toán lớp 6 chân trời sáng tạo tập 2

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: bên trên đây

Sách Học Sinh Toán Lớp 6 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Học Sinh Toán Lớp 6 Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

Bạn đang xem: toán lớp 6 chân trời sáng tạo tập 2

Phần số VÀ ĐẠI SỐ

Chương 5. PHÂN SỐ

 • Bài 1. Phân số với tỷ số và kiểu mẫu số là số nguyên
 • Bài 2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Bài 3. So sánh phân số
 • Bài 4. Phép nằm trong và quy tắc trừ phân số
 • Bài 5. Phép nhân và quy tắc phân chia phân số
 • Bài 6. Giá trị phân số của một số
 • Bài 7. Hỗn số
 • Bài 8. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Phân số ở xung quanh ta
 • Bài tập luyện cuối chương 5

Chương 6. SỐ THẬP PHÂN

Xem thêm: tải gta 5 miễn phí

 • Bài 1. Số thập phân
 • Bài 2. Các quy tắc tính với số thập phân
 • Bài 3. Làm tròn trĩnh số thập phân và ước tính thành phẩm
 • Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 6. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Bài tập luyện cuối chương 6

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Xem thêm: tiếng nhật dịch sang tiếng việt

 • Bài 1. Hình với trục đối xứng
 • Bài 2. Hình với tâm đối xứng
 • Bài 3. Vai trò của tính đối xứng vô trái đất tự động nhiên
 • Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Bài tập luyện cuối chương 7

Chương 8. HÌNH HỌC PHẲNG CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

 • Bài 1. Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2. Ba điểm trực tiếp sản phẩm. Ba điểm ko trực tiếp hàng
 • Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau, tuy nhiên tuy nhiên. Tia
 • Bài 4. Đoạn trực tiếp. Độ nhiều năm đoạn thẳng
 • Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 6. Góc
 • Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc trưng
 • Bài 8. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm
 • Bài tập luyện cuối chương 8

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

 • Bài 1. Phép demo nghiệm – Sự kiện
 • Bài 2. Xác suất thực nghiệm
 • Bài 3. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm vô trò nghịch tặc may rủi
 • Bài tập luyện cuối chương 9
 • Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ
 • Bảng tra cứu vớt thuật ngữ