tìm số hạng ko chứa x trong khai triển

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi tiêu đề
lõi rằng vô khai triển của (ax + 1/x)^4 số hạng ko chứa chấp x là 24. Hãy lần độ quý hiếm của thông số a

Bạn đang xem: tìm số hạng ko chứa x trong khai triển

Với giải Bài 5 trang 47 SBT Toán lớp 10 Chân trời tạo ra cụ thể vô Bài 3: Nhị thức Newton giúp học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô SBT Toán 10. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Giải sách bài xích tập dượt Toán lớp 10 Bài 3: Nhị thức Newton

Bài 5 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Biết rằng vô khai triển của ax+1x4 số hạng ko chứa chấp x là 24. Hãy lần độ quý hiếm của thông số a.

Lời giải:

Sách bài xích tập dượt Toán 10 Bài 3: Nhị thức Newton - Chân trời tạo ra (ảnh 1)

Trong khai triển, số hạng ko chứa chấp x là 24 nên 6a2 = 24 hoặc a = 2 hoặc a = –2.

Vậy a = 2 hoặc a = – 2.

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập dượt Toán lớp 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 1 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Khai triển những biểu thức sau:

Bài 2 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Khai triển và rút gọn gàng biểu thức x22x+14

Bài 3 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Tìm độ quý hiếm thông số a nhằm vô khai triển a+x1+x4 có một trong những hạng là 22x2

Bài 4 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Biết rằng vô khai triển ax15, thông số của x4 gấp tứ lượt thông số của x2. Hãy lần độ quý hiếm của thông số a…

Xem thêm: hàm căn bậc 2 trong excel

Bài 6 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: Cho biểu thức A=2+x4+2x4

Bài 7 trang 47 SBT Toán 10 Tập 2: quý khách An sở hữu 4 loại bánh không giống nhau từng song một. An sở hữu từng nào cơ hội lựa chọn ra một trong những loại bánh (tính cả tình huống ko lựa chọn loại nào) nhằm đem theo đuổi vô buổi dã ngoại?…

Xem tăng những bài xích giải SBT Toán 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổ hợp

Bài 3: Nhị thức Newton

Bài tập dượt cuối chương 8

Bài 1: Tọa phỏng của vectơ

Bài 2: Đường trực tiếp vô mặt mày phẳng lặng tọa độ

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
lõi rằng vô khai triển của (ax + 1/x)^4 số hạng ko chứa chấp x là 24. Hãy lần độ quý hiếm của thông số a
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thành xong chất lượng tốt bài xích tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://willthatbeall.net/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: cách xoá trang thừa trong word