vòng lặp while do kết thúc khi nào

Các lịch trình thông thường cần được lặp lên đường tái diễn một hoạt động và sinh hoạt nào là tê liệt. Ví dụ, một lịch trình xếp loại học tập lực tiếp tục chứa chấp những mệnh lệnh rẽ nhánh nhằm gán xếp loại A, B, C… cho 1 SV tùy từng điểm số của SV này. Để xếp loại cho tất cả một tấm, lịch trình tiếp tục nên tái diễn thao tác tê liệt cho tới từng SV nhập lớp. Phần lịch trình lặp lên đường tái diễn một mệnh lệnh hoặc một khối mệnh lệnh được gọi là 1 trong những vòng lặp. Lệnh hoặc khối mệnh lệnh được lặp lên đường tái diễn được gọi là thân thiết của vòng lặp. Cấu trúc lặp được chấp nhận lập trình sẵn viên thông tư cho tới lịch trình lặp lên đường tái diễn một hoạt động và sinh hoạt trong những khi một ĐK nào là này vẫn được vừa lòng.

Bạn đang xem: vòng lặp while do kết thúc khi nào

Khi design một vòng lặp, tao cần thiết xác lập thân thiết vòng lặp triển khai hành vi gì. Trong khi, tao còn cần thiết một hình thức nhằm đưa ra quyết định lúc nào vòng lặp tiếp tục kết cổ động.

Vòng lặp while

Vòng while lặp lên đường tái diễn chuỗi hành vi, gọi là thân thiết vòng lặp, nếu mà ĐK lặp vẫn còn đó được vừa lòng. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

while (điều_kiện_lặp)
thân_vòng_lặp

Cấu trúc này chính thức vì chưng kể từ khóa while, tiếp theo sau là ĐK lặp đặt điều nhập một cặp ngoặc đơn, sau cuối là thân thiết vòng lặp. Thân vòng lặp hoặc chứa chấp nhiều hơn nữa một mệnh lệnh và khi tê liệt thì nên được gói nhập một cặp ngoặc { }.

Khi thực đua một cấu hình while, trước tiên lịch trình đánh giá độ quý hiếm của biểu thức ĐK, nếu như biểu thức cho tới độ quý hiếm false thì nhảy tới điểm kết cổ động mệnh lệnh while, còn nếu như ĐK lặp có mức giá trị true thì tổ chức triển khai tập luyện mệnh lệnh nhập thân thiết vòng lặp rồi tảo quay về đánh giá ĐK lặp, nếu như không vừa lòng thì kết cổ động, nếu như vừa lòng thì lại thực đua thân thiết vòng lặp rồi tảo lại… Tập mệnh lệnh ở thân thiết vòng lặp rất có thể thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của biểu thức ĐK kể từ true quý phái false để dừng lại vòng lặp.

Ví dụ, xét một lịch trình với trách nhiệm kiểm đếm từ là một cho tới một ngưỡng number cho tới trước. Đoạn mã kiểm đếm từ là một cho tới number rất có thể được ghi chép như sau:

Xem thêm: cách xóa ảnh đại diện trên facebook

count = 1;
while (count <= number) {
System.out.print(count + ", ");
count++;
}

Giả sử đổi mới number có mức giá trị vì chưng 2, đoạn mã bên trên hoạt động và sinh hoạt như sau: Trước hết, đổi mới count được khởi tạo ra vì chưng 1. Vòng while chính thức bằng sự việc đánh giá ĐK (count <= number), nghĩa là 1 trong những ≤ 2, ĐK vừa lòng. Thân vòng lặp được thực đua đợt loại nhất: độ quý hiếm 1 của count được in ấn rời khỏi screen tất nhiên vệt phảy, tiếp sau đó count được tăng thêm 2. Vòng lặp trở lại điểm xuất phát: đánh giá ĐK lặp, giờ là 2 ≤ 2, vẫn vừa lòng. Thân vòng lặp được chạy đợt loại nhì (in độ quý hiếm 2 của count và tăng count lên 3) trước lúc trở lại điểm xuất vạc của vòng lặp. Tại đợt đánh giá ĐK lặp này, biểu thức 3 ≤ 2 cho tới độ quý hiếm false, vòng lặp kết cổ động vì thế ĐK lặp không hề được vừa lòng, lịch trình chạy tiếp ở mệnh lệnh ở sau cấu hình while đang được xét.

Cấu trúc while trong khúc mã bên trên rất có thể được trình diễn vì chưng sơ vật nhập hình sau:

Chương trình sau minh họa cơ hội dùng vòng lặp while nhằm in rời khỏi những số vẹn toàn (biến count) từ là một cho tới một ngưỡng độ quý hiếm vì thế người tiêu dùng nhập nhập kể từ keyboard (lưu bên trên đổi mới number). Kèm bám theo là thành phẩm của những đợt chạy không giống nhau với những độ quý hiếm không giống nhau của number. điều đặc biệt, khi người tiêu dùng nhập độ quý hiếm 0 cho tới number, thân thiết vòng while ko chạy một đợt nào là, thể hiện tại ở việc ko một vài nào là được in ấn rời khỏi screen. Lí vì thế là vì như thế nếu như number vì chưng 0 thì biểu thức count <= number ngay lập tức từ trên đầu vòng while tiếp tục có mức giá trị false.

Xem thêm: cách xem mật khẩu wifi đã kết nối

Scanner input = new Scanner(System.in);
int count, number;
System.out.println("Enter a number: ");
number = input.nextInt();

count = 1;
while (count <= number) {
System.out.println(count + ", ");
count++;
}
System.out.println("BOOOOOM!");