe:

Phản ứng trước tin yêu tốtPhản ứng trước tin yêu xấu xí Wow! (Ôi tuyệt!)Oh dear! (Ôi trời!) That’s great! (Thật tuyệt!)That’s awful! (Thật tệ!) That’s a relief! (Thật nhẹ nhàng nhõm!)How terrible! (Thật tồi tàn tệ!) How wonderful! (Thật tuyệt vời!)Oh no! (Ôi không!) That’s awesome! (Điều tê liệt thiệt tuyệt!)That’s shocking! (Thật là sốc!)

b. Match the sentences (1-6) to tướng the responses (a-f). Then practise the exchanges with a partner. (Nối những câu (1-6) với câu đáp lại tương tứng (a-f). Sau tê liệt thực hành thực tế trao thay đổi với cùng một bàn sinh hoạt.)

1. Mary and Tom are getting married in July.

2. I managed to tướng pass the test!

3. Many people died in the accident.

Xem thêm: điện thoại k gọi được

4. They have invented a flying xế hộp.

5. Our house was destroyed by the storm.

6. Hospitals have refused to tướng take in any more injured people.

a. Oh no!

b. How wonderful!

c. Wow!

d. That’s a relief!

e. That’s shocking!

f. That’s awful!

Đáp án:

1 – b

2 – d

3 – f

4 – c

5 – a

6 – e

Hướng dẫn dịch:

1. Mary và Tom tiếp tục kết duyên vô mon 7. – Thật tuyệt vời!

2. Tôi đang được xoay xoả vượt lên kỳ thi đua. – Thật là nhẹ nhàng nhõm!

3. phần lớn người đang được bị tiêu diệt vô tai nạn đáng tiếc. – Thật tệ!

4. Họ đang được sáng tạo rời khỏi một con xe cất cánh. – Ôi tuyệt!

5. Nhà công ty chúng tôi đã trở nên phá huỷ bỏ vị cơn lốc. – Ồ không!

6. Những khám đa khoa đang được kể từ chối nhận tăng người bị thương. – Thật chấn động!

3. Match the natural disasters with the pictures. Then listen, kiểm tra your answers and repeat. Can you add more? (Nối những thảm họa đương nhiên với những tranh ảnh. Sau tê liệt lắng tai, đánh giá câu vấn đáp của người sử dụng và tái diễn. Quý khách hàng hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật tăng không?)

Bài nghe:

1 – C. flood (lũ lụt)2 – D. forest fire (cháy rừng) 3 – F. tsunami (sóng thần)4 – B. tornado (lốc xoáy) 5 – G. mudslide (lũ bùn)6 – A. volcanal eruption (phun trào núi lửa) 7 – H. drought (khô hạn)8 – E. earthquake (động đất)

4. Work in pairs. Ask and answer questions about common natural disaster in some areas in Viet Nam. (Thực hành theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những thảm họa đương nhiên thịnh hành ở một số trong những vùng ở nước ta.)

Hướng dẫn dịch:

A: Thảm họa vạn vật thiên nhiên nào là thịnh hành nhất ở Thanh Hóa?

B: Bão nhiêt đới và lũ lụt.

A: Chúng xẩy ra ở này thường xuyên như vậy nào?

B: Bão nhiệt đới gió mùa xẩy ra ở tê liệt khoảng chừng 3-4 lượt 1 năm, và lũ lụt thì khoảng chừng gấp đôi một năm.

Gợi ý:

A: Which are the most common natural disasters in South of Vietnam?

B: Droughts are pretty popular.

A: How often bởi they happen there?

B: Droughts happens about one or two times a year in the summer.

A: What damages bởi they bring?

B: They cause crops to tướng die and the farmers cannot harvest so sánh they might over up with unemployment and hunger.

Hướng dẫn dịch:

A: Những thiên tai thịnh hành nhất ở miền Nam Việt Nam?

B: Hạn hán khá thịnh hành.

A: Bao lâu thì bọn chúng xẩy ra ở đó?

B: Hạn hán xẩy ra khoảng chừng một hoặc nhị lượt 1 năm vô ngày hè.

A: Những thiệt sợ hãi tuy nhiên bọn chúng mang đến là gì?

B: Chúng thực hiện mang đến vụ mùa bị tiêu diệt và dân cày ko thể thu hoạch, nên là bọn họ hoàn toàn có thể rớt vào cảnh thất nghiệp và đói xoàng xĩnh.

Bài giảng: Unit 9 Natural disasters – Getting started – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới nhất Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2a. Write the responses into …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Fill each blank with a suitable … 2. Match the verbs in column A …

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in GETTING STARTED … 2. Complete the sentences …

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen to tướng radio programme … 2. Read the listeners’ views …

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 32 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read an article about how to tướng prepare … 2. Read the article again …

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen to tướng the news report and … 2. Listen again and complete …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words (1-6) … 2. Use the words from the box …

 • Project (phần 1-3 trang 35 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. These are activities aiming to tướng … 2. Work in groups. Imagine …

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

Xem thêm: tai nghe có dây iphone

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua sắm 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua sắm là sở hữu quà: