toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

THI247.com reviews cho tới độc giả tệp tin PDF Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu gom chúng ta tra cứu vớt nhanh chóng lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và nội dung công tác SGK Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Mục lục Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập ăn ý.
Bài 2. Cách ghi số ngẫu nhiên.
Bài 3. Thứ tự động vô tụ hợp những số ngẫu nhiên.
Bài 4. Phép nằm trong và phép tắc trừ số ngẫu nhiên.
Bài 5. Phép nhân và phép tắc phân tách số ngẫu nhiên.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 6. Luỹ quá với số nón ngẫu nhiên.
Bài 7. Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương I.
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN.
Bài 13. Tập ăn ý những số vẹn toàn.
Bài 14. Phép nằm trong và phép tắc trừ số vẹn toàn.
Bài 15. Quy tắc vết ngoặc.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 16. Phép nhân số vẹn toàn.
Bài 17. Phép phân tách không còn. Ước và bội của một số trong những vẹn toàn.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương III.
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.
Bài 21. Hình với trục đối xứng.
Bài 22. Hình với tâm đối xứng.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương V.
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 8. Quan hệ phân tách không còn và đặc thù.
Bài 9. Dấu hiệu phân tách không còn.
Bài 10. Số yếu tố.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 11. Ước cộng đồng.
Ước cộng đồng lớn số 1.
Bài 12. Bội cộng đồng.
Bội cộng đồng nhỏ nhất.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương II.
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Bài trăng tròn. Chu vi và diện tích S của một số trong những tứ giác vẫn học tập.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương IV.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tấm thiệp và chống học tập của em.
Vẽ hình giản dị và đơn giản với ứng dụng GeoGebra.
sử dụng PC di động.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Bạn đang xem: toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Xem thêm: thanh lý hợp đồng fe

[ads]