vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 129

Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 59 bài bác 129 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. 1. Đặt tính rồi tính

1. Đặt tính rồi tính :

a. 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 129

b. 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c. 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

2. Tính :

2 giờ 23 phút ⨯ 5

6 phút 43 giây ⨯ 5

2,5 phút ⨯ 6

10 giờ 42 phút : 2

22,5 giờ : 6

3. Một kiểu mẫu bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng trong tâm bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tớ quét dọn xi-măng mặt mày lòng và tứ mặt mày xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi cần thất lạc từng nào thời hạn nhằm quét dọn xi-măng hoàn thành kiểu mẫu bể cơ ?

4. Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng :

Một xe hơi lên đường kể từ Thành Phố Hà Nội khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ một phần hai tiếng chiều. Dọc đàng xe hơi giới hạn ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn giới hạn dọc đàng, xe hơi lên đường không còn quãng đàng kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Vinh thất lạc từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút

B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 6 giờ

1.

2.

3.

Xem thêm: tải gta 5 miễn phí

Diện tích xung xung quanh kiểu mẫu bể :

Sxq = (4 + 3,5) ⨯ 2 ⨯ 3 = 45 (m2)

Thời gian dối cần thiết nhằm quét dọn xi-măng hoàn thành 4 mặt mày xung xung quanh kiểu mẫu bể :

45 ⨯ 1,5 = 67,5 (phút)

Diện tích mặt mày lòng kiểu mẫu bể:

4 ⨯ 3,5 = 14 (m2)

Thời gian dối cần thiết nhằm quét dọn xi-măng hoàn thành mặt mày lòng kiểu mẫu bể :

14 ⨯ 1,5 = 21 (phút)

Thời gian dối cần thiết nhằm quét dọn xi-măng hoàn thành kiểu mẫu bể :

67,5 + 21 = 88,5 (phút)

Đáp số : 88,5 phút

4.

Hướng dẫn

5 giờ một phần hai tiếng chiều = 17 giờ 30 phút

Thời gian dối xe hơi chạy kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn giới hạn là :

17 giờ một phần hai tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời gian dối xe hơi giới hạn ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

15 phút + 15 phút = 30 phút

Xem thêm: dịch từ việt sang trung

Thời gian dối xe hơi lên đường kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Vinh ko kể thời hạn giới hạn là :

6 giờ một phần hai tiếng – một phần hai tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.