tra cứu bảo hiểm xã hội 1 lần

Người gửi:

Phạm Thị Chiền

Nội dung câu hỏi:

Tôi đem tiến hành tra cứu vớt vấn đề theo gót mã số BHXH thì đem thấy thời hạn đóng góp BHXH là 3 năm 11 mon, song, công ty lớn điểm tôi tiếp tục ngủ và ham muốn thực hiện giấy tờ thủ tục rút bong về nhằm hưởng trọn BHXH 1 phen đang được thông tin tôi tiếp tục hưởng trọn BHXH 1 phen và lúc này vấn đề chỉ từ là 3 mon đóng góp BHXH ko hưởng trọn. Nhờ ban chỉnh sửa tra tương trợ tôi vấn đề đóng góp BHXH và vấn đề hưởng trọn BHXH 1 phen (tôi tiếp tục demo tự động tra cứu vớt trực tuyến tuy nhiên đem thông tin là thông tin tài khoản GDDT không được tạo nên hoặc đã biết thành hủy): - Mã số BHXH: 7516060234 - CMND: 113653692 - Số ĐT: 0329742502

Câu trả lời:

Xem thêm: tải ảnh hoa sen đẹp về điện thoại

Qua tra cứu vớt mã số BHXH 7516060234 bên trên khối hệ thống tài liệu của ban ngành BHXH thì mã số BHXH tự các bạn hỗ trợ hiện nay không tồn tại tài liệu. Đề nghị quý khách tương tác cho tới ban ngành BHXH bên trên địa hạt hoặc tương tác cho tới Tổng đài chở che quý khách hàng của BHXH nước Việt Nam số 1900 9068 hoặc số 024 37899999 (trong giờ hành chính) và để được tương hỗ.